b2021_1019

Brådskande,

Till Klimatminister Per Bolund,

Per,

Detta är en fråga om ledarskap som bara kan komma från högsta nivå:

Efter 15 års studier från min sida står det helt klart hur det ligger till:

Detta är högsta graden av ALARM inför Glasgow.

Varje fysiklärare ser ut att veta att jordens temperatur forstätter med samma fart när utsläppen upphör.

Därmed blir det ingen mätbar skillnad om jorden kör på som vanligt eller exakt följer NollUtsläpp 2045.

NollUtsläpp 2045 är en politik som inte kommer att efterlämna några  spår av önskad verkan.

Tvärtom så hindras allt det som verkligen kommer att fungera.

Det gåtfulla är att klimat-professorerna inte förstår detta faktum.  Jag har pressat klimat-professorer i 15 år nu inklisive högsta ledningen i IPCC. Denna kompakta front har också lyckats hindra press och media från att ta upp diskussionen.

Nu har det dock uppstått en liten spricka när tre riktigt tunga klimatforskare i en artikel erkänner: NollUtsläpp 2045 är en farlig fälla. Vi erkänner att vi blivit lurade. Jag har i samförstånd med författarna översatt till svenska här:  https://ppm.today/netzero/

Artikeln är rekommenderad av Greta och är läst av miljoner.

Som exempel: Detta är mitt brev igår till Klimatpolitiska Rådet   https://ppm.today/index.html?k2021_1018.htm

Inga klimat-professorer har ställt upp sista 15 åren  och kommer inte att ställa upp  innan Glasgow.

Detta är en fråga om ledarskap som bara kan komma från högsta nivå:

Klimat-ministern i Sverige  kan nu göra sin genom tiderna största insats för naturen och klimatet genom att  säga sanningen.

 

1.Deklarera att NollUtsläpp 2045 är en politik som inte fungerar inom en 50 års period.

2.Deklarera att jordens temperatur forsätter med samma fart när utsläppen stoppas...

 

Detta kan kombineras med en snabbinkallad utfrågning av expertisen i konstitutionsutskottet.

Låt utvald expertis svara på denna enkla fråga    "Stannar temperturen när utsläppen stannar ?"  Professorerna kommer i ett dilemma: Att bryta mot naturlagarna eller bryta mot IPCC. Vad man än svarar så blir det fel.  Vi måste lyfta fram sanningen.

 

Då kommer Glasgow att ändra riktning med chans till att sann klimatpolitik skapas. Enl. min mening är detta vår sista chans.

Detta är ledarskap och det skapar en kraftfull väg till fungerande klimatpolitik - som ser helt annorlunda ut än den fusk-lösning som vår värld lurar sig själva med just nu.

Detta kommer också att leda miljöpartiet till seger.

Svenska folket har ingen tilltro till att politikerna kan lösa krisen  eftersom hela folket känner på sig att vara lurade.

Hela svenska expertisen måste sedan ställa upp som de tre forskarna och säga: Vi erkänner att vi blivit lurade. Det kommer man att göra när ledarskapet från Klimatministerns sida fungerar. På denna väg kan Sverige få den internationellt ledande position som landet länge siktat på. Ingenting kan fungera innan det byggs på sanning.

Om vi skall hinna med detta före Glasgow så behövs ledarskap. Det är nog bara klimatministern som kan åstadkomma detta.

Det stöd jag kan ge är hemsidan  https://ppm.today/   Ring gärna 070 7225005

CITAT GRETA:   (SVD 2021-10-16)

- Gapet mellan det vi gör och det vi bör göra är så otroligt stort, så

det kommer att krävas ärlighet.

 

Detta är ärlighet:

1.Deklarera att NollUtsläpp 2045 är en politik som inte fungerar inom en 50 års period.

2.Deklarera att jordens temperatur forsätter med samma fart när utsläppen stoppas...

 

Vi måste ta betydligt rejälare tag.  NU !

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

Ring gärna 070 7225005

https://ppm.today/