Är 2C inom räckhåll?

Peter Alestig: Är plötsligt 2 grader inom räckhåll?

https://www.dn.se/vetenskap/peter-alestig-ar-plotsligt-2-grader-inom-rackhall/

 

 

 

Klimatlöftena är viktiga och bra. Men vi måste också räkna rätt:  Det är 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar +0,035 C/år. Oavsett vilka minskningar som görs finns

3 000 Gton kvar. Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045

Det blir minst +3.9C år 2100, troligen mycket mer,   vad vi än gör.

Att begränsa till +1.5C eller 2C med utsläppsminskningar är en fysikalisk omöjlighet.

Klimatpolitiken måste se helt annorlunda ut och denna diskussion borde redan ha startat i Glasgow

 


 

 

Karin Strömstedt

Jag är rädd Greta med alla unga får rätt. Det mesta länder kommer fram till i Glasgow är för egna ”politiska reklam- galleriet” i sina hemländer och saknar kraft för att bli verkningsfulla mot uppvärmningen. Putin i norr spyr ut sin ”gallagas ” från tundran till Tyskland som gått på en politisk nit med sina val av energi . Tundran inkl byggnader där sjunker ner i förnedringens politik med Putin vid rodret. Det jag tror är att misslyckandet för länder kommer kunna orsaka ett stort krig för att få fast mark under fötterna. Då är vi illa ute. (visa mindre)

 


 

Karin,

Vi kan inte påverka stormakterna. Men vi kan utveckla nanotekniken för att separera gaser.

Då öppnar vi världens största oljekälla direkt ur tomma luften, som dessutom sänker växthuseffekten med rasande fart.

Samma teknik ger enorma mängder vatten direkt ur ökenluft.  Detta kan alla medverka till genom att sprida budskapet och föreslå dussintals andra, lika bra förslag. Om ett förslag av hundra fungerar så är klimatkrisen löst. Detta är helt i linje med Greta's uttalanden: Vanligt folk kommer att lösa detta medan expertisen inte lyfter ett finger.

Svenska folket har inte ens fått en korrekt klimatbeskrivning av IPCC. Bevis kommer här:

 

Det är 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar +0,035 C/år. Oavsett vilka minskningar som görs  av utsläpp så finns

3 000 ton kvar. Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

 

Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045

Detta förstår varje fysiklärare på gymnasiet men ännu har inte en enda professor ställt sig upp och talat sanning till makten.  

 

Folk och politiker är förda bakom ljuset på ett sätt som saknar motstycke i landets historia. Pressen har inte mod nog att ställa den enkla frågan "Stannar temperaturen när utsläppen stoppas".

Karin, Vi kan inte påverka stormakterna. Men vi kan utveckla nanotekniken för att separera gaser. Då öppnar vi världens största oljekälla direkt ur tomma luften, som dessutom sänker växthuseffekten med rasande fart. Samma teknik ger enorma mängder vatten direkt ur ökenluft. Detta kan alla medverka till genom att sprida budskapet och föreslå dussintals andra, lika bra förslag. Om ett förslag av hundra fungerar så är klimatkrisen löst. Detta är helt i linje med Greta's uttalanden: Vanligt folk kommer att lösa detta medan expertisen inte lyfter ett finger. Svenska folket har inte ens fått en korrekt klimatbeskrivning av IPCC. Bevis kommer här: Det är 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar +0,035 C/år. Oavsett vilka minskningar som görs av utsläpp så finns 3 000 ton kvar. Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är (0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045 Detta förstår varje fysiklärare på gymnasiet men ännu har inte en enda professor ställt sig upp och talat sanning till makten. Folk och politiker är förda bakom ljuset på ett sätt som saknar motstycke i landets historia. Pressen har inte mod nog att ställa den enkla frågan "Stannar temperaturen när utsläppen stoppas" (visa mindre).

 


Jonas Henriksson - 21 minuter sedan

Jag antar att du utgår ifrån IPCC's antagande om att all uppvärmning sedan 1750 har orsakats av de mänskliga utsläppen som idag är ca 3% av totalen. Koldioxiden utgör idag 41 molekyler per 100.000 i atmosfären och det tillkommer 1 molekyl vart fjärde år. Sedan laggar ju koldioxiden havens temperatur både på lång och kort sikt, vilket bevisats i otaliga studier därför är IPCC's antagande just bara en teori som inte har kunnat bevisats med faktiska observationer i vetenskapliga studier Koldioxiden har en nästintill försumbar effekt, annars hade vi fått en "runaway effect" för länge sedan som inte på något sätt skulle kunna ha brutits, men bevisligen har det inte skett historiskt. Några studier nedan som bevisat att koldioxiden laggar temperaturen: Dr. Roy Spencer, Murry L. Salby, Physics of the Atmosphere and Climate, Koutsoyiannis and Kundzewicz, 2020, 
Flohn, 1982
, Warren, 1982, 
Jones och Cox, 2005


