Bara Sanningen kan lösa klimatkrisen

En forskare på antarktis sa till BBC: Det är deprimerande hur isen smälter,

men när vi vet sanningen så kan vi också lösa problemet........

 

IPCC har i 40 år hävdat att klimatkänsligheten är 3.

vilket innebär att jorden värms 3C för varje fördubblad CO2 halt.

Följande argumentation stärker misstanken att klimatkänslighet=3

är fel eller möjligen t.o.m. en lögn.

 

Yale-professorn Timothy Snyder  skrev om lögnens kraft:

”Om ingenting är sant, så är allt bara ett spel.”

 

Många har lärt sig den blå skylten utantill (se diagram) som är framräknad från

klimatkänslighet 3 och därifrån kommer kurva B som utformat svensk proposition och klimatlag.

 

NASA Svarta Kurva  på jordens verkliga temperaturutveckling och Röd Kurva A som är prognos

visar en helt annan verklighet.  Klimatexpertisen kan med lätthet räkna ut vilken klimatkänslighet

som just nu driver kurva A. Svaret ligger långt, långt över 3 men svaret blir kontroversiellt.

Lugnast att sitta still i båten.

 

Om klimatkänsligheten är större än 3 så får det dramatiska konsekvenser:

 

A.  +2C kommer ca 60 år tidigare än vad proposition och klimatlag säger (se diagram)

 

B.  +1.5 kommer redan om 5-7 år. Expertis bakom IPCC rapporterna vill gärna förneka detta

och säger hellre att "1,5-gradersmålet överskrids med största sannolikhet inom ett tiotal år."

IPCC expertisen lever alltså hellre i sin egen fantasivärld B som inte tycks ha kontakt med vekligheten.

 

C.   NetZero-politiken kan inte lösa klimatkrisen (Nollutsläpp 2045 )  eftersom jordens temperatur inte stannar

när utsläppen stoppas om klimatkänsligheten är större än 3. Nollutsläpp 2045 är bra politik men den kan bara

lösa ca 5% av klimatkrisen. Övriga 95% diskuteras inte ens. Man lägger all möda och alla pengar på de

åtgärder som gör minst nytta.

 

D.   Prof Johan Rockström: Vid  4-5 C klimatkänslighet  försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte heller stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader.

 

clip8709

 

 

Prof. James Hansen, tidigare vid NASA och en av världens främsta

klimatforskare, visade redan för över tio år sedan att

klimatkänsligheten hamnar på 6 C.

 

Några av de tyngsta klimatmodellerna, ligger långt över 3

och bekräftar därmed James Hansen's uppfattning.

 

A. Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien

B. Amerikanska NCARs model CESM2

C. Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

 

Dessa skulle ligga till grund för IPCC rapporten 2021

men IPCC har snarare skrivit ner klimatkänsligheten till under 3

i sista rapporten.

 

Nobelpriset 2021 hyllar klimatkänslighet 2.3  !

 

Det tycks alltså vara starka och ivriga krafter som försöker förneka den sanning som kurva A visar.

Därmed nekas svenska folket, politikerna och innovatörerna att ta del av sanningen.

 

Att inte veta sanningen innebär att famla i mörker. Detta hindrar aktivt en bekväm  övergång

till en jord i balans. Detta är ett globalt problem.

 

När sanningen klarnar, så gäller

"Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha"   (Citat Vinod Khosla)

 

Nästa artikel i denna serie handlar om de fantastiska möjligheter som öppnar

sig när folket och politikerna äntligen får ta del av sanningen om klimatkrisen .

Sanningen kan bara utvecklas i en fri, öppen diskussion där alla kommer till tals.

Press och media har ett avgörande ansvar för att lösa klimatkrisen.