Backa CO2

Det finns en video på YouTube:

 

Survivable IPCC projections based on science fiction

 

Det är ett antal professorer från UK  som drar extremt viktiga slutsatser.

Just nu är vi på RCP8.5 som mänskliga civilisationen inte kan överleva.

Det handlar bl.a. om att syret i luften tar slut så att människor och djur inte kan andas.

clip4784

Här fastslås också att alla IPCC scenarior som mänskligheten kan överleva, förutsätter science fiction.

Därmed menas att vi behöver framtids-teknik redan NU  som ännu inte är uppfunnen.

 

Vi ser också att alla scenarior ger +1.5C  år 2030. Vad vi än gör så överskrids parisavtalet, såvida

inte CO2 kan backas extremt kraftfullt snarast.

 

Från vår Theory -285 kommer följande två punkter

 

§4 Jordens temperatur kan inte börja sjunka förrän CO2 halten går under 285 ppm.

 

 

§6 Parisavtalet med +1.5 C  förefaller väldigt klokt och viktigt

eftersom +2C är en mycket farlig övertemperatur.

 

 

Slustatsen blir att jorden måste vara under 285 ppm redan 2030. Annars kommer temperaturen

att fortsätta vandra uppåt efter 2030.  Att hålla jorden under +1.5 är en helig målsättning

som måste genomföras.  Många länder är helt eniga om detta.

 

Det finns 6000 Gton CO2 i atmosfär och hav. Hälften måste bort för att nå 285 ppm.

Det blir 3000 / 10 Gton /år = 300 Gton/år  om man börjat backa 2020.

Bördan ökar för varje dags fördröjning.

 

Nuvarande pris som regeringens utredning räknar med för att suga bort CO2 ligger kring 1000kr/ton

Kostnad per person i världen blir  1000*3000*10^9  / 7 000 000 000 = 428 000 kr.

 

Den rika världen har släppt ut mer CO2 och har större betalkraft.

Man kan argumentera att varje svensk kanske har en skuld på 4 milj kronor till naturen.

Betala eller gå under. Vinna eller försvinna. Naturen förhandlar inte.

 

Ju större ditt CO2-avtryck desto större ditt ansvar (Greta)

 

4 milj kr:  Detta kan vara den grad av engagemang som varje svensk bör känna.

Greta har uttryckt: Det är ingen annan som gör det! Just DU måste aktivt bidraga!

NU !   Annars klarar vi det inte. Alla kan bidraga på något sätt.  Vi kan inte sopa

mänsklighetens största kris under mattan.

 

Det finns många andra uppfattningar om mängden  som måste bort och om priset/Gton.

Hur man än räknar så blir slutsatserna ändå desamma.  Uppgiften är i princip

större än vad världen har råd med. Enda utvägen är att hitta smarta lösningar

som får ner kostnaden.

 

Enl. Theory-285:

Hela jorden måste vara klimatneutral 2025.  

Ovanpå  detta så måste CO2 backas med 50-300 Gton/år med start senast 2025.

Klimatneutralitet 2045 är uppenbarligen fullständigt verkningslöst.

 

Detta visar att det finns ett enda mål:

Att före 2025 förverkliga teknik som världen aldrig sett.

Det är den största utmaningen i mänsklighetens historia och det måste gå.

Alla andra klimatåtgärder är nästa helt betydelselösa i denna jämförelse.

 

Det är inte förbjudet att vara smart. Denna teknik kan eventuellt bli så bra att

individens skuld till jorden minskar från 4 milj kr till noll.

Det kan t.o.m. bli vinst.

 

Men  4 milj kr/person i Sverige är nog ett balanserat utgångsbud för att betala

200 års oljefest. Det kan också uttryckas som 8 BNP eftersom oljan kanske

gett oss 100 BNP.   Kvarvarande kostnad 8% av historiska intäkterna ?

Då bidrar Sverige med sin del till det globala projektet.

En stor del av 200 års vinster i storföretag och banker kommer indirekt från oljan.

