Bevisföringen

 

I kapitlet om forskaren "Örjan Hallberg" ges principen för  hur jordes uppvärmning enkelt kan simuleras

och hur klimatkänslighet och klimatets tidsfördröjning  kan beräknas genom att räkna baklänges.

Vi kan se detta som "reverse engineering", med omvälvande inneboende kraft.

Klimatexpertisen använder enorm komplexa programvaror som genomlöper alla processer

på jorden sekund för sekund. Därför behövs superdatorer och beräkningarna tar lång tid.

Här har man skapat teoretiska fantasivärldar, så komplexa, att forskarna själva

förlorat överblicken över vad man håller på med. Bevisen på att man förlorat överblicken

finns i de felaktiga slutresultaten för dessa simuleringar.

Klimatforskarna Dyke, Whatson och Knorr säger:  Istället för att konfrontera våra tvivel beslutade vi forskare att konstruera allt mer avancerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra. Priset för vår feghet är att vi måste hålla tyst om det alltmer absurda i att det krävs en koldioxidsanering i planetarisk skala.

I stället för att erkänna allvaret i vår situation fortsätter vi att delta i fantasin om "NettoNoll". Vad kommer vi att göra när verkligheten slår till? Vad kommer vi att säga till våra vänner och nära och kära om att vi inte har talat ut nu?   Att berätta sanningen 2050 är  för sent.

 

Att räkna baklänges som Hallberg föreslog, är en revolution. Då kan vi äntligen få ett korrekt

värde på klimatkänsligheten.  Då kan vi också räkna fram de viktigaste beskeden i hela klimatpolitiken:

NetZero (Npllutsläpp 2050) kan bara lösa ca 1% av klimatkrisen. Övriga 99% kräver att

200 Gton CO2 och 3-5 Gton Metan sugs bort per år, start senast 2025.  

IPCC och SMHI samt gräddan av klimatprofessorer kan helt enkelt inte beräkna detta eftersom

man fastnat i klimatkänslighet=3.  Hade man kunnat göra en korrekt beräkning så hade detta

legat i centrum för diskussion, forskning och politik idag. En viktigare fråga finns inte.

Nu hålls också hela pressen som gisslan hos klimatexpertisen eftersom pressen inte

vågar röra vid detta tema.

 

Kapitlet "Matematik för ungdomar"  visar i detalj en sådan simulering  mellan 1960 och 2023,

Detta kan användas som undervisning i alla skolor och det ger barn och ungdom

ett enkelt verktyg att faktiskt räkna ut korrekt klimatkänslighet och korrekt tidsfördröjning

mellan ökad CO2 och ökad global temperatur.

Varje väljare bör läsa detta,  likaså varje politiker. Kunskap behövs för att överleva klimathotet.

 

Denna beräkning visar att klimatkänslighet=36 och tidsfördröjning 700 år ger oss en modell

som exakt följer NASA verkliga mätningar.

 

Detta resultat kan sedan bekräftas på en rad oberoende sätt:

 

Bekräftelse 1:

IPCC har i 40 år utgått från klimatkänslighet=3 och använt formeln

t=cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2) cs=klimatkänsligheten  

vilket ger kurva B. Detta som Dr Carter kallar manipulerad information har

gått rakt ner i svensk proposition och klimatlag.

Alla kan genom NASA verkliga mätningar lätt se, att jordens temperatur drivs av en

betydligt högre klimatkänslighet (A)  

 

clip8709

 

 

Bekräftelse 2:

Under sista 450,000 åren har jorden nått 285 ppm fyra gånger. Då har också en farlig

övertemperatur på +2C uppstått

Samtidig visar all forskning att 275 ppm ger 0C övertemperatur och en jord i balans,

Dessa två, väl utforskade punkter vittnar om en klimatkänslighet på exakt 36.

 

År 1895 uppstod åter 285 ppm CO2 men farliga +2C övertemperatur har ännu inte uppstått

efter 130 år. Det visar att fördröjningen mellan CO2 och global temperatur är mycket större

än 130 år. Detta bekräftar intuitivt att 700 år kan vara en korrekt fördröjning.

Om alla utsläpp hade stoppats år 1895 så hade jorden nått  farliga  +2C ca 700 år senare.

 

 

clip4746

 

Bekräftelse 3:

Hypotes om IPCC's  otroliga misstag:    

 

Samtliga mätpunkter från Vostok iskärnor bildar ett moln med klar lutning uppåt

som motsvarar klimatkänslighet=36. Bara att räkna rutor

 

Samtliga mätpunkter från NASA verkliga mätningar bildar en "pinne" som uppvisar

klimatkänslighet=3  (bara att räkna rutor)

scatter_vostok_nasa

Vi befinner oss längst ut på pinnens spets och vi har en resa framför oss som når molnet.

Med klimatkänslighet=36 och 420 ppm CO2 så blir målet     t=36*ln(420/275)/ln(2) = 22C

Nu stiger temperaturen med ca 0.03 C/år. Resan upp till +22C tar alltså  grovt uppskattat

22/0.03= 700 år.  Siffran återigen bekräftad !

 

IPCC har enl. Örjan Hallberg spelat ner tidsfördröjningen till nästan noll.

Då räcker det att titta på den pinne som uppstår av NASA verkliga mätningar.

och man kan konstatera klimatkänslighet=3.

