Bakgrund

 

clip4914

Bengt Ovelius

 

Presentation

Min huvudsakliga uppgift är att jobba med innovationer baserade på termodynamik.

Mycket jobb är nedlagt på en helt ny motortyp som ger dieselverkningsgrad vid endast 6 bar topptryck.

Det löser livslängdsproblemen och gör det möjligt att omvandla naturgas / metan till el och värme

i en liten enhet som har årtionden av livslängd. En normal otto eller diesel håller månader i kontinuerlig drift.

På denna väg kan CO2 utsläppen över hela kontinenter reduceras med upp till 80 %.

Tidigare har WWF gjort en video om en av mina innovationer och US ambassadören har sett

mina innovationer vara bland sveriges intressantaste klimatinnovationer.

 

Den långsiktiga drömmen är att kunna ta metan direkt ur atmosfären. Det räcker att tillsätta bara 1%

atmosfärisk metan till fossilt bränsle så blir bränslet klimatneutralt. Med denna metod kan vi nå

klimatneutralitet årtionden tidigare än med nuvarande politik NetZero.   Om man tillsätter 2% så

utklassas elbilarna i miljövänlighet. Vi väljer just nu om vi vill ha ett bottenlöst elände eller en bekväm

övergång till en värld i balans.  

 

Denna kalkylator visar vilka skatter som gömmer sig i tomma luften   ppm.today/air.

På denna väg kan HELA klimatkrisen lösas.

Detta presenterades på Chalmers/Graphene Assembly 27 April 2015 och forskare gav tummen upp.

Därefter har allt sopats under mattan och all kraft läggs nu på NollUtsläpp 2045, som inte kan fungera.

 

Tillsammans med en forskare kontaktade jag högsta ledningen av IPCC i maj 2008, visade beräkningar

och ett diagram och varnade för att jordens temperatur stiger ungefär lika fort om alla utsläpp stoppats 2010.

Detta är diagrammet som överlämnades. Vi kan nu se i backspegeln och dra slutsatser.

IPCC gör samma fel 2021 och detta fel påverkar NetZero-politiken, som är verkningslös

om temperaturen inte stannar. Detta kan vara den viktigaste punkten i hela klimatdebatten.

 

clip4909

 

Hela tiden  allt sedan 2008 har frågor, email gått till ansvariga forskare , myndigheter och politiker.

Vi pratar om ca 9000 kontakter under denna period och en del av detta finns på denna hemsida

som senare blir en bok. Det har varit som att prata med en vägg. Pressen har brutit mot sina egna

pressetiska regler genom att på ett vattentätt sätt hindra denna diskussion i 15 år.

Brottet ligger i §4 att använda IPCC som sanningsvittne när det är IPCC som skall granskas.

 

Frågan är allvarlig: Jordens temperatur fortsätter när utsläppen har stoppats.  Är detta korrekt ?

I så fall har IPCC, hand i hand med SMHI  givit världen felaktig information som kan sammanfattas så här.

clip4928

 

Denna fråga bestämmer om den huvudsakliga politiken NetZero (NollUtsläpp)  fungerar eller ej.

Om temperaturen bara fortsätter när alla utsläpp upphört så har alla ansträngningar med

NetZero varit förgäves. Då har vi förlorat all den handlingskraft och de resurser som borde ha

lagts på en fungerande politik. Detta i sin tur kommer med hög säkerhet att leda till att jorden

aningslös går över tippingpoint, utan återvändo.

 

Själva anledningen till denna hemsida  som senare blir en bok är följande:

Om informationen från IPCC och SMHI är felaktig så är detta det största brottet mot mänskligheten någonsin.

Detta brott kommer att utplåna civilisationen.

Brottet överstiger dessutom självfallet alla tidigare krig i grymhet.

 

Desto mer allvarligt att SMHI, som är IPCC representant, inte ens vill deltaga i denna diskussion.

Svenska folket betalar lönerna för dessa specialister som i sin tur inte ens vill deltaga

i den fråga som kan vara viktigast i hela klimatdebatten: Stannar temperaturen ?

Varje lärare i fysik har ett svar men jag har hittills inte träffat en enda professor med denna insikt.

 

Varje klimatspecialist riskerar att bli delaktig i detta brott.  Att vara okunnig är inget brott

men det är ingen större ära heller för en klimatexpert att vara och förbli okunnig.

Att vara tyst är också ett brott.

Era egna barn kommer att säga: Ni visste ju, men lyfte inte ett finger.

 

Uppgiften med denna hemsida är att kartlägga sanningen och informera så många som möjligt

så att vi kan ändra svensk politik genom den demokratiska kraft som svenska folket har.

Detta angår varje medborgare. Din kunskap i ämnet avgör om Du och Dina barn skall överleva

den värsta krisen i mänsklighetens historia.  Alla kan bidra.

 

Innovatörer runt om i världen måste kunna basera sina innovationer på en korrekt klimatbild.

Allt tyder på att NetZero 2050 är en verkningslös politik som gör att politiker och folket

snart står fullständigt rådlösa samtidigt som klimatet rusar.

 

Detta verkar leda fram till en tvingande slutsats:

Ingenting annat kan rädda oss än att suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan

per år från atmosfären, start senast 2025.    (Relativt enkel matematik bekräftar denna bild)

Detta blir svårt men det är genomförbart. Gissningsvis kan prislappen hamna på en BNP i varje land.

Det är egentligen ett lågt pris för att rädda civilisationen.

Det är dyrt att städa upp efter 200 års oljefest men det är nödvändigt.

Ett kvalitetsjobb innebär att vi inte skall vara nöjda förrän jorden kommit tillbaka till 1700-tal

med 275 ppm CO2. Detta är genomförbart inom 20 år. Dessutom ENDA sättet att rädda

parisavtalet. Politikerna har hittills inte haft en aning om vad man skrivit på,

mycket p.g.a. missledande information från klimatexpertisen.

 

Globalt samarbete behövs i en omfattning som världen aldrig tidigare sett.

 

Då kan vi rädda parisavtalet och atmosfären är helt återställd inom 20 år.

Temperaturen behöver dock ca 100 år ytterligare för att landa.  

 

Det förväntas att klimatexpertisen hjälper till i denna process, annars blir det svårt

att överleva.

 

Vi strävar alltså mot samma mål - att våra barn skall få en fantastisk framtid.

 

Det behövs hundratals nya ideer. Vår ide att ta metan ur atmosfären skulle kunna ge

gratis energi till varje villa genom metan från tomma luften.

Det skulle behövas 100 milj sådana hus för att ta hand om hela klimatkrisen och rätta till

situationen på 20 år.  Låt diskussionen komma igång !

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha bara inte experterna stoppar oss, säger Vinod Khosla.

 

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha bara inte IPCC stoppar oss, kanske man säger

om det visar sig att IPCC har fel: Stannar temperaturen när utsläppen stannar?

Frågan måste besvaras !

 

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

 

 

 

 

Temperaturen bara fortsätter med denna takt i ca 700 år om alla utsläpp stoppas idag.

Om utsläppen inte stoppas så går det aningen fortare uppåt, men inte mycket fortare.

Det beror på att ett årligt utsläpp bara är 1% av det som redan finns. Denna delmängd

får sin fulla temperaturinverkan först om 700 år. Det går alltså inte att styra

temperturförloppet med utsläppsmängden.  Nollutsläpp redan idag ändrar inte dessa kurvor.

 

agreement_gis_2019

 

NASA

 

 

Kom med i klimatarbetet ! Alla kan hjälpa till !

Bästa hälsningar

 

Bengt Ovelius