Alla måste visa sitt ansvar. Kan tumregeln bli att 8% av de historiska vinsterna

investeras för att ta metan ur atmosfären?  Det är svårt att motivera

aktieutdelningar nu när världen står på gränsen till kollaps.  Eller skall

girigheten utplåna nästa generation ?

7395680_s

 

Hittills har politiken med klimatkänslighet=3 siktat på att låta nästa

generation backa växthusgaserna  långt efter år 2050.  

Bekvämt och bra för nuvarande politiker och företag.

Enkel matematik visar dock att vi måste göra detta jobb NU.

 

 

CO2 halten stiger nu snabbare än någon gång sedan dinosariernas undergång,

Halten stiger 10 gånger snabbare än vid den stora uppvärmningen

för 50 miljoner år sedan

https://theconversation.com/mass-extinctions-and-climate-change-why-the-speed-of-rising-greenhouse-gases-matters-56675

 

För att hitta en analogi till dagens uppvärmning  så kan vi titta 56 - 52 miljoner år tillbaka

där flera abrupta uppvärmningar skedde.

Kännetecknande var snabb ökning av temperatur  och försurning av oceanerna.

Den mest kända är Palaeocene Eocene Thermal  Maximum (PETM).

Den resulterade i den största mass-död man känner till i oceanerna.

Atmosfärens temperatur ökade 5-8 C inom ett par tusen år.

Mängden C som adderades till atmosfären under denna tid var 2- 10 GtonC

 

Just nu släpps 10 GtonC ut varje år.  Mängden CO2 erhålls genom att multiplicera med 3.67

 

Vi släpper alltså ut mer varje år  än vad som adderades till atmosfären under 2000 år under PETM.

Temperaturen ökar just nu med en takt av 0.035 C/år

På den tiden ökade temperaturen med 8/2000 = 0.004 C/år

Nu går alltså temperaturökningen 8 ggr snabbare än det som orsakade massdöden vid PETM.

 

Nu vid 420 ppm så har vi programmerat jorden för ca 25C höjning. Om alla utsläpp

stoppas idag så fortsätter jorden uppåt med 0.035C/år med mål +25C

 

Detta visar nog väldigt tydligt att en rasande snabb reduktion av CO2 på konstgjort sätt

måste starta NU. Det är lätt att räkna fram hur mycket CO2 som måste backas per

år och det är också uppenbart att 2025 är absolut sista året att backa. Annars

ryker parisavtalet redan 2030.

 

Det går att räkna ut orsak och verkan. Det går att handla därefter.

Vi är mycket nära den punkt där det inte mer står i mänsklig makt att

vrida klimatet rätt. Det kommer att lyckas om vi gör det omöjliga (Greta)

 

20418009_m

 

 

Ovanstående beräkningar kan skilja sig avsevärt från olika källor

men slutsatserna påverkas knappast.  

 

Om Theory-285 är rätt:

Klimatexperterna uppmanas att göra sina simuleringar vid cs=36

och offentliggöra resultaten snabbt. Det kan ju inte vara meningen

att privata krafter skall ta hela ansvaret medan de som är betalda

att göra jobbet  inte lyfter ett finger. Klimatpolitiska Rådet, SMHI,

IPCC, specialisterna hos Naturvårdsverket och Energimyndigheten

..... osv... Vad gör ni ???

 

Själv har jag med stor ödmjukhet och osäkerhet efterlyst

kommentarer allt sedan 2008 genom totalt ca 100 email/år  

till alla dessa instanser. Jag skulle kunna ge ut en hel bok med mina

frågor och myndigheternas svar. Alla gömmer sig bakom IPCC,

PeerReview och den felaktiga klimatkänsligheten=3.

 

Hoppet står till svenska folket som måste vakna och lyfta bort alla

sovande GruppTänkare. Skall vi rädda ansiktet på en massa experter

som inte gör sitt jobb eller skall vi rädda nästa generation ?  Nu måste

frågan ställas på sin spets. Det gäller att vinna eller försvinna.

Alla som läser detta måste hjälpa till på olika sätt.

Tiden har runnit ut - konsekvenserna blir existentiella.

Var finns en djupgående omsorg om nästa generation ?

 

35269609_xxl