Climate solution sw

Klimatkrisen kan bara lösas om två faktorer uppfylls:

 

1. Klimatexperterna och IPCC måste tala sanning.

IPCC ger världen klimatkänslighet = 3 C, vilket gör oss blinda för verkligheten.

Prof. James Hansen börjar äntligen slå hål på detta. Då blir det uppenbart

att NetZero är en ineffektiv politik. Jordens temperatur fortsätter uppåt

under lång tid efter att alla utsläpp har stoppats. (ex. Hansen:Pipeline Paper)

 

2. Clausius ledde in hela världen på fel väg med sin teori om entropi 1865.

Sanningen, som den beskrivs i boken "Beyond Entropy" av professor Phil Attard

kommer att öppna dörren till framtiden och frigöra den teknik som behövs för att

lösa klimatkrisen.  Om du räknar med den korrekta klimatkänsligheten kommer du

att se att vår enda chans är att suga bort 200 Gton CO2 per år. Börja NU!

Detta är 6 miljoner gånger mer än vad den mest kända tekniken kan göra idag.

 

För vår överlevnad: Alla måste förstå och bekämpa Utvecklingens paradox

 

Om tusentals professorer i termodynamik hade haft modet att ifrågasätta entropins lagar

(Clausius 1865) och istället välja att lyssna på Maxwell (1871)

och professor Phil Attard (nu), skulle vi nu lätt kunna utvinna 200 Gton/år.

Med ny teknik kan vi hantera 6 miljoner gånger mer CO2 än vad den bästa kända tekniken kan.

 

Endast klimatexperterna kan starta denna process genom att berätta sanningen.

 

Klimatexperterna kan enkelt beräkna jordens termiska respons på olika CO2

utveckling i framtiden. Man bör göra detta för alla kombinationer av klimatkänslighet

och tidsfördröjningen RC (mellan ändrad CO2 och ändrad temperatur).

 

Den enda matematiska grunden som behövs är den över 100 år gamla formeln från

Professor Svante Arrhenius    t =cs*ln(ppmCO2/275)/ln(2)

 

Då kommer man att se att den bästa kurvanpassningen uppnås vid klimatkänslighet=36

och tidskonstanten RC=600 år. Med dessa parametrar kan man göra exakta prognoser.

och du kommer fram till det matematiska beviset för att 200 Gton CO2 måste avlägsnas per år,

med början nu. Detta kan kräva en BNP från varje land. Det finns ingen annan utväg och

klimatexperterna måste räkna om och säga sanningen, på ett sätt som alla kan förstå.

 

Om global dimming integreras i modellen, så stiger temperaturen snabbare än

vad NASA kan mäta. Den bästa anpassningen kan vara cs=36 och RC=400 år. Det är upp till

klimatexperterna att räkna om.

 

Bilden visar också hur helt fel IPCC har med klimatkänslighet = 3.

Att hålla fast vid IPCC:s röda linje innebär civilisationens undergång inom en mycket snar framtid.

Att hålla fast vid de vetenskapliga artiklarna nedan är ännu värre.

 

 

clip30106

 

 

 

I kölvattnet av den felaktiga klimatkänsligheten från IPCC är tusentals vetenskapliga artiklar felaktiga.

Ett allvarligt exempel är denna vetenskapliga artikel som drar slutsatsen att

klimatkänsligheten är 2,4 °C.

 

"En bedömning av jordens klimatkänslighet med hjälp av flera bevislinjer"

S. C. Sherwood, M. J. Webb, J.D. Annan, K. C. Armour, P. M. Forster, J. C. Hargreaves, G. Hegerl, S. A. Klein,K. D. Marvel,E. J. Rohling, M. Watanabe,T. Andrews, P. Braconnot, C. S. Bretherton, G. L. Foster, Z. Hausfather, A. S. von der Heydt, R. Knutti, T. Mauritsen,J. R. Norris, C.Proistosescu, M.Rugenstein,G. A. Schmidt,K. B. Tokarska, M. D. Zelinka

 

Detta dokument bidrar till att hela länder utformar ineffektiva klimatstrategier och att tusentals nödvändiga innovationer inte förverkligas.

 

Därför bör det diskuteras, på solid grund,

om detta dokument är det mest felaktiga, farliga och bristfälliga vetenskapliga

som någonsin publicerats.

