b2021_0924

Öppet  Brev till Klimatminister Per Bolund                  Fri, 24 Sep 2021 09:19:57

 

Per

Du skriver:  Vi står mitt i två existentiella kriser, coronakrisen och klimatkrisen.

Lösningen på de båda stavas samarbete och nytänk.

Det nytänk du efterlyser kan finnas här och med detta kan du skriva klimat-historia  och ge Sverige en ledande plats i globala klimatarbetet:

 

Idag har jag   publicerat  en kommentar till EU , avseende EUs klimatlag  

( Feedback EU environmental law – implementation review 2022)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13103-EU-environmental-law-implementation-review-2022/feedback_en?p_id=26516547

 

Översatt till svenska här https://ppm.today/index.html?eu-lagen_-kommentar.htm

 

Ett brev har gått till nuvarande chef för IPCC   Dr.Hoesung Lee

Ett brev har gått till UN General Antonio Guterres

 

Det är inte många veckor kvar  - skall Glasgow hinna ändra riktning ?

Hela konferensen blir ett slag i luften om globala temperaturen fortsätter uppåt trots att alla utsläpp stoppats.

Detta blir riktigt farligt.

 

En enda , enkel bild, som alla kan förstå, visar att det tyvärr är så illa.   https://ppm.today/index.html?sammanfattning.htm

 

Skall svensk politik på ledande nivå   missa den viktigaste faktorn  i hela klimatdebatten ?

 

Det är IPCC+SMHI  som skall granskas.   I denna granskning kan inte IPCC vara måttstock för global sanning.

Måttstocken är naturlagarna och exakt matematik.

 

Hela frågan är dessutom så enkel att vanligt sunt förnuft räcker för att förstå hela sammanhanget.

Denna diskussion måste komma folk till del. Svenska folket betalar expertisens löner.

Folket väljer politiker som skall lösa klimatkrisen. Väljarna måste vara informerade.

Vi har långt kvar till en situation som kan kallas demokratisk i klimatarbetet.

Idag har folk och politiker förts bakom ljuset.

Partier och ledande politiker har en plikt att informera om sanningen.

 

Naturlagarna kommer att vinna över IPCC i denna fråga och ställa våra politiker helt rådlösa i en mycket nära framtid.

 

Det är inte bra för demokratin om de viktigaste frågorna inte får diskuteras. Det är inte bra för landets framtid om

vi skall gå lika aningslösa in i nästa kris som vi mött föregående kriser ( flyktingkrisen, coronakrisen )

 

Politisk etik  innebär samma som för pressen bl.a.

§4 Att inte använda experter som sanningsvittnen utan behandla dem som alla källor. (IPCC+SMHI  får inte stoppa granskningen)

§9 Att ge huvudpersonerna tillfälle att komma till tals och bemöta eventuell kritik. Detta är den demokratiska principen.

 

Denna viktiga diskussion välkomnas !

 

Vi behöver IPCC som den viktigaste globala kraften för att ena världen mot brådskande klimatmål. Men målet NetZero 2050

kan inte fungera eftersom global temperatur inte stannar såsom IPCC lovar (deras löfte saknar vetenskaplig grund).

Därför måste hela klimatdebatten in i nästa fas. Denna diskussion måste vara klar långt före Glasgow.

Regeringen har ett avgörande ansvar här.   Ledarskapet utgår härifrån.

 

 

 

Jag varnade högsta ledningen i IPCC tillsammans med en forskare  år 2008.

Det gällde exakt samma fråga - att temperaturen inte stannar.

Vi bifogade resultatet av en beräkning, vad som händer om alla utsläpp hade stoppats år 2010.

IPCC ledning såg mycket allvarligt på denna varning och lovade att diskutera detta med kollegorna.

Därefter hördes ingenting. Nu, nästan 15 år senare går vi rakt in i väggen p.g.a. exakt denna fråga.

 

Detta är den kurva som IPCC fick 2008. Nu kan vi se i backspegeln att  IPCC (röd) hade fel år 2008

och att vår kurva blev ganska rätt. Detta borde vara skäl nog att slå upp denna diskussion stort

eftersom hela vår framtid hänger på att vi baserar Glasgow på sanning. Sanningen är att globala

temperaturen fortsätter med 0.035 C/år (=NASA)  flera hundra år framåt, nästan helt oberoende av vad vi gör.

Budskapet är att vi måste ta 100 ggr kraftfullare grepp och backa CO2 med 200 Gton/år.

Det finns absolut ingen annan utväg. Detta är den största utmaning i mänsklighetens historia för industrin.

Detta är möjligt att genomföra och det är enda chansen att rädda parisavtalet.

Föresta generationens miljöteknik (sol vind vatten elbilar ... ) kommer att få stida åt sidan när

andra generationens miljöteknik kommer.  Vi behöver exempelvis bilar som är ofantligt mycket bättre

än dagens elbilar. Superentreprenören Vinod Khosla kommer sannolikt att få rätt när han säger att

elbilarna knappast kommer att lämna några spår i historieböckerna.

 

IPCC hade lika fel i denna fråga år 2008 som man har idag i allra senaste rapporten 2021.

Nu är hela Glasgow konferensen på väg att präglas av samma fel - mötet leder i så fall till en global katastrof.

