Billigt för konsumenterna

DN Debatt. ”Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin”

 

https://www.dn.se/debatt/billigt-for-konsumenterna-att-klimatanpassa-industrin/

 

DN Debatt. "Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin"

 

 


Lars Zetterberg, forskare i utsläppshandel, Svenska Miljöinstitutet IVL, programchef på Mistra Carbon Exit

Filip Johnsson, professor i energisystem, Chalmers, vice programchef på Mistra Carbon Exit

Anders Ahlbäck, forskare globala hållbarhetsmål, Göteborgs miljövetenskapliga centrum

Magnus Hennlock, forskare i beteenden kopplade till styrmedel, Svenska Miljöinstitutet IVL

Daniel Johansson, docent i fysisk resurs teori, Chalmers

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Kungliga tekniska högskolan

Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Victoria Wibeck, professor vid Tema miljöförändring, Linköpings universitet

Sonia Yeh, professor i transport- och energisystem, Chalmers

 


 

Artikeln innehåller många bra förslag till hur CO2 utsläppen skall minskas. Däremot saknas den större överblicken.

Målet är att lösa problemet med jordens uppvärmning.

Den drivs av de växthusgaser som redan finns i atmosfären. Världen behöver snabbt få bort ca 3000 Gton CO2.

 

De utsläpp som världen årligen gör är drygt 1% av all det som måste tas bort.

 

Nuvarande globala uppvärmning som enl. NASA är ca 0.035 C/år drivs av det som redan finns. Utsläppen ett antal år framåt påverkar inte höjningstakten alls. Det går inte alls att styra kommande års uppvärmning med utsläppen. På denna punkt har IPCC räknat fel och diskussionen kring detta måste brådskande lyftas upp på allra högsta nivå.

 

Slutsatsen är att det behövs betydligt kraftfullare tag än att långsamt sänka utsläppen till 2050.   Relativt enkel matematik visar att det bara finns en enda utväg: Att suga bort 200 Gton CO2 per år och 2 Gton Metan från atmosfären, med start senast 2025 om Parisavtalet skall räddas. Allt annat är verkningslöst.  Värdet av den metan som utvinns kan troligen betala stor del av de enorma kostnaderna.  Detta blir billigt för konsumenterna och förslaget löser 99% av klimatkrisen.  En kvalitetslösning !

 

Artikeln handlar om hur 1% av klimatkrisen skall lösas. När 99% av problemet sopas under mattan är det upplagt för ett bottenlöst elände. Detta blir fruktansvärt dyrt eftersom överblicken saknas. Att glömma 99% av problemet innebär civilisationens undergång.

 

Till DN: Lyft fram denna debatt !

 


 

Per Elgestrand - 2 timmar sedan

Intressant. Jag utgår från att percapitamodellen gäller även här. Om vi omedelbart stänger alla bioenergiverk och vedspisar och bara avverkar för beständiga ändamål som husbyggen bör vi klara vår andel om 3,75 miljarder ton på 30 år med den åldrande skogen. Så enkelt var det. (visa mindre)

 

 


Tack för intressant kommentar: Världen behöver ta bort 3000 Gton CO2 från atmosfären på 30 år. (inräknat oceaner mm) om världen skall komma tillbaka till år 1700.

 

Sveriges andel är således

3000*10 000 000/8 000 000 000 = 3.75 Gton som du säger.

 

Kan svenska skogen växa till så mycket på 30 år att 3.75 Gton CO2 binds ?  I så fall är Sveriges del av klimat-problemet löst.

 

Skogsindustrierna.se säger: Den genomsnittliga årstillväxten ligger på drygt 120 miljoner skogskubikmeter.

Men mycket avverkas och själva ökningen av skog kan ligga på 30 miljoner skogskubikmeter.

En skogskubikmeter är 2.2 m3 ved och 1 m3 torr ved väger ca 500 kg.

1 kg trä kan binda 0.75 kg CO2.

 

Alltså kan svenska tillväxten av trä  under 30 år binda

30*30 000 000 * 2.2 *500 *0.75 *0.001/10^9= 0.7 Gton

 

Möjligen har jag räknat fel. Men om det är ungefär rätt , så är det oväntat kraftfullt.

Tillväxten kan fixa 20% av sveriges del i uppgiften att binda 3000 Gton CO2

 

Har någon en bättre beräkning? Det passar verkligen till temat: "Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin"

En del fakta finns här

https://nordicforestresearch.org/klimatnytta/

 

 

 


https://nordicforestresearch.org/klimatnytta/

https://www.icos-cp.eu/event/897

 


Henrik Bergsåker - 1 timme sedan

Bengt, du har ju väsentligen fel, den växthusgasrelaterade uppvärmningen upphör när CO2-halten slutar öka.

 


Ja, IPCC har under sista 40 åren försäkrat att du har rätt. Dessutom visar IPCC med kurvan SSP1-1.9 i sista rapporten att uppvärmningen upphör, precis som du säger.

 

Mitt argument är att varje CO2 -halt har en egen global temperatur. Det är ju därför CO2 kallas växthusgas. Detta visste redan Svante Arrhenius för  120 år sedan. Jordens temperatur-avvikelse från nollpunkten 275 ppm  kan uttryckas med den logaritmiska formeln  dt=1.422*cs*ln(ppm/275)

 

Var och en kan använda sin egen klimatkänslighet cs.   Oberoende av värdet på cs så ser vi att jorden är programmerad för en viss temperatur och att den forstätter dit upp långt efter att alla utsläpp upphört.

 

Detta bevisar att IPCC har fel på denna punkt. Det kan leda till civilisationens undergång om inte diskussionen om detta får högsta prioritet,

 

Just denna punkt har avgörande betydelse för hur framtiden ser ut och hur klimatarbetet skall utformas.  Ingen fråga kan vara viktigare i hela klimatdebatten.

 

Den som liksom IPCC tror på cs=3 kan lätt räkna ut att ett stopp av alla utsläpp idag  gör att jorden fortsätter till dt=1.422*cs*ln(410/275)= +1.7C  

Det visar att Parisavtalet (+1.5) är helt omöjligt att uppfylla om inte CO2 backas aktivt.

 

Den som  tror på cs=36 kan lätt räkna ut att ett stopp av alla utsläpp idag  gör att jorden fortsätter till dt=1.422*cs*ln(410/275)= +21C och tiden dit är (21-1.1)/0.035= 600 år