....jag blir deprimerad

Klimatforskaren: ”Det är klart jag blir deprimerad” (English here )

Publicerad 2021-08-09

Deliang Chen

 

https://www.dn.se/sverige/klimatforskaren-det-ar-klart-jag-blir-deprimerad/

 

 

I decennier har klimatforskningen varnat för konsekvenserna av

utsläppen. Nu syns de i alltfler väderkatastrofer. Deliang Chen,

klimatforskare vid Göteborgs Universitet, är en av de koordinerande

huvudförfattarna till den nya IPCC-rapporten - och medan han gläds åt

de vetenskapliga framstegen, sörjer han det som nu sker.

 

- Det är klart jag blir deprimerad, säger han.

 

Peter Alestig

Text

 

När Deliang Chen får frågan om vad den viktigaste slutsatsen är i IPCC:s rapport, är svaret enkelt.

 

- Det krävs snabba, omfattande, systematiska minskningar av världens

utsläpp - annars kommer inte Parisavtalets mål att begränsa den globala

uppvärmningen till 1,5 grader att kunna nås, säger han.

 

Kommentar av Bengt Ovelius: Om alla utsläpp stoppas idag så fortsätter temperaturen ändå med minst 0.035 C/år

under minst 80 år framöver. Därför är begränsning helt omöjlig  till  både  +1.5C  eller +2C med de verktyg som

NetZero politiken erbjuder.

Referens:   Fristående Forskare

 

Faktum är att IPCC konstaterar att även den övre gränsen på 2 grader i

Parisavtalet, riskerar att vara utom räckhåll utan omfattande åtgärder.

 

Och, påpekar Deliang Chen - som det ser ut nu, finns det 50 procents

risk att uppvärmningen når 1,5 grader redan på 2030-talet.

 

Kommentar av Bengt Ovelius

IPCC räknar enl. min mening med fel klimatkänslighet=3.

Om prognosen görs med en korrektare klimatkänslighet  och man väger in i beräkningen

att energin till oceanerna har fördubblats på 14 år, så jorden når +1.5C om 5 år, år 2027.

Eftersom jordens temperatur inte alls kan styras inom så korta tider som ett årtionde,

så är sannolikheten ungefär 100% att jorden når +1.5C  inom 5 år (max 7 år)

 

 

 

clip4786

 

 

Är det ens möjligt att få uppvärmningen att stanna där?

 

- Det är en bra fråga. Vi tittar på fem scenarier, och det är bara i

det mest optimistiska scenariot som vi klarar det målet.

 

Om du får göra en egen bedömning, vad tror du är sannolikt?

 

- Det är avgörande är vad som sker i november, när politikerna träffas

på klimatmötet i Glasgow. Alla länder tar frivilligt fram sina egna

mål, men det vi har sett hittills tyder på att vi inte kommer att klara

målen.

 

Deliang Chen, som är professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs

universitet, arbetat med tre IPCC-rapporter sedan 2003. I årets rapport

är han samordnande huvudförfattare till kapitlet ett, som sammanfattar

utvecklingen sedan den senaste rapporten, beskriver metodik och sätter

rapporten i en större kontext.

 

 

.............................................................................

 

 

- Som forskare är det en forskningsframgång. Samtidigt, som medborgare,

är det såklart deprimerande. Vi har nått dit där effekterna sker runt

omkring oss, hela tiden. Världen har inte reagerat på det sätt som

krävs för att begränsa effekterna - och fortfarande saknas tillräcklig

politisk vilja. Så visst blir jag deprimerad.

 

Kommentar av Bengt Ovelius.

 

Framför allt saknas en sann bild av klimatkrisen från klimatforskarnas sida.

Det står allt mer klart att alla följande punkter är en direkt matematisk följd av IPCC

och dess felaktiga klimatkänslighet=cs=3

 

IPCC kan inte göra fungerande prognoser så länge man använder cs=3  

Av detta skäl visste Exxon Mobil i all hemlighet mer för 42 år sedan än vad IPCC ser ut att veta i sista rapporten 2021.

 

IPCC menar att globala temperaturen stannar när utsläppen stoppas. Detta fungerar inte när cs > 3

Med cs=3 så luras en hel värld att tro att NetZero fungerar. (NollUtsläpp 2045).

Vid cs>3 är denna politik verkningslös.

 

IPCC lurar världen att tro att det knappt finns någon tidsfördröjning mellan CO2 och temperatur.

Det finns en viss sanning i detta eftersom den teoretiska fördröjningen är ca 25 år vid cs=3

Om cs=6 (som James Hansen säger ) så är den teoretiska fördröjningen 85 år.

I så fall fortsätter jordens temperatur att stiga i 85 år (grovt uppskattat ) när utsläppen är stoppade.

Detta är den viktigaste punkten i hela klimatdebatten och klimatforskarna borde använda all sin tid åt

att bekräfta eller dementera.

 

IPCC lurar världen att tro genom cs=3 att det finns en ganska stor återstående utsläppsbudget.

Om cs > 3 så försvinner i ett slag hela denna budget (Se Rockström)

 

 

 

 

 

 

 

Pratar ni forskare om det med varandra?

 

- Det är klart att vi pratar om de extrema väderhändelserna som sker.

Men vi pratar inte om klimatpolitiken. Det blir lätt ganska emotionellt

och alla har olika uppfattning och det är viktigt att hålla på sin roll

som forskare inom IPCC, som ska vara policyneutralt.