b2021_1022

 

Från: Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>

Skickat: den 21 oktober 2021 09:44

Till: M Registrator <m.registrator@regeringskansliet.se>

Hej Viktoria,

Jag har redan för ett halvår sedan försökt boka en vägg för ett videobudskap men det måste vara länder/departement bakom sådant.

Klimatdepartementet skulle klara detta.

Oskar Eustis förklarar i detta TED talk varför konst är nödvändig i  en fungerande demokrati.

Han säger: Sanningen kan bara komma fram i själva konflikten mellan olika åsikter. Detta är demokratins fundament.

Konst, karikatyrer, video osv gör jobbet som leder fram till sanning.

Sänd därför detta vidare till den delegation som skall till Glasgow för sveriges räkning.

Jag har skapat dessa videos samt bilden. Känn  er fria att använda detta i Glasgow !  Meddela mig dock era planer.

 

§1. Video som beskriver helt nya utvägar ur klimatkrisen https://ppm.today/eu_004-scatterplot.mp4

§2. Lösningsförslag, gjord på uppmaning av EU , climate pact ambassadors,   https://ppm.today/eu_climate_action_Bengt_Ovelius.mp4

§3. Konstverket som beskriver vår situation i en enda blick (baserad på 15 års forskning - allt kan bevisas) https://ppm.today/index.html?vaegvalet.htm

 

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius