About

 

Klimatets matematik

visar att vi kan

lösa klimatkrisen.

 

 

 

 

Primära hindren är sveken från SMHI och

Klimatpolitiska Rådet - boken ger bevisen...

När dessa två börjar göra sina jobb så kan

Sverige nå en världsledande ställning i

klimatarbetet,

 

surf_002_trace

 

För att överleva klimatkrisen så krävs djup klimatförståelse

och  innovationer som världen ännu inte sett.

 

Denna klimatförståelse och dessa innovationer måste ligga en bra bit över

den horisont som just nu utmärker akademiska världen och merparten av professorerna.

 

Detta gäller i alla länder och därför säger entreprenören Vinod Khosla i USA:

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

Det behövs ett helt nytt tänkande.

 

Ett alldeles speciellt ansvar för klimatförståelsen har SMHI och Klimatpolitiska Rådet.

Boken visar hur dessa två instanser fört svenska folket och riksdagen bakom ljuset

på ett sätt som saknar motstycke i vårt lands historia. Orsakerna beskrivs  

i Dr Peter Carters bok "Unpresedented Crime" (med förord av Prof James Hansen,

världens troligen mest respekterade klimatforskare)

 

IPCC kräver innovationer av en klass som kallas "Science Fiction". En grupp  

professorer i UK fastställer att de IPCC-kurvor som mänskligheten kan överleva

(ex RCP2.6 ) kräver science fiction. Men IPCC har glömt tala om detta för politikerna.

 

Boken ger två exempel på svenska projekt som siktade mot en radikal förbättring

för alla -  men som direkt eller indirekt stoppades av akademiska sektorn

och den bristande klimatförståelsen.

 

Det ena projektet skulle ge en värmepump med COP=10 och därmed halvera kostnaden

att värma hus.

Det andra projektet skulle suga bort CO2 och Metan ur atmosfären på ett betydligt mer

ekonomiskt sätt än tidigare teknik.

 

I båda fallen har den bristande klimatförståelsen förstört dessa projekt. I båda fallen sitter

SMHI och Klimatpolitiska Rådet på den nyckel som bestämmer undergång eller

överlevnad för våra ungdomar.

 

Troligen förstörs tusentals projekt runt om i världen genom att IPCC manipulerat

värdet för klimatkänslighet och tidsfördröjning mellan CO2 och global temperatur.

 

Det har också den tragiska konsekvensen, att de klimatforskare som tror på IPCC

och utgår från deras manipulerade data, snart kommer att få se sina vetenskapliga

verk i papperskorgen. Detta är den vetenskapliga jordbävning som

Prof Johan Rockström beskriver i en strålande bra artikel i SVD  

"Den heliga graal, klimatkänsligheten, skakas i grunden"

 

Pressen vågar inte ens diskutera detta eftersom expertis med stort inflytande

väljer mellan att förlora ansiktet eller förlora nästa generation.

Därför råder tystnad.