 

Om dessa slutsatser är korrekta har författarna möjlighet att be om ursäkt och

dra tillbaka denna vetenskapliga artikel och

att producera en ny uppsats som på ett kraftfullt sätt hjälper världen att lösa klimatkrisen.

 

Samma problem finns i den vetenskapliga artikeln:

"Vad orsakade jordens temperaturvariationer under de senaste 800 000 åren?"

Författarna

Professor Peter Köhler

Professor Richard Bintanja

Professor Hubertus Fischer

Professor Fortunat Joos

Professor Reto Knutti

Professor Gerrit Lohmann

 

Eftersom öppenhet och noggrannhet är av högsta prioritet har alla författare i

flera månader nu uppmanats att  att lämna sina kommentarer,

som kan publiceras och diskuteras här.

 

 

Allt upprepas. 1850 skrev Dr. Semmelweis till alla medicinska professorer i Europa för att genomdriva handtvätt  före förlossning eller operation. Semmelweis blev utskrattad,

hånad i pressen och avskedad från sitt jobb i Wien.

 

Det var vanliga människor och barnmorskor som ledde en medicinsk revolution mot den tidens professorer.

 

Kanske är det dags för dagens professorer att börja misstänka att nyckeln till vår överlevnad kan komma från vanliga människor medan professorerna, av ren prestige, lägger alla tänkbara hinder i vägen.

 

Inget svar på min vädjan tyder på att dagens vetenskapliga experter inte ens vill diskutera

avvikande åsikter och underkasta sig naturlagarna. Detta är ett svek och ett dödligt hot mot

våra egna barn och mot civilisationen som helhet.

 

 

Om dessa slutsatser är korrekta har författarna möjlighet att be om ursäkt och

dra tillbaka dessa vetenskapliga artiklar och

att producera en ny artikel som på ett kraftfullt sätt hjälper världen att lösa klimatkrisen.

 

Ni har kapaciteten att göra detta, men tiden håller på att rinna ut!

 

Det beräknas kosta 1000 dollar per ton att avlägsna CO2 från atmosfären.

IPCC uppskattar vidare att 10 Gton CO2 måste avlägsnas från atmosfären

omkring 2050. Denna siffra är baserad på den felaktiga klimatkänsligheten = 3.

 

Här visas det genom en enkel beräkning, som alla kan förstå,

att den korrekta siffran är 200 Gton/år, med omedelbar start.

 

Med nuvarande kostnad för att ta bort CO2 blir det en räkning för varje invånare

i den rika världen på 330ooo USD/år. Att inte ta itu med denna räkning innebär

att en miljard år av utveckling på jorden blev meningslös.

 

Ett sätt att hantera kostnaden är att utveckla ny teknik som världen

aldrig har sett. Detta skulle kunna få ner kostnaden per ton till en bråkdel

av vad dagens teknik kan åstadkomma. Diskussionen har inte ens börjat.

 

Den huvudsakliga skulden måste läggas på klimatexperter och IPCC

som inte kan beräkna ett verkligt värde för klimatkänsligheten.

 

Experterna vill inte ens diskutera det största hotet

mot mänsklighetens överlevnad:

IPCC:s felaktiga klimatkänslighet=3

 

 

 

 

ovelius

 

Bengt Ovelius

 

bengt@zero-zero.eu

 

 

PS Jag vore glad om klimatkänsligheten verkligen var 2.4. Då skulle det vara lätt

att lösa klimatkrisen. Till Klimatexperterna: Bevisa att ni har rätt, så att

alla kan förstå. Öppna upp för en fri, ärlig debatt.

 

 

 

Allting upprepas. Dr Semmelweis skrev  1850  till alla medicinska professorer i Europa och ville genomföra att man tvättar händerna

före förlossning eller operation. Semmelweis blev utskrattad, hånad i pressen och han blev avskedad från sitt jobb i Wien.

Det var vanligt folk och barnmorskor som genomdrev en medicinsk revolution i strid med dåtidens professorer.

 

Det kanske är dags för dagens professorer att börja misstänka, att nyckeln till vår överlevnad kan komma från vanligt folk

medan professorerna av ren prestige lägger alla möjliga hinder i vägen.

 

Inga svar på mitt upprop tyder på att dagens vetenskapliga expertis inte ens vill diskutera avvikande åsikter och

underordna sig naturlagarna.

Detta är ett svek och dödligt hot mot våra egna barn och hela civilisationen.