Buy Now

Alla pratar om problemen med klimatförändringarna men ingen pratar om lösningarna.

Lösningarna kan bara komma fram om vi har en korrekt klimatbeskrivning.

IPCC+SMHI har hittills vägra ge oss detta.

 

Därför handlar denna hemsida om att försöka vrida klimatbeskrivningen rätt.

Detta är dock något som klimatexperterna borde ha gjort för länge sedan.

 

Den viktigaste punkten handlar om lösningarna,

 

Vi tror att det bara finns en enda väg:

Dra bort växthusgaser i enorm omfattning med början NU.

 

Nanotekniken kan ge just denna lösning men omfattningen motsvarar många

månlandningar.

 

Månlandningen gav oss datorer och mycket annat. Ingen kunde ens föreställa sig detta.

 

Nanotekniken kommer att ge oss ännu mycket mer: Saker som gör livet så mycket bättre

på ett sätt som ingen ens kan föreställa sig idag.

 

 

Detta kan vi ta i två steg:

 

Bilda en stiftelse som tar in donationer och finansierar förberedande utredningar.

Stiftelsen skall också påverka regeringar så att internationella samarbeten kommer

till stånd snabbt.

 

De produkter som säljs här kanske kan bidra i ett första stapplande steg till denna stiftelse.

 

 

Klimatkalkylatorn ger för första gången möjlighet att leka med olika

klimatscenarior under godtyckliga värden på cs (klimatkänslighet).

Företag och politiker kan behöva detta verktyg.  

 

Vi kan ju faktiskt visa att detta lilla verktyg ger de viktiga slutsatser om klimatet

som superdatorerna hittills inte klarat. Verktyget visar också var superdatorerna räknat fel.

 

Vi skall fortsätta säga: Lyssna på vetenskapen.

 

men uppmana   Vetenskapen att  lyssna på naturlagarna.

 

Just nu ger oss vetenskapen på bred front felaktig information om klimatkänsligheten.