20 Miljoner år

Hej Erik

När jag läser igenom den länk du sände, så känner man stor tacksamhet över den fantastiska forskning som nu pågår

Detta är de tankar som dyker upp:

1. Kan man få tag i numeriska data CO2 - CH4 - delta T för detta stora tidsspann?

clip4807

Det vore intressant att göra en scatterplot av detta. Den entydighet man finner under 1 M år kanske försvinner då eftersom det är måttliga temperaturer vid mycket hög CO2 halt.

2. Här är min egen scatter-plot x= ppm CO2 y = ppm CH4 Vi ser att metanets andel ökar oproportionellt vid ökande CO2

clip4808

Denna regressionsanalys försöker fånga sambandet.

clip4809

Detta antyder att metan blir den helt dominerande växthus-faktorn ganska snart.

3. Hur ser denna scatterplot ut för 50 milj år sedan ? Om den ser helt annorlunda ut på den tiden så kanske dessa 50 M år gamla förlopp inte kan utgöra anlogi med vår tid. Detta borde kunna kartläggas om bara numeriska data finns.

4. Kring år 2008 hade jag kontakt med en forskare som argumenterade för att just scatterplot avslöjar naturens hemligheter på ett intressant sätt. Jag fick denna scatterplot av honom som visar hur oceanens nivå varierat under 30 M år.

Ett försök till regressionsanalys antyder att vi har programmerat oceanerna för minst 30 m höjning vid 400 ppm. Intressant är ju att detta stämmer hyggligt både för Eemian (+9 m) samt för vår tid (som inte hunnit långt på vägen upp till +30 m )

clip4810

MVH Bengt

 


Hej Erik

Vad säger du om denna scatterplot från 2007 ?

Det gula området som är moderna mätpunkter ser helt ologiska ut -

innan man inser att det gula området rör sig uppåt med 850 års tidskonstant för att med tiden ge en helt logisk bild.

MVH Bengt

clip4812

REF https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1708/1708.03533.pdf

 


2020-04-16 10:23:47

Hej Erik

Tack för din länk. Du pekade ju på att Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates. Jag frågade mig om man kunde göra en CO2 dT scatterplot för hela denna period men jag kunde inte hitta numeriska data.

Dock så finns ett forskningspapper Reconstruction of a continuous high-resolution CO2 record over the past 20 million years med 11 sidor lång pdf

Där finns försök till scatterplots co2 -dT för denna enorma tidperiod. De flesta trendlinjerna bekräftar min teori medan trendlinjen Alkenones motsäger min teori. Det finns sannolikt speciella skäl till att ökande CO2 ger minskande tempertur hos Alkenones.

clip4813

Scatterplot från min Klimatformel1 , baserad på Vostok, ser ut så här (nedan).

De flesta trendlinjer uppvisar ungefär klimatkänslighet=25 (*)

Om man betraktar 400,000 år eller 20 Milj år så verkar det inte finnas någon stor motsägelse. Möjligen hade vi samma jord för 400,000 år sedan men en helt annan jord för 20 Milj år sedan och en annan solinstrålning. (?)

En tumregel i båda dessa scatterplot verkar vara mellan 10 och 20 K ökning om CO2 ökar 100 ppm. Detta bör räcka för att säga med "till visshet gränsande sannolikhet" att vi kan ha +25C idag vid 400 ppm. (med 850 års tidskonstant) Vidare ser vi att IPCC's punkt ligger helt utanför verkligheten. (+2C 450 ppm år 2100 ) . Jag drar slutsatsen att riktigt gamla data (20My ) snarast bekräftar KlimatFormel 1

Ser verkligen fram emot en kommentar på denna frågeställning.

clip4814

MVH Bengt