Alla världens enorma satsningar blir verkningslösa.

 

 

 

clip4909

 

 

 

 

Citat av Per Bolund:

Sverige ska fortsätta att gå före i klimatarbetet och alltid vara en självklar och tydlig röst i de rum där dessa frågor diskuteras, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Bolund: EU måste höja ambitionen

 

1. Hela budgeten ska vara i linje med Parisavtalet

2. Demokratin måste stärkas,

3. Skarp klimatuppföljning.

Parisavtalet kan bara räddas om 200 Gton CO2 pumpas bort från atmosfären per år, start senast 2025

Demokratin fungerar inte idag . Främsta hotet mot demokratin är det som JF Kennedy upptäckte : GruppTänket

NollUtsläpp 2045 är en fuskpolitik och en förolämpning mot våra egna barn

Tidningen Nature skriver idag

When asked about how governments are responding to climate change, 65% of respondents agreed with the statement that governments are failing young people, 64% agreed that they are lying about the impact of actions taken and 60% agreed they were dismissing people’s distress.

Ja, IPCC ljuger bevisligen om den viktiga punkten att temperaturen stannar när utsläppen upphör. Genom att svenska regeringen blint följer IPCC's ståndpunkt  så ljuger svenska regeringen också inför folket. Detta måste ändras i god tid före Glasgow.  Du har plattformen för att agera. Detta är exakt det nytänk som du själv efterlyser.  Då får Sverige exakt den ledande internationella roll som du också själv har efterlyst.

Beviset, som alla kan förstå ,  finns här https://ppm.today/index.html?sammanfattning.htm

MVH Bengt Ovelius     Mob 070 7225005

 

tjurpannan_3000_40_gton_b

 

             Den stora fyrkanten är 3000 Gton "för mycket" i atmosfären. Allt detta

måste bort,  helst inom 20 år. Dessa 3000 Gton har samlats allt sedan 1700-talet.

Den knappt synliga fyrkanten vid pilen är de 40 Gton CO2 som släpps ut

varje år på jorden. Om vi släpper ut dubbelt så mycket eller inget alls

så är skillnaden knappt mätbar i temperatur år 2050...

 

Den stora mängd på 3000 Gton som redan finns orsakar att jorden nu

stiger med 0.035 C /år (=NASA).  Politiken med NollUtsläpp 2050 kan inte

påverka dessa 0.035 C/år särskilt mycket. Efter den linjen når vi +1.5 C

år 2027 och +2C år 2033, vad vi än gör inom nuvarande klimatpolitik. Om

alla utsläpp stoppas idag så fortsätter jorden ändå med 0.035 C/år.

 

Den tanke som stöds av SMHI och IPCC, att utsläppen styr jordens

temperatur , är fel. Den stora mängd på 3000 Gton som redan finns, är

detsamma som att jorden är i en ugn med 22-25 C temperatur. Denna värme

överförs till jorden under 25/0.035  = 700 år. När vi befinner oss på

denna linje så stämmer allt och exakta prognoser är möjliga.

 

Detta måste upp till diskussion hos vanligt folk närmsta dagarna, om

det skall vara färdigdiskuterat långt innan  Glasgow.

 

Vi var i exakt samma situation när Galilei förklarade att jorden var

rund år 1633. Hela den etablerade vetenskapen rasade mot honom i 300

år..

 

Nu gäller det att ta ansvar. Om en enda procent atmosfäriskt metan tillsätts

fossila bränslen så blir dessa klimatneutrala.  Detta kan uppnås ganska snabbt.

Vi kan inte vänta till 2050 med att bli klimatneutrala.

Klimatneutralitet måste inträffa redan 2025 om ParisAvtalet skall räddas.

Om vi tar detta på allvar så dikterar naturlagarna vad vi måste åstadkomma.

Det finns en chans att detta kan lyckas om den samlade expertisen kan

tänka nytt i rasande takt. (eller bytas ut ...)

 

Allt fokus måste läggas på att pumpa bort 200 Gton CO2 eller 2 Gton metan från

atmosfären per år.

 

När detta går efter planerna så tar denna teknik 99% av ansvaret för att reparera

atmosfären.  Atmosfären måste  vara total-reparerad inom 20 år. Endast med denna

takt kan parisavtalet räddas.

 

Vindkraft, solkraft, elbilar - allt detta är strålande bra men denna teknik kan

tillsammans inte lösa mer än 1% av klimatkrisen.

 

Därför måste investeringarna styras av den övergripande nyttan.

Nuvarande klimatpolitik kan kanske realistiskt reducera utsläppen med 2 Gton/år

med tanke på alla länder som inte ställer upp.

 

Vi måste ta 100 ggr kraftigare tag och backa med 200 Gton/år

 

Önsketänkandets tid är förbi.

 

Just nu väljer vi

1.En smart och bekväm omställning med kraftigt ökande livs-kvalitet

2.Ett bottenlöst elände med NollUtsläpp 2050 - fusklösningen som är en förolämpning mot våra barn.

 

SMHI och IPCC rekommenderar just nu alternativ 2.

Hoppas det ändrar sig snabbt.

Dessa organisationer behövs.

 

Enda utvägen är innovationer som världen aldrig tidigare sett.

Många av lösningarna finns redan men motarbetas med stor kraft.