Att komma undan

Alex Schulman: När vi lyssnar på nyheterna i hettan går det inte längre att komma undan

 

https://www.dn.se/sverige/alex-schulman-nar-vi-lyssnar-pa-nyheterna-i-hettan-gar-det-inte-langre-att-komma-undan/

 

 

 


 

Jo, civilisationen går under. Orsaken är att alla kollektivt förtränger sanningen. Klimatexpertisen vågar inte uttala sig. Därför vågar pressen inte skriva.

 

Farliga +2C har förekommit 4 gånger sista 500,000 åren vid 285 ppm CO2. Vid varje tillfälle har oceanerna varit 10 m högre och superstormar kunde flytta 1000 ton tunga klippblock (se Prof James Hansen)

 

Om CO2 är en växthusgas så kan jorden inte minska temperaturen förrän vi kommer UNDER 285 ppm.

 

Vår nuvarande politik NollUtsläpp 2045 kan stabilisera jorden på 450 ppm CO2 och temperaturen kommer att fortsätta med rasande fart uppåt när hela jorden är utsläppsfri.

 

Det är ganska lätt att räkna ut att 200 Gton CO2 och 2 Gton metan måste sugas bort  från atmosfären per år, start senast 2025.  

Eftersom inget parti pratar om detta så har landet inte ett enda miljöparti.  

 

En låsning kring NollUtsläpp 2045 leder till katastrof i expressfart. Luftens syre tar slut och människor och djur kan inte andas.  Ingen behöver tro på det jag skriver men titta gärna på denna grupp professorer på Tyndall Centre utanför London som har haft samma budskap sedan 2014

(Youtube: Survivable IPCC projections based on science fiction - reality is far worse)

 

Dessa 2 Gton Metan som måste bort kan ersätta allt bränsle i 200 länder av sveriges storlek och växthuseffekten rasar till 1950-tal.  Ett glädjebesked är alltså att vi kan öka flygande och bilkörning om vi hanterar klimatkrisen smart. Oljeproducenterna förlorar sin betydelse i ett slag .


 

Ulf Palm - 2 timmar sedan

Nog för att det kan gå illa, men syret kan inte ta slut. Vart skulle det ta vägen?

 


 

Göran Ström - 1 timme sedan

Bengt, än så länge är det inte bevisat utan bara en hypotes att koldioxiden är orsaken till den ökning i temperatur vi sett de senaste 40-50 åren. På mitten av 70-talet minskade temperaturen så kraftigt att man diskuterade en ny istid. Det kan faktiskt vara en stor del naturlig ökning från sol och moln.

 


 

Ulf Palm - 1 timme sedan

Göran, "bevis" hittar du i matematik inte i naturvetenskap. Där handlar det istället om att försöka hitta på teorier som stämmer med observationer, och de teorierna säger att våra CO2-utsläpp är orsaken till uppvärmningen. Spekulationer om istid på 70-talet var inte vanliga utan redan då var prognoser om uppvärmning fler, men det finns exempel och då baserat på att våra svaveldioxidutsläpp som kylar ökade snabbt. Sen renade vi bort större delen av dem och då var dessa prognoser inte längre relevanta. (visa mindre)

 


Om det inte finns något samband så behöver vi inte heller minska CO2 utsläppen.

 

Om risken är över 1 promille att huset brinner ner så tecknar man en försäkring.

 

Om risken är över 1 promille att CO2 orsakar uppvärmningen så måste CO2 i atmosfären reduceras.

 

Redan för  120 år sedan så kände man till formeln för jordens temperatur  och hur den styrs av CO2 halten:

 

1.442*cs*ln(ppmCO2/275)  

 

där cs är klimatkänsligheten.

 

Det är bara att använda denna formel för att förstå hur uppvärmningen fortsätter efter det att alla utsläpp är stoppade.