1-2-3

Halvera utsläppen över hela kontinenter

 

Många, bl.a. Tyska regeringen har efterlyst kraft-värmekoppling  (CHP)

i ett par årtionden.  Med 20 milj enheter i ett land, en enhet varje källare

så kan hela länder reducera sina CO2 utsläpp med 50%.

Man kan stänga kolkraft tidigare och reducera förbrukningen av naturgas.

Detta är enkel teknik som erbjuder ett enormt steg framåt.

 

 

 

 

clip7702

 

 

 

 

NetZero-politiken siktar på att utsläppen skall ner till noll före 2050.

Det är framför allt det 3000 Gton "för mycket" som driver jordens

temperatur uppåt. Därför kan den relativt sett lilla mängd på 40 Gton

utsläpp per år inte påverka jordens temperaturutveckling så mycket.

Dessutom visar senaste larmrapporten från NASA att den energi

som oceanerna tar emot, har fördubblats på 14 år.

Detta kan räknas om till nedanstående prognos som placerar

+1.5 C år 2027.  (Parisavtalet faller)

 

 

clip8703

 

Det måste till betydligt  kraftfullare tag eftersom det är kris

att bryta Parisavtalet redan 2027. NetZero 2050 kommer alldeles

för sent.

 

Den enda klimatpolitik som kan fungera, kan räknas fram ganska lätt.

Det gäller att suga bort

200 Gton CO2 och 2 Gton Metan från atmosfären per år, start senast 2025.

Detta är enda metoden att rädda parisavtalet och med denna takt

i klimatarbetat så är hela atmosfären återställd inom 20 år.

 

Det återstår bara att investera stort i gasseparering,

för att med kryoteknik, nanoteknik och bioteknik göra det nödvändiga jobbet.

Här behövs alla de 100 trillioner $ som GFANZ ställer i utsikt (och kanske mer)

 

clip8704

På den positiva sidan kan konstateras att 2 Gton metan är ett

bränsle som backar växthuseffekten 100 ggr snabbare än vad

fossila bränslen förstör.  

 

Värdet av det som måste utvinnas ur atmosfären överstiger

ekonomin hos världens största oljekällor.

 

Här kan vi återkoppla till  första bilden:

Om bara 1 % av denna atmosfäriska metan tillsätts

så blir   CHP helt klimatneutral.

 

Om  2 % av denna atmosfäriska metan tillsätts

så blir   CHP så miljövänlig att sol, vind, vatten utklassas.

På denna väg kan en bekväm klimatomställning genomföras.

 

Om NetZero 2050 fortsätter vara den enda klimatpolitiken

så väntar ett bottenlöst elände. Därför måste alla dessa aspekter

diskuteras.