 

IPCC's otroliga misstag misstänks bestå i att man inte förstått att pinnen inte är stabiliserad.

Den har precis börjat sin vandring. Pinnens lutning säger ingenting om klimatkänsligheten.

 

Lutningen är bara ett mått på hur snabbt civilisationen utvecklats.

Om all CO2 släppts ut på en enda dag så hade pinnens lutning varit noll

Om all CO2 släppts ut på 5000 år, så hade pinnen haft tid nog att följa molnet uppåt och

IPCC hade givit oss det korrekta värdet 36 på klimatkänsligheten.

 

 

 


 

 

Bekräftelse 4:

Om samma Excel-modell används, men vi lägger till en tidsvariabel klimatkänslighet,

så blir  överensstämmelsen med NASA perfekt.

 

Se kapitlet "Ökande klimatkänslighet".

 

Klimatkänslighetens beroende av ppm CO2:

clip19124

 

 

Slutsats:

Klimatkänslighet:   Kan vara så hög som 70 just nu och verkar öka exponentiellt.

 

Dr Carter: Skillnaden mellan en klimatkänslighet på 3 °C och 4,5 °C är liv och död .

för vår framtid och allt liv.

 

Om klimatkänsligheten är 4,5 °C eller högre krävs en helt annan klimatpolitik.

NetZero-politiken kan då bara lösa ca 1 % av klimatkrisen.

 

Resten, 99 %, MÅSTE lösas genom att ta bort 200 Gton CO2 årligen,

med början senast 2025.

 

Dessa siffror kan för övrigt lätt beräknas om man har ett korrekt värde på klimatkänsligheten.

Eftersom IPCC, SMHI, .... inte tycks känna till annan klimatkänslighet än 3 så blir denna uträkning  omöjlig att genomföra.

Svar har begärts från dessa instanser i 15 år och sista svaret blev "vi har ingenting att tillägga".

 

Att ignorera dessa  sammanhang kan vara det värsta brott som någonsin har begåtts mot mänskligheten.

 

Här visas hur fint grafen ur James Hansens sista nyhetsbrev passar till klimatkänslighet=35 och tidsfördröjning 700 år.

I samma diagram visas  IPCC röda graf, med klimatkänslighet=3 och tidsfördröjning  0 år, helt enligt

Summary for Policymakers.

 

 

 

 

cs36_and_hansen_and_ipcc_blue

 

 

 

De praktiska konsekvenserna är enorma.

 

Med klimatkänslighet=3 så kan man använda fossila bränslen förbi år 2100,

förutsatt att +2C är en temperaturnivå man kan leva med.

 

Med klimatkänslighet=36  så kunde man använda fossila bränslen fram till 1895,

under samma förutsättningar.

 

Förutsatt att Dr carter har rätt, att klimatkänslighet=3 är ett manipulerat värde:

Då uppstår enorma faror i världen på tusentals olika sätt. Nödvändiga innovationer

förhindras.

 

Ett enda exempel: Chalmers skulle bli EU-center för Graphene. Regeringen ställde frågan, inom

vilket Graphene-område som Sverige kunde fokusera. Därför ordnades ett möte på

Chalmers Måndag 27 April 2015 (General Assembly, Workshop SIO Graphene).

Energimyndighet och Formas spelade viktiga roller.

 

Ett förslag var, att Sverige skulle fokusera på tekniken att göra gasfilter med graphene så att

CO2 och Metan kunde separeras från luften på ett energisnålt sätt. Det framhölls att den metan

på 5 Gton /år som måste bort från atmosfären, för att civilisationen skall överleva, är ett högvärdigt

bränsle.   Dessutom är 5 Gton så otroligt mycket, att större delen av världens energiproblem

löses, samtidigt som växthuseffekten går ner till 1970-tal.

 

Detta förslag och troligen tusentals liknande jorden runt, har lagts åt sidan. Varför ?

Jo IPCC+SMHI räknar med manipulerad klimatkänslighet (=3C) och följden blir att sådan teknik inte

ser ut att behövas förrän kanske efter år 2100. Det kan våra barn-barn syssla med.

 

Precis som Dr Peter Carter säger, så kommer manipuleringen att innebära klimatkatastrof och undergång

eftersom ett felaktigt värde på klimatkänsligheten förhindrar allt det som har potential att  bli vår räddning.

 

EU har köpt energi från  från Ryssland för  139,676,150,787 EUR  

sedan kriget startade, eller  1 676 113 809 444 SEK

Källa   https://beyond-coal.eu/russian-fossil-fuel-tracker/

 

Om EU staterna investerade  detta belopp för att hitta slutgiltiga lösningar  så kunde 167 611 små innovativa bolag vardera stödjas med  10 milj kr.

Om 1% av dessa projekt blir succé så uppstår 1676  lösningar som världen hittills aldrig sett - som gör livet radikalt bättre för världens befolkning.

 

Däribland kan den science fiction finnas som helt ersätter fossila bränslen.   Ett exempel är atmosfärisk

metan som kan reparera atmosfären och lösa energikrisen på samma gång.

 

Den manipulerade klimatkänsligheten (=3C)  får en global verkan som är enorm. Dr Peter Carter kallar

detta det värsta brottet någonsin mot mänskligheten.

 

SMHI och Klimatpolitiska Rådet har både kunskap och kapacitet att lyfta fram sanningen och leda landet på ny kurs.