Calculator

 

Användar-manual

 

 

 

Beräkning av konsekvenserna av olika klimatkänslighet synes vara ett svart hål

i klimatvetenskapen.

 

Vår  "Climate Calculator" kartlägger på ett exakt vetenskapligt sätt, med fullständig matematisk

härledning, allt det som många tycks vilja sopa under mattan. Målet är att kartlägga hur

klimatsituationen verkligen ser ut så att vi kan bygga klimatpolitiken på sanning.

 

Med kalkylatorn lyfts diskussionen upp till en nivå av exakt vetenskap och matematik.

 

Allt kokar ner till ödesfrågan: Stannar temperaturen när utsläppen är stoppade?

Om NEJ, så är NetZero nästan helt verkningslös.

 

IPCC och SMHI svarar JA och baserar hela världens klimatpolitik på att man kan lösa

klimatkrisen med noll-utsläpp, vilket hemsidan hos Klimatpolitiska Rådet också visar:

 

clip4911

 

 

Detta är det viktigaste i hela klimatdebatten och Klimatexpertisen förväntas bekräfta eller

leverera en egen härledning av konsekvenserna av olika klimatkänslighet.

 

Denna fråga är ställd upprepade gånger till högsta ledningen av IPCC allt från maj 2008

och framåt, under  sista 14 åren,

samt till ansvariga svenska klimatexperter, inte minst SMHI (som representerar IPCC).

 

 

Här är hela matematiska bakgrunden och varje expert genomskådar detta:

Modellen är en jord som befinner sig i en ugn.

Vi ställer upp differentialekvationen för Heat Transfer med en CO2 utveckling

som styrs av ett andra-grads polynom.

 

clip4798

 

 

clip4733

 

Den symboliska lösningen till denna differentialekvation är själva motorn i

klimatkalkylatorn. Detta är allt som behövs för att förstå konsekvenserna av

alla tänkbara klimatkänsligheter och att därifrån utforma en klimatpolitik

som fungerar. Kalkylatorn är lätt att använda. Den gör jobbet med att exekvera

denna ganska omfattande formel:

clip4734

 

 

 

Kalkylatorn är här   The climate calculator

 

 

 


Kritisk diskussion:

Om man skapar en virtuell realitet av en värld om styrs av klimatkänslighet 6

så kommer den inte att passa ihop helt med NASA verkliga mätningar (svart)

 

 

clip19063

 

Klimatkänslighet 6 räcker för att se att NetZero inte kan fungera.

 

 

Dock får man bäst anpassning mellan virtuell och verklig värld vid

klimatkänslighet=36.   Det bevisar kanske ingenting men det antyder

att sann klimatkänslighet verka ligga långt över 12. Prova själva !

clip19064