Beviset

 

År 2008 gjorde vi en klimatsimulator som gav en perfekt prognos 2008-2021.

IPCC misslyckades fullständigt (+2C år 2100 450 ppm ) och denna felaktiga

info har utformat vår klimatlag.

 

Vår simulator borde väga tungt eftersom den gav rätt resultat och den kan härledas

matematiskt ner i minsta detalj.

 

Tittar man framåt med samma simulator så blir man förskräckt.

År 2006 menade man att regnskogarna brinner vid +3  men detta har ju redan börjat.

År 2006 menade man att +5 ger super-blurpar av arktiskt metan som fördubblar

växthuseffekten på månader och gör att människor och djur efter hand inte kan andas.

Vi vet bara att även denna process verkar gå fortare än väntat. Eftersom problemen

är lösbara så kan klimatångest tas bort samtidigt som man kan berätta sanningen.

 

Största hindret att lösa klimathotet kan vara IPCC+SMHI som vägrar ge en sann bild.

 

Här är den lögn som gett världen felaktig klimatpolitik.  Under sista 500,000 åren har

+2C upprepade gånger uppträtt vid 285 ppm CO2.

 

clip4779

 

Matematiskt exakt:

Nedanstående  grafik visar skillnaden om hela jorden blir klimatneutral 2025 eller 2045.  

Det går åt skogen med experssfart i båda fallen.

 

Klimatneutralitet  är en ICKE-fungerande lösning eftersom det redan finns så mycket

CO2 i atmosfären. Det ger en svindlande snabb resa uppåt i temperatur vad vi än gör.

 

 

 

cs36_2025_2045

 

 

IPCC+SMHI säger att  jordens temp. slutar stiga 2045 när vi är

klimatneutrala ( SMHI Rossby understryker detta med kurva ssp1-1.9)

Denna kurva är inte bara fel utan dessutom farlig. Vår lilla simulator ger användbar

information och ser därmed ut att utklassa superdatorerna på Rossby Centre.

Till expertisen:   Bekräfta / dementera !  

Ordet är fritt, sanningen kommer att segra.

 

IPCC+SMHI är dessutom så mäktiga att man kan avblåsa all öppen diskussion,

eftersom journalister låter sig styras av de instanser som skall granskas.

IPCC har hela FN bakom sig samt norska nobelkommiten, som givit klimatkänslighet=3

högsta status och trovärdighet.  Inga forskare som tänker på sin karriär vill

ifrågasätta klimatkänslighet=3 . Det sanna värdet är ca 36 hos alla planeter

av jordens storlek. Venus har också klimatkänslighet=36 annars hade den inte

varit 480 C nu vid 100% CO2 i atmosfären.  

Om IPCC hade fått bestämma klimatkänslighet=3 för Venus så hade planeten varit

bebolig idag. (Allt efter den logaritmiska formel som använts i 120 år). Detta visar

hur fel klimatkänslighet 3 är. All klimatpolitik i Sverige och EU är byggd på siffran 3

och därför blir hela klimatpolitiken grovt felaktig och praktiskt taget verkningslös.

En läkare kan inte heller bota en patient om han utgår från en felaktig diagnos.

Vi måste basera klimatpolitiken på sanningen om egenskaperna hos vår planet.

 

Vi har kommit i en situation där klimatförnekaren

Exxon visste mer i sin hemliga klimatanalys för 40 år sedan än vad

riksdag, regering och myndigheter tycks veta tillsammans idag.

Var och en kan själv analysera detta påstående ner i minsta detalj genom

att jämföra med klimatpolitiska ramverket, proposition 2016/17:146 samt

klimatlagen. Allt bygger strikt logiskt på klimatkänslighet=3 som

inte ger +2C förrän efter 2100. En följd är att klimatneutralitet 2045

påstås räcka för att lösa hela klimatkrisen.

Sanningen är att att om alla utsläpp stoppas redan idag så rör

sig jorden med expressfart mot högre temperaturer.

 

Denna expressfart mäts hela tiden av NASA och den är 0.035 C/år

Uppvärmningen slutar inte förrän jorden nått ca +25 C.

Vostok iskärnor bekräftar detta och bekräftar också hur fel IPCC ligger

i den punkt som lagt grunden för proposition och klimatlag.

 

 

clip4824

 

Detta ger också jordens tidskonstant, mellan ökad CO2 och ökad temperatur.

25 / 0.035  = 714 år  . Om CO2 stiger snabbt så behöver jorden 600-800 år

för att svara med en stabiliserad temperatur.

 

Den kraftiga ökningen 40 år, 1980-2020  är ett mycket snabbt förlopp i relation

till jordens förmåga att reagera. Därför har jorden bara stigit 1C på vägen upp

mot +25 C.  Härav ser vi också att rätt klimatkänslighet är ca 36, dvs

jorden stiger +36C för varje fördubbling av CO2 halten.

 

Vi är alltså på väg mot +25 C, vilket tar ca 700 år, om alla utsläpp stoppas idag.

Regnskogarna brinner långt före +3 C

På denna linje når vi +1.5 C år 2030 och +2C år 2044

 

IPCC och SMHI tycks inte vilja diskutera detta alls.

 

SMHI's jurist har förbjudit all vidare diskussion i skriftligt meddelande till mig.

 

 

 

 

Nästa bild: Simulatorn  visar vad som händer  om man suger bort 164 Gton CO2 per år från atmosfären

med början 2025 eller 2030.

 

Om vi skall respektera Parisavtalet så MÅSTE detta börja 2025 - med teknik som inte finns.  

Enl. professorer vid Tandall centre i London är 10 Gton/år en astronomiskt stor siffra som

överstiger allt som mänskliga aktiviteter hanterar idag.

 

IPCC och SMHI  och klimatpolitiska rådet måste gå ut med sanningen eller motbevisa.

Hittills har man löst dilemmat med att  vägra varje dialog.

 

Till politiker och myndigheter:

Bekräfta / Dementera med exakt matematik

Välkomna in i verkligheten !

Välkomna till ett demokratiskt samhälle där en öppen diskussion är tillåten.

 

 

cs36_2025_2030_164GTpY

 

 

SLUTSATS:

 

Om det tar 50 år att utveckla super-effektiv gas-separation med nanoteknik  

och om detta kostar 50 månlandningar, (grova gissningar)

så måste all denna forskning klämmas in mellan 2021 och 2025. Varje dags fördröjning

är ett hot mot hela vår existens.  

 

Här kan Sverige spela en världs-ledande roll.

 

Förslaget är en ny riksdagens klimatkonferens snarast (inom ett par veckor),

där exakt detta diskuteras.

Bjud in hela expertisen, inkl Klimatpolitiska rådet och SMHI

 

 

 

Nedanstående bild är allt som behövs för att förstå vår situation på djupet.

Med denna bild som enda underlag kan en fungerande klimatpolitik utformas.

Häng upp denna bild på väggen. Vår nuvarande punkt "Today" kommer att

flyta långsamt uppåt. NASA säger 0.035 C/år just nu och om alla utsläpp

stoppas idag så är målet ca +25C övertemperatur, som nås på 25/0.035 = 600 - 900 år

 

Vi kan bara spekulera över konsekvenserna: ingen vet,

Möjligen brinner regnskogarna vid +2C, som inträffar år 2040. Vid +5 eller tidigare

så uppstår mega-blurpar med metan från arktis, som fördubblar växthuseffekten

inom månader. Syret tar slut - människor och djur kan inte andas. Vi låter allt detta

ske helt i onödan, därför att IPCC och SMHI vägrar ge världen en sann klimatbild.

 

 

clip4799

 

Bekräfta / Dementera med exakt matematik

Välkomna in i verkligheten !

Välkomna till ett demokratiskt samhälle där en öppen diskussion är tillåten.