Alla måste bidra

Om Theory-285 är rätt:

 

Klimatkrisen är allt för allvarlig för att en elit av experter skall

följa IPCC blint och driva oss till undergång.

 

Dessutom verkar experterna inte ha gjort sitt jobb så här långt.

Tusentals forskare bakom IPCC har inte ens kunnat räkna ut en korrekt

siffra för klimatkänsligheten trots att iskärnorna under årtionden visat cs=36.

 

Hur skall vi redan 2025 klara att suga 50-300 Gton/år ur atmosfären när forskarna i UK säger

att 10Gton är en större kvantitet än något annat av mänsklig aktivitet ?

 

Det är full panik

 

Hur skall man kunna backa CO2 för fullt redan 2025 för att rädda parisavtalet ?

 

Politikerna är inte medvetna om detta faktum eftersom man lever med klimatkänslighet=3

medan naturen går efter den sanna klimatkänsligheten=36

 

Det måste läggas upp en plan:

 

Förslaget är att varje land i rask takt publicerar  x  böcker i stil med denna !

Varje bok med en konkret plan på hur klimatkrisen skall lösas utan att man glömmer helheten.

 

Utmärkande för alla förslag som innebär riktigt stora steg är att inga tror på dem.

Den teknik som blir vår räddning kommer att motarbetas på alla fronter inte minst

från den akademiska världen.

 

Att lösa klimathotet är i första hand en psykologisk fråga.

Allt för många i maktposition vill hellre rädda det egna ansiktet än att rädda nästa generation.

 

Nya, genomgripande och livsförändrande idéer har kanske sannolikhet 1% att lyckas.

Detta är inget problem. Världen har råd att utveckla 100 sådana idéer så är vi hemma.

 

Professorer som skall uttala sig om en sådan idé säger nästan alltid att den inte

kan fungera. Då har man med 99% sannolikhet räddat det egna ansiktet

men man har glömt värdet av att rädda nästa generation. Det måste utvecklas

en akademisk etik.

 

Bill Gates har rätt: Världens klimatpolitik: "Inte seriös"

Vi måste prestera något gigantiskt som vi aldrig har gjort förr, mycket

snabbare än vi någonsin har gjort något liknande.

 

Detta måste göras innan globala klimatförändringar förstör befintliga ekonomiska strukturer.

Världen kan väldigt snabbt komma in i stora sammanbrott (jfr Syrien, Venezuela).

 

Vi kan faktiskt räkna ut mekanismen bakom hotet och agera snabbt och kraftfullt.

 

Är nuvarande politiker och expertis lika aningslösa som musen ?

Man märker ingenting förrän det är  för sent.

48216152_s