Bryta Gasberoendet

Ledare: Bryta gasberoendet är dyrt – Europas frihet har inget pris

 

 

 

 

 

Alla lägger pussel med de faktorer som redan finns medan enda hållbara utvägen finns i en riktning som ingen diskuterar:

Lösningen finns i dessa två citat:

 

1.Bill Gates: Skapa en politisk kultur som enbart premierar innovationer som är riktigt svåra, eller väldigt osäkra.

 

2.Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

 

Nyckeln:  omstörtande innovationer.

 

Några exempel:

1. Quaise Energy,gyrotron  Kan revolutionera världens energi genom att borra till 2 km djup där det är +500C.

Detta kan komma att kosta en bråkdel av vad gamla och nya kärnreaktorer kostar, inget avfall som  lagras 1 M år. Det uppstår inga kärnvapen som bi-produkt.

Kol och kärnkraft kan läggas ner  snabbt.

 

2. Värmepump med COP=10  (Betala 1 del och få 10 delar värme.)  Denna innovation kan halvera kostnaden för uppvärmning och kylningen av hus. Antalet kraftverk i världen kan uppskattningsvis reduceras med 30% när denna innovation är igång. Lösning inom räckhåll.  

 

3. Super CHP. Tyska regeringen ställde upp detta önskemål redan för 15 år sedan men lyckades

inte lösa livslängden.  Lösningarna finns,  finansiering fattas.

 

4. Förlustfri utvinning  av  CO2 och Metan ur luft

Detta är nödvändigt eftersom det löser 99% av klimatkrisen och därtill hela energikrisen.

På denna väg kan världen vara klimatneutral årtionden tidigare.

 

Gemensamt för alla omstörtande innovationer är att de blir motarbetade från alla håll och att de flesta pengar satsas där de gör minst nytta.

 


 

 

"Super CHP" = Superkraftvärme? Skriv då det, istället för att använda en engelsk förkortning som inte ens jag, med ett (avlägset) förflutet inom energibranschen någonsin har sett. Eller betyder det kanske t o m ngt helt annat ... ?

 

 


 

 

Hej, Det syftar på Super-lång livslängd. Tanken med CHP är ersätta pannan i ett hus och att driva en förbränningsmotor med gas. Då blir det både elektricitet, uppärmning av huset och varmvatten. Problemet har varit att en vanlig bilmotor bara håller några månader vid kontinuerlig drift och storbolagen har hittills inte kunnat lösa kombinationen av extremt lång livslängd och lågt försäljningspris. (visa mindre)