Climate Action Tracker.

PDF CAT_2021-11-09_Briefing_Global-Update_Glasgow2030CredibilityGap

WEB https://climateactiontracker.org/press/Glasgows-one-degree-2030-credibility-gap-net-zeros-lip-service-to-climate-action/

 

 

Problem 1

Räcker utsläpps-minskningarna för att

NetZero skall fungera.

Climate Action Tracker ger en viktig rapport  som

PDF

WEB

 

Problem 2

NetZero kan bara fungera om jordens temperatur stannar

när utsläppen stoppas.  Stannar den verkligen?

Det skulle innebära att de 3000 Gton CO2 "för mycket" inte har

någon inverkan. Däremot har utsläppen avgörande inverkan trots

att utsläppen bara är 1% av det som redan finns och dess verkan

kommer i full kraft först efter 700 år.

 

clip4971

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_a

 

 

IPCC_AR6_WG1_SPM_page_29_SSP1_to_5_b

 

 

 

 

 

Om temperaturen inte stannar vid stoppade utsläpp, så kommer den att drivas vidare

av de 3000 Gton CO2 "för mycket" som redan finns.

Då ser alternativen i princip ut så här (graf nedan)

 

Handlingsutrymmet som begränsningar i utsläpp erbjuder världen finns i den gula ytan.

Hela NetZero politiken  med sol, vatten, vind, elbilar osv..... har i all sin omfattning

bara makt att påverka det gula fältet.

 

Övrig väg ner till PARIS (grön linje) kan bara lösas på ett enda sätt: Att suga bort 200 Gton CO2

och 2 Gton Metan per år, start senast 2025. Denna väg som är enormt dyr och jobbig,

vill alla undvika. Vid närmre analys kan det visa sig att denna kvalitetslösning av klimatkrisen

är avklarad på 20 år och den kan dessutom ge en lönsamhet som är helt omvälvande.

Vi pratar om en fördubbling av de länders BNP som vågar gå i spetsen.

s5s5