Bränslechocken

https://www.dn.se/sverige/branslechocken-darfor-pyr-missnojet-med-klimatpolitiken/

 

 

 

Bill Gates har den enda fungerande strategin:

Skapa en politisk kultur som enbart premierar innovationer som är riktigt svåra, eller väldigt osäkra.

Exakt detta behövs och nu är det är panik.

 

Ett enda exempel:

Om bara 1% atmosfärisk metan tillsätts bensin och diesel så blir bränslet klimatneutralt. Då kan vi få lägst bränslepriser i Europa och samtidigt bli klimatneutrala årtionden tidigare än vad NetZero (NollUtsläpp 2045 ) kan erbjuda.  Om 2% atmosfärisk metan tillsätts bränslet så backas växthuseffekten så kraftigt att det utklassar elbilarna.

 

Detta var uppe på  General Assembly /Chalmers / SIO Graphene måndag 27 april 2015. Energimyndigheten var närvarande vid konferensen och gjorde mycket noteringar.

 

Om det kunde lyckas att med nanoteknik filtrera ut det metan ur atmosfären som ändå måste bort för att vi skall överleva, så öppnas världens största oljekälla direkt ur tomma luften.  

 

Det största övergripande felet är att IPCC sista 40 åren givit världen fel värde på klimatkänsligheten (=3). Med detta underskattas kraften i klimatförändringarna. Det behövs långt kraftfullare klimatåtgärder men det finns vägar att göra detta smart och bekvämt.

 

Press och media har ett enormt ansvar som konsekvent har vägrat denna debatt sista 20 åren.

 

Det är alltså långt värre än de flesta tror med klimatet. Den princip som Bill Gates föreslår innebär att reparationen av klimatet kan bli bekvämare och intressantare än de flesta tror. En ny värld av möjligheter som ingen kan ana idag.

 


Mats Sundqvist - 9 minuter sedan

Det är inte panik, vi jobbar på med att fasa ut den fossila energin. Den föreslagna lösningen ligger långt fram i tiden om ens möjlig att genomföra.

 

 


 

Hej Mats

Bill Gates antyder att vi måste tänka åt andra hållet, baklänges.

 

Normala tänkandet: Om någon kan visa att man kan utvinna metan ur atmosfären så kan man därefter få fram pengarna

 

Bakvända tänkandet: Vi MÅSTE suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton metan ut atmosfären varje år, start senast 2025.  Detta är enkel matematik som kan bevisas steg för steg.

 

Då är det  inte längre frågan om huruvida det går. Då är det den tvingande överlevnadsfaktorn.

 

Det är faktiskt panik. Den dag som IPCC börjar räkna med rätt klimatkänslighet så är den matematiskt exakta konsekvensen att jordens temperatur fortsätter när utsläppen är stoppade. NollUtsläpp -politiken är verkningslös inom så kort tid som fram till 2050 om man exempelvis räknar med klimatkänslighet =4  

 

Prof James Hansen har kommit fram till 6 och de tre tyngsta prognoserna har kommit fram till 5

 

1.Hadley- MetOffice UK

2.NCARs - CESM2

3.EC-Earth3)

 

IPCC har ignorerat detta i senaste rapporten och klimatexpertisen vill inte gärna kommentera eftersom man går emot mäktiga IPCC.

 

Din väg och dina metoder att fasa ut den fossila energin är väl menat  och ambitiöst men allt detta är baserat på IPCC's felaktiga klimatkänslighet=3. Denna väg kommer att orsaka bottenlöst lidande och elände. Vi ser bara början nu i bränslechocken.

 

Eftersom perfekt genomfört NollUtsläpp 2045  i hela världen inte kommer att ge en mätbar sänkning av temperaturen så blir denna politik verkningslös. Det måste till mycket rejälare tag.