Bla..Bla..Bla

FKf7JH4XMAAhnYX

 

 

Klimatkonferenserna har hittills inte haft någon mätbar inverkan.

 

Verklig,  fungerande klimatpolitik måste se helt annorlunda ut.

 

Det krävs ett radikalt annorlunda ledarskap som driver fram de innovationer som krävs:

 

Specifikationen är enkel: 200 Gton CO2 och 2 Gton metan måste bort från atmosfären

varje år, start senast 2025.

 

Det finns helt enkelt ingen annan metod. NetZero (NollUtsläpp 2045) är en fusklösning

helt utan verkan.    

 

Det som släpps ut varje år är drygt 1% av det som redan finns i atmosfären.

Om alla utsläpp stoppas idag så fortsätter jorden med 0.035 C/år.

 

Det går inte att styra jordens temperatur med så små förändringar som ett

totalstopp av utsläpp innebär.

 

Förutsatt att man räknar med rätt klimatkänslighet så blir tidsfördröjningen mellan

ett utsläpp och motsvarande temperatur ca 700 år och detta beror på oceanernas enorma tröghet.

 

Tiden fram till 2050 är för kort för en mätbar förändring och utsläppen är för små

i förhållande till det som redan finns.

 

Det måste till mycket kraftfullare tag.

 

Det ligger enkel och entydig matematik bakom detta.

 

Det enda recept som kan fungera:

200 Gton CO2 och 2 Gton metan måste bort från atmosfären varje år, start senast 2025.

Då kan man också med minsta tänkbara marginal klara Parisavtalet.

 

Sanningen kan inte sopas under mattan. Var och en som läser detta måste agera.

 

Att lösa detta är svårt men det finns inget alternativ.

På den positiva sidan:

Om 1% atmosfäriskt metan tillsätts bensin och diesel så blir dessa bränslen klimatneutrala.

På den vägen kan vi uppnå klimatneutralitet årtionden tidigare än med NetZero-politiken.

Om 2% tillsätts så backas växthusefffekten så kraftigt att elbilarna utklassas.

Med rimliga bränslepriser så kan transporter och jordbruk hållas igång ända tills bränslet

backar växthusefffekten.

 

Klimatexpertisens uppgift är att tala om sanningen om klimatet:

 

Klimatkänsligheten är 6 eller högre

Då går det att göra riktiga  prognoser som ser  helt annorlunda ut.

Då står det klart att temperaturen inte stannar när utsläppen är stoppade

Då står det klart att NetZero politiken är näst intill verkningslös

Då är enda lösningen att  200 Gton CO2 och 2 Gton metan skall bort från atmosfären varje år

 

 

Politikernas uppgift är att ställa resurser till förfogande så att de nödvändiga

innovationerna kommer fram med rasande fart.

Politikerna måste också kräva sanna svar på ovanstående frågor.

 

Det är uppenbart att helt nytt ledarskap måste fram

eftersom den inslagna vägen inte kan fortsätta:

 

FKf7JH4XMAAhnYX