Bättre paketering

Kritik mot framstegen i Glasgow : Bara bättre paketering

https://www.dn.se/sverige/kritik-mot-framstegen-i-glasgow-bara-battre-paketering/

 


Citat....bedömde IEA uppvärmningen kan begränsas till 1,8 grader.

En annan analys, från Climate Resource, pekade på 1,9 grader.

 

Detta är de farligaste slutsatserna i hela klimatmötet.

 

Det är 3000 Gton CO2 för mycket i atmosfären och dessa 3000 Gton orsakar +0,035 C/år just nu enl. NASA.

Dessa 3 000 Gton finns kvar när utsläpp minskar. Mini-temp år 2100  om utsläppen upphör i dag är

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

Detta enkla och korta matematiska bevis visar att 1.8 eller 1.9 C är ren lögn.

Svaret är MINST +3.9 C år 2100.

 

Beviset består av de fyra räknesätten som varje skolbarn behärskar.

Var och en uppmanas att tänka själva.

Detta är starkare än IPCC som fortsätter förneka denna kristallklara sanning.

 

Hela Glasgow-mötet har haft NetZero som fundament, baserat på IPCC's löfte

att temperaturen stannar när utsläppen stoppas.  Det kan inte fungera.

 

Diskussionen som leder till en fungerande klimatpolitik måste börja exakt här !

 


 

Bengt Häger - 2 timmar sedan

Det finns väl inga mätdata som indikerar +3,9 grader år 2100.


 

Nej man kan inte mäta temp år 2100 ännu. Men det görs många prognoser. Just nu stiger jordens temperatur med 0.035 C/år. Det är vad NASA mäter just nu.  Denna ökning per år drivs av 3000 Gton CO2 "för mycket".  Dessa 3000 gton försvinner inte när man tvingar ner utsläppen.

Alltså finns det   3000 Gton år 2100 (eller mer)

 

Under 80 år framåt ökar temp. med minst

0.035 C/år.   80*0.035= 2.8 C i ökning

Startpunkten nu är 1.1

alltså 1.1+2.8= +3.9 C

 

Detta visar att man inte kan begränsa till +1.5 genom att tvinga ner utsläppen.  Enda utvägen är att backa CO2 i atmosfären. Detta måste ha högsta prioritet

 


 

Bengt Häger - nyss

Jo CO2 försvinner med tiden. Ökad CO2 i luften gör att det växer bättre då tar växtligheten upp mera CO2. En del tas också upp av haven. Och hittils har IPCC prognoser beräknat uppvärmningen större an vad som faktiskt sker.

 


 

CO2 försvinner med tiden? Nej knappast

Det växer bättre: Ja och Nej  Ex: Ris förlorar vitaminer och mineraler

Jag räknar med 3000 gton CO2 " för mycket". Det är summan av atmosfär och hav.  Vi vet ganska exakt vad haven tar upp och det kommer med ett högt pris:

Försurningen kommer  att ta död på plankton med tiden. En del är viktiga för att syre skall bildas.

IPCC  beräknat uppvärmningen större än faktiskt sker:   IPCC huvudsakliga prognos, som alla kan utantill säger +2C efter år 2000

Nu kan alla se på NASA verkliga kurvor att +2C inträffar kring 2040. IPCC har räknat fel med 60 år baserat på en felaktig klimatkänslighet.

IPCC har  beräknat uppvärmningen mycket mindre  än som faktiskt sker


Bengt Häger - 1 timme sedan

Nej nu svamlar du. Uppvärmningen har stått stilla ca 15 år från 200 till 2015 sedan har det ökat några år. Just i år blir det lite kallare på jorden. IPCC har räknat fel.


 

Globala medeltemperaturen mäts av många oberoende instutioner ,  NASA, NOAA, Berkley, MetOffice, CowtanWay.......Varje instutition har ca 20,000 mätstationer.  Alla överenstämmer på nästan hundradels grad. Du kan lita till 100% på detta.  Sedan 1970 har det gått stadigt uppåt . Se

 

https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures