Bevis_001

 

Den 2022-01-20 14:00 skrev Rodrigo Caballero:

 

Käre Bengt,

Klimatvetenskapen uppskattar att ECS ligger i närheten av 3 C.

Du uppskattar den till 36 C. Så ditt påstående är att tusentals forskare som har ägnat årtionden åt denna fråga kollektivt underskattar ECS med en storleksordning.

För att ta ett sådant extremt påstående på allvar krävs en extrem bevisbörda: omfattande teoretiska och empiriska bevis som ger ett solitt och trovärdigt stöd för ditt påstående.

Rodrigo,

 

 

Bäste Rodrigo,

Min välgrundade misstanke är att vetenskapen kan ha låst in sig i en knut.  I så fall krävs helt nya infallsvinklar.

Man ser denna intressanta parallell:

U.S. Senator Chuck Schumer: " Trump's lögner är nu den grundläggande principen för republikanska partiet. Skam över GOP"  

Republikanerna bygger en politisk bomb.

clip4863

Med stöd av de tre forskarna så finns behov av att prata klartext precis som Chuck Schumer gör ;

Motsvarande slutsats:

Lögner är nu den grundläggande principen för världens klimatpolitik.

Skam över alla experter och myndigheter som bygger en klimatbomb i strid

med naturlagarna och undviker all debatt om detta.

 

För att ta ett sådant extremt påstående på allvar krävs en extrem bevisbörda: omfattande teoretiska och empiriska bevis som ger ett solitt och trovärdigt stöd för ditt påstående.

 

Uppgiften ligger på er som är klimatforskare. Det hör till den vetenskapliga metodiken att

ställa upp hypoteser och utreda matematiska konsekvenserna.

 

Det finns flera tänkbara hypoteser som kan befria oss från den eventuella knut som alla lider av.

Här är ett exempel som kan leda ända fram. Ett uppslag som ni alla med framgång kunde analysera:

 

Vår klimatkalkylator tolkar differentialekvationen för linear heat transfer. Dess funktion kan

härledas ner i minsta detalj.   https://ppm.today/calc/   Den klarar ALLA klimatkänsligheter,

men beräkningen har ingenting med klimat att göra. Den visar bara hur ett valfritt objekt

i en ugn stiger i temperatur. Vi kan skapa en tänkt värld med klimatkänslighet 3 (grön) och

sedan variera tidskonstanten (25 år) tills NASA (svart) verklig mätning stämmer som bäst.

 

 

clip8712

 

Då ser vi att kurv-formen inte stämmer vilket visar att klimatkänslighet=3 är grovt fel.

Den värld vi bygger med klimatkänslighet=3 stämmer inte överens med NASA's

verkliga värld.   (Detta är en enda indikation av många )

 

Om klimatkänsligheten ökas till 6 så stämmer kurvformerna  bättre och tidskonstanten hamnar

då på 85 år.

 

 

 

clip8713

 

 

Prof. James Hansen, tidigare vid NASA och en av världens främsta

klimatforskare, visade redan för över tio år sedan att

klimatkänsligheten hamnar på 6 C.

 

Några av de tyngsta klimatmodellerna, ligger långt över 3

och bekräftar därmed James Hansen's uppfattning.

 

A. Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien

B. Amerikanska NCARs model CESM2

C. Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

 

Dessa skulle ligga till grund för IPCC rapporten 2021

men IPCC har snarare skrivit ner klimatkänsligheten till under 3 i sista rapporten.

Detta antyder en politisk vilja inom IPCC att ignorera den vetenskap som

bör ligga till grund för rapporterna.

 

Det allra värsta klavertrampet i mänsklighetens 10 milj år långa historia

kan visa sig bli Nobelpriset 2021 som hyllar klimatkänslighet 2.3

Det är en hyllning till tanken att fossila bränslen kan användas ohämmat

långt efter år 2100.

 

Om man till en början kunde fastställa klimatkänslighet=6

så faller NetZero politiken och måste brådskande ersättas med något annat.

Återstående utsläppsbudget försvinner i ett slag (se Rockström)

 

Den bästa anpassningen erhålls vid klimatkänslighet=36 och tidskonstant 655 år.

Även om detta skulle visa sig vara sanningen så räcker klimatkänslighet=6 gott för

att skapa en fungerande klimatpolitik. Klimatkänslighet=3  leder till katastrof

 

Det brådskar att få igång denna diskussion och ni som är klimatexperter

har ett tungt ansvar. Ovanstående argumentation för klimatkänslighet=6 är

orubbligt tung. Det är en bra och fullt fungerande  början.

Den argumentation som jag visar här bör vara betydligt tyngre än vad IPCC

åstadkommit i sista rapporten.

 

Ytterligare indikationer

Klimatkänslighet=36 gav en riktig prognos 2008-2022 medan Klimatkänslighet=3

som IPCC använde blev en katastrof  (+2/450ppm/2100) som nu ser ut att ligga 60-70 år fel.

Misstanke: Med denna katastrofala prognos har världens folk och länder lurats in i en livsfarlig

klimatpolitik.      

 

Vi kan använda Chuck Schumer och hans sätt att uttrycka sig:

Lögner är nu den grundläggande principen för världens klimatpolitik.

Skam över alla experter och myndigheter som bygger en klimatbomb i strid

med naturlagarna och undviker all debatt om detta.

 

Visa att ni tål denna debatt genom att lyfta upp debatten i DN.

Ni publicerade ju i DN för att få debatt.

 

Bengt Ovelius