285 ppm

Glasgow blir en verkningslös konferens om den baseras på

svensk politik NollUtsläpp 2045

 

 

Det behövs visselblåsare för att uppmärksamma   dessa enkla samband som

riskerar hela vår framtid.

 

Alla är överens om att koldioxid är en växthusgas och att utsläppen är för stora.

Därför är det gemensamma målet med Glasgow-konferensen i november att

minska utsläppen. Detta är logiskt men det gömmer sig en extremt farlig  fälla här.

 

Därför har tre kända forskare skrivit en artikel som heter "Nettonoll är en farlig fälla"

Länk    ppm.today/netzero

 

Man kan se ett och samma problem från många olika håll.

Följande resonemang handlar

om huruvida historien kan hjälpa oss att förstå framtiden:

 

Genom små luftbubblor infrusna i iskärnor har forskare kunnat mäta både CO2- halt

och global temperatur en halv miljon år bakåt i tiden.

 

Dessa kurvor kommer från VOSTOK mätserier. Resultaten är flera årtionden gamla

och tillhör den mest kända dokumentationen.

 

Forskningen är idag överens om att jorden hade hög grad av stabilitet under början

av 1700 talet. Det var NOLL övertemperatur och NOLL uppvärmning.

För dagens värld vore det en högsta önskedröm att komma tillbaka dit.

Då hade atmosfären 275 ppm CO2.  

 

 

 

 

clip4746

 

 

 

För att förstå vår situation är det viktigt att titta på närliggande historia. En halv miljon år är

en ganska kort tid i jordens historia .De egenskaper som jorden visar upp i dessa diagram

bör spegla jordens verkliga egenskaper, även idag.

 

Om man däremot går tillbaka 20 milj år så var jorden annorlunda på många sätt och mätdata är osäkrare.

Det kan vara lätt att leta med ljus och lykta efter mätdata som motsäger nästa vad som helst.

Därför måste vi fråga oss själva: Vill vi försöka bilda oss en sann uppfattning om vår situation

eller vill vi slå blå dunster i ögonen på oss själva därför att det ger oss en bekväm bild,

så att vi slipper anstränga oss just nu  ?

 

Vilka slutsatser ger ovanstående kurvor ?

 

Fyra gånger under en halv miljon år så har jorden nått ca 285 ppm och samtidigt

farliga +2C övertemperatur. Detta antyder att man kan knyta 285 ppm CO2 till +2C

och se detta som den moderna jordens inre egenskap.

 

Den kände klimatforskaren Prof James Hansen berättar på YouTube om "Superstorms"

som kunde flytta 1000 ton tunga klippblock. Samtidigt var oceanerna 10 m högre.

Detta hände under tidsperioden Eemian som inträffade för 129,000 år sedan.

Denna tid syns tydligt i diagrammet.  

 

Denna tidsperiod med +2C övertemperatur hade varit en fullständig

katastrof för vårt nuvarande samälle. Jordbruk, byggnation och transporter skulle sannolikt

kollapsa och ge global hunger med oändliga flykting-strömmar.

Ändå tyder det mesta på att +2C åter inträffar något före år 2040.

 

Vi ser att nuvarande +1.2 C är farliga. Regnkatastrofen över Tyskland sommaren 2021

fick hela byar att flyta bort och regnmängden rörde sig om 150 mm

Den 4 oktober 2021 föll det 496 mm regn på 6 timmar över Cairo Montenotte nära Genoa.

En större mängd har aldrig uppmätts någonsin i Europa.

Hur skall det se ut när vi når +1.5 C om 6-10 år som gör att parisavtalet faller ?

Hur skall det se ut när vi når +2 C före 2040 ?

 

Här kommer den viktigaste slutsatsen:

 

Den globala temperaturen kan inte vända nedåt förrän CO2 halten kommer under 285 ppm.

Jorden har nu en extrem CO2 halt på 420 ppm. Vad vi än gör med att reducera utsläppen

så kommer jorden inte under 420 ppm. Vi måste ända ner under 285 ppm innan

temperaturen vänder nedåt. Det gör att all verksamhet inom nuvarande politik NollUtsläpp 2045

är verkningslösa. Med verkningsfull menas ju att globala temperaturen skall stanna

och sedan sjunka ner till +0C övertemperatur. Detta kan inte inträffa.

 

Dessa faktorer gör det ännu svårare för nuvarande politik att fungera:

Den höga halten av 420 ppm CO2 motsvarar att det finns 3000 Gton

för mycket CO2 i atmosfären. De årliga utsläppen ligger på 40 Gton/år vilket är ca 1%

av det som redan finns. Ett års utsläpp kan ha max 1% inverkan på globala temperaturförloppet.

Ovanpå detta så tar det 700 år innan ett års utsläpp fått sin fulla verkan i temperatur.

Det innebär att fram till 2050 så har ett års utsläpp bara kunnat utöva (2050-2021)/700

4% av sin verkan.  

 

Ett års utsläpp kan grovt räknat alltså bara ge 1% av 4% =0.4 promille av sin fulla

temperaturverkan fram till 2050.

 

Allt det som görs inom ramen av nuvarande klimatpolitik kommer inte ens att bli

mätbart år 2050 . Däremot kan fullständigt omöjlig situation inträffa redan om 6 år när

jorden spränger parisavtalet vid  +1.5C. Vi vet inte vad som händer. Naturen har visat

att den överraskar hela tiden.

 

Det enda vi kan göra är att utforma en fungerande klimatpolitik och lägga alla resurser

på detta. NollUtsläpp 2045 är en icke-fungerande politik. Det är en farlig fälla.

Det är en förolämpning mot våra egna barn.

 

Ref

https://theconversation.com/climate-scientists-concept-of-net-zero-is-a-dangerous-trap-157368

https://ppm.today/index.html?nollutslaepp-2050.htm