 

Jonas,

Man kan utgå från det logaritmiska sambandet mellan ppm CO2 och global temperatur som redan Svante Arrhenius använde för 120 år sedan.

t= 1.443*cs*ln(ppmCO2/275) . Det verkar gälla för alla planeter av jordens storlek. Arrhenius hade inte tillgång till data från iskärnor och visste därför inte värdet på klimatkänsligheten=cs. Från iskärnorna kan vi se att ett genomsnittligt värde på cs ligger kring 36 under sista halvmiljonen år. En anna hållpunkt är att NASA fastställt jordens temperatur till +420C när CO2=100%. Det är bara att sätta in detta i formeln och se att även här blir cs=36.

 

1.443*36*ln(413/275)= 21 C

Genom att sätta in dagens ppm=413 ppm så ser vi att jorden vill nå en övertemperatur av +21 C  .  NASA mäter just nu att jorden stiger 0.035 C/år.  Tiden till +21C  är då 21/0.035=600 år

 

Se detta som grova tumregler.

Det är många som vill hävda att temperatur kommer först och sedan CO2, för att visa att CO2 är ofarligt.  Vi kan blunda för allt detta.  Det räcker att veta att CO2 är en växthusgas  och att jorden blir varmare av mycket CO2. Genom att se på verklig historik i  is-kärnor så ser vi ungefärliga sambandet mellan CO2 och global temperatur samt den långa tiden innan det blir fullt temperatursvar.  Klimatskeptiker vill också gärna motbevisa denna enkla bild genom att titta på 50 milj år gamla data.  Då kan man bevisa nästa vad som helst.  Vi kan välja om vi medvetet vill lura oss själva eller välja en hyggligt sannolik modell.  


 

Mats Holmberg - 2 timmar sedan

Selby etc motsvarar mindre 1% av forskare. Plocka inte ut forskning som passar dina förutfattade meningar utan se till all forskning. För att ge ett exempel på vad han feltolkar: sett till alla växthusgaser är det som människan skapar en mindre del men det är den vächusgas vi behöver för att inte ha samma temperatur som mars. När vi ökar mängden co2 styr vi bort från det klimat vi och jorden är anpassade till. Det spelar ingen roll hur djupt glaset är just nu, det är när du häller i mer vatten som det rinner över. Dessutom ökar uppvärmningen från metan och co2 atmosfärens förmåga att hålla vatten vilket i sin tur leder till ännu mer uppvärmning. Var snäll och sluta referens till forskning som studerats och visats bristfällig.

 


Tack Mats,

 

Om sannolikheten är över en promille att ett hus brinner  så försäkrar man huset.

 

Om sannolikheten är 50% att  vi når +2C redan år 2037 och att det blir superstormar som kan flytta 1000 ton tunga klippblock -  så gör vi nästan ingenting för att förhindra . Klippblocken kommer från Prof James Hansen som visar att exakt detta hände under tidsperioden Eemian för 129,000 år sedan när jorden var programmerad för +2C och verklig temperatur var +2C.  År 2037 har vi också +2C men nu är jorden programmerad för +40 C, vilket kan indikera ännu intensivare oväder.

 

Vi bygger lugnt vidare på snabbjärnvägar som skall tas i drift 2045 medan rälsen rivs upp av superstormar och banvallen undermineras över allt av störtfloder med regn som man aldrig sett maken till.  (se detta som en icke helt ogrundad misstanke) Vore det inte bättre att satsa allt så att världen kan plocka bort 200 Gton CO2 från atmosfären varje år. Det är enda sättet att faktiskt klara parisavtalet och att ha en helt återställd atmosfär om 20 år. Matematiken bakom detta är kristallklar och detta är genomförbart. Vinod Khosla säger: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha bara inte experterna stoppar oss. Första hindret: Expertisen i IPCC. Man påstår att temperauren stannar och att därmed NollUtsläpp 2045 fungerar som politik. Detta är fel

För att återgå till rubriken: Är +2C inom räckhåll ?

Svar NEJ. Den drömmen krashar före 2040 och sedan går det mot +3.9 C år 2100 - förutsatt att alla utsläpp stoppas nu, 2021.