3000 Gton

 

Det finns redan 3000 Gton CO2  "för mycket" i atmosfären.

40 Gton släpps ut varje år och det är ca 1 % av det som redan finns.

 

 

xxxclip4927

 

 

Uppvärmningen drivs av det som redan finns. (3000 Gton)

 

Om hela världen går in för att perfekt tillämpa NollUtsläpp 2050

så ser den enkla matematiken ut så här.

 

Fram till 2050 kommer utsläppen att bli   (2050-2021) * 40 /2 =  580 Gton

Dess fulla värmeverkan är uppnådd om 700 år.

Det innebär att under de första 30 åren  så utvecklas 4% av dess fulla värmeverkan.

 

År 2050 har atmosfären 3000+580 Gton .

Nu stiger globala temperaturen med 0.035 C/år

År 2050 blir takten minst  0.035*(3000+580)/3000 = 0.04 C/år vid ett linjärt förhållande.

Tyvärr har NASA meddelat att energiflödet ner i oceanen fördubblas på 14 år.

Om stigningstakten är proportionell mot energiflödet så når jorden  

år 2021+14=2035 en ökningstakt på 0.035 * 2= 0.07 C/år

 

Hur vi än räknar så kommer en perfekt genomför NetZero2050-politik inte

att stoppa temperaturen. Dessa enkla överläggningar visar att IPCC har fel

i den viktigaste punkten i hela klimatdebatten.  Denna kurva som IPCC publicerat

i sista rapporten är inte bara fel, den är farlig.  En fungerande demokrati kräver att

detta får diskuteras och att expertisen får tillfälle att bemöta kritiken.

 

I denna kurva säger IPCC att globala temperaturen stannar vid låga utsläpp.

 

 

clip4916

 

 

 

 

 

Eftersom Glasgow helt siktar på NetZero, så riskerar denna konferens att bli verkningslös.

Fokus måste ligga på de 3000 Gton som redan finns. Om 200 Gton tas bort per år, start 2025

så räddar vi Parisavtalet. Hela atmosfären är reparerad inom 20 år.

Detta är den enda fungerande strategin.  

 

Denna strategi gör mer på en enda månad än var NetZero 2050 kan klara på 30 år, fram till 2050.

 

Budskapet är alltså att världens ansträngningar måste ligga en faktor 100 x högre.

Detta är genomförbart.

 

NollUtsläpp 2045 kan lösa 1% av klimatkrisen och aktiv reversering av befintliga 3000 Gton

kan lösa 99% av krisen. Varför lägger man all möda på att lösa 1% och ingenting på att lösa 99% ?

 

Det behövs många visselblåsare för att berätta denna enkla sanning.

Man hade väntat att expertisen går i spetsen !

 

Men var finns expertisen ?

Alla som har betalt för att hantera dessa frågor lyser med sin frånvaro.

 

Det beror på att expertisen vet, att ovanstående beskrivning är sann men man stöter sig med IPCC.

Vad man än säger så blir det fel.

 

De tre forskarna har sin förklaring:

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

Här är några sådana fantasivärldar från IPCC:

 

FEL ...........................................................................................RÄTT

En fantasivärld från IPCC utan förankring i vetenskapen.

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a_and_b-

 

 

 

Det kan inte finnas några negativa trendlinjer förrän atmosfären är UNDER 285 ppm

En fantasivärld från IPCC utan förankring i vetenskapen.

IPCC_neg_trendline

 

 

 

En fantasivärld från IPCC utan förankring i vetenskapen.

Deras blå skylt  om +2C efter 2100 vid 450 ppm har kommit in

i svensk klimatlag och orsakar en 60-årig missbedömning

av tidpunkten när +2C inträffar.

Här räcker det med ögonmått för att se hur fel IPCC har haft.

Jämför med svart kurva som är NASA verkliga mätningar.

 

clip4918

 

 

Citat:

I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

Javisst, IPCC och dess representant SMHI håller munnen. Man gör allt för att slippa svara på dessa frågor.

 

Men det tre forskarna säger också någonting brutalt ärligt:

 

Forskare är en av de mest betrodda yrkena. Tillit är mycket svårt att bygga och lätt att förstöra.

 

IPCC och SMHI måste snabbt gå in i "damage control".

Ni är i gott sällskap med de tre forskarna om ni säger:

 

Vi erkänner att vi blivit lurade.

 

Att inte agera gör problemet exponentiellt värre.

 

Ett erkännande av sanningen gör att vi åka till Glasgow med en fungerande klimatpolitik.

 

 

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"