Brist i modellerna

Jorden är känsligare än man trott för CO2

 

Det var för mycket redan 1895

Uppvärmningen började redan på 1700 talet.

 

Nu antyder CNN nyheter  ungefär samma sak 2021 1125.

 

ArcticOceanWarming

https://edition.cnn.com/2021/11/24/us/arctic-ocean-early-warming-climate/index.html

 

Francesco Muschitiello, en av författarna till studien och biträdande professor i geografi vid University of Cambridge, säger att resultaten är oroväckande eftersom den tidiga uppvärmningen tyder på att det kan finnas en brist i de modeller som forskarna använder för att förutsäga hur klimatet kommer att förändras.

 

clip4787

 

Mitt namn är  Bengt Ovelius och mitt fokus är innovationer  för att bidra till klimatlösningar.

Mina teoretiska verktyg har jag också använt  på klimatet sedan 20 år tillbaka.

Den brist i modellerna som antyds har jag och en forskare varnat för redan 2008, bl.a.

i direktkommunikation med IPCC högsta ledning.

 

Som visselblåsare kan jag matematiskt motivera  följande slutsatser:

 

1. Bisterna i nuvarande IPCC-modeller är så allvarliga att det hindrar nödvändiga innovationer att komma fram.

2. Grunden för alla klimatberäkningar ligger i klimatkänsligheten (hur mångar grader ökar jorden för fördubblad CO2 halt)

3. IPCC har räknat med grovt fel klimatkänslighet=S=3  i 40 år . Rätt värde ligger kring S=36

4. S=3 gör att NollUtsläpp 2045 kan fungera. Om sant värde är S=36 så är alla nuvarande klimatansträngningar verkningslösa.

5. S=3 gör att temperaturen stannar när utsläppen stoppas.Vid S=36 så fortsätter temperaturen lika fort uppåt.

6. Om S=36 så var det för mycket CO2 redan 1895. Hade utsläppen stoppats då så hade jorden nått farliga +2C 700 år senare.

7. Vid S=3 så blir reaktionstiden mellan utsläpp och stabiliserad tempertur ca 20 år.  

8. Vid S=36 så blir reaktionstiden mellan utsläpp och stabiliserad tempertur ca 700 år.

 

 

Nednastående är den enkla förklaringen till Klimatkänslighet=S=36

 

1. Sambandet mellan CO2 och global temperatur kan räknas fram ur iskärnor.

Det blir ett moln av punkter med stort brus. Det är bara att räkna rutor och se

att jordens temperatur stigit ca +36C vid fördubblad CO2 halt.

IPCC har placerat sin huvudprognos +2C år 2100 450 ppm helt utanför verkligheten.

xxxclip4933

 

2. Alla  är överens om att år 1700 hade en bra CO2 halt på 275 ppm CO2  samt noll övertempertur och noll uppvärmning.

Detta är den stabila jord som kan ge en hållbar civilisation.

 

3. Fyra gånger under en halv miljon år så har 285 ppm och farliga +2C uppträtt samtidigt.

Vi kan på god grund förknippa 285 ppm med +2C

 

clip4746

 

 

 

 

Detta är den enda logaritmiska formel som uppfyller ovanstående villkor.

 

t=1.443*cs*ln(ppm/275)=21C     cs=36  ppm=413    Den i sin tur kräver  klimatkänsliget=cs=36

 

 

Modell under klimatkänslighet=S=36:

 

Jorden finns i en ugn.

Ugnen håller alltså +21 C

En skål med vatten, +1.1 C motsvarar oceanerna på jorden.

 

Vad räddar oss ur denna situation?  

 

Det felaktiga svaret  finns i kapitel 5 av sista IPCC rapporten

eller på sidan 66 i Konjunkturrådets rapport 2020:

 

Vad som påstås, om man förenklar något,  

är att ytvattnet i skålen håller sig på +1.1C

i hundratals år - trots att ugnen hela tiden håller +21C.

earth_oven_bowl_skal2

 

Här är IPCC rapport

 

IPCC_AR6_WGI_Full_Report See chapter 5

 

Här är Konjunkturrådets rapport 2020

https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/02/konjunkturradets-rapport-2020-svensk-politik-for-globalt-klimat.pdf

 

Detta är i första hand en fråga som varje medborgare måste sätta sig in i eftersom

ovanstående resonemang antyder att expertisen inte lyckas ge oss en korrekt klimatbild.

 

Tacksam ändå om en enad klimatexpertis kan bekräfta

 

1. att temperaturen fortsätter uppåt när utsläppen är stoppade, så att klimatpolitiken kan rättas till.

 

2. alternativt förklarar så att alla kan förstå varför en skål med kallt vatten

kan hålla sig kall  i 100 tals år i en varm ugn. (Mänsklighetens räddning enl. recept från IPCC).

 

Detta är den viktigaste frågan i hela klimatarbetet. Hela klimatpolitiken står och faller med svaret.

En diskussion måste komma igång i landets viktigaste frågeställning eftersom nuvarande

klimatpolitik med hög sannolikhet är fullständigt verkningslös. detta kräver en genomgripande

diskussion i samhället.

 

Det finns en enda utväg: 200 Gton CO2  och 2 Gton Metan måste

bort från atmosfären varje år, start senast 2025. Det är ganska enkel matematik

bakom detta.  Detta är absolut enda sättet att rädda parisavtalet.

Med denna takt är hela klimatkrisen löst på 20 år.

Naturlagarna säger bara: Välj om ni vill vinna eller försvinna.

 

 

sinking_boat5

 

Jorden är som en båt med ett  läckage. Nu har det gått så långt att det närmar sig panik.

Skall man ägna all möda åt att täta det lilla hålet eller skall man sätta igång och ösa?

 

 

 

Det mer detaljerade resonemanget finns här.

 

Lösningen kan uttryckas i två steg:

1. Gasavskiljning med nanoteknik eller liknande teknik (det finns flera alternativ)

2. Metan till elektricitet med Vatneengine.

 

Ett praktiskt tillvägagångssätt skulle kunna vara 100 miljoner sådana hus. Det skulle ta hand om

hela klimat-problemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

MVH Bengt Ovelius

 

PS Vi har en ugnstemperatur på +21.4C just nu. Ovanpå detta rapporterar NASA att energiflödet ner i oceanerna

har fördubblats på sista 14 åren. Detta måste undersökas närmre men det kan antyda att ugnstemperaturen nu

är sådan att +50C blir möjliga, som i Oregon och Canada denna sommar.  Det är oceanerna som håller tillbaka

temperaturerna och denna typ av enorma, tidigare okända temperaturen kanske kan väntas i inlandet, långt från hav.?

 

clip4793