CS discussion

English Here

 

On 6/2/2022 10:44 AM, Bengt Ovelius wrote:

Hej

Vid tidigare diskussion så har flera av er uttryckligen frågar efter bevis, när jag använt klimatkänslighet=36  för att göra en  prognos 2008-2022 som visade sig bli mycket korrekt. (medan IPCC misslyckades )

Nu finns beviset här

https://ppm.today/index.html?climate-sensitivity---2022-060.htm

Detta är den viktigaste beräkningen i hela klimatdebatten och den visar att hela klimatpolitiken måste ändras brådskande.

 

Klimatexpertisen bör ställa upp som en man och förklara för politikerna att  belopp i BNP klassen måste satsas NU för att plocka bort växthusgaser i enorm skala.  Allt med teknik som världen ännu inte sett.   Att INTE berätta sanningen är ett brott mot mänskligheten.

Om min härledning är fel - peka då på felet eller presentera snabbast möjligt   egna  beräkningar av momentan klimatkänslighet.

Tiden rinner ut och detta måste upp till diskussion.

Här beskrivs samma sak , mer intuitivt, om det enorma tankefel som IPCC gjorde för 40 år sedan.

https://ppm.today/index.html?klimatkaenslighet-och-ipcc.htm

Den psykologiska forskningen har redan för 50 år sedan förklarat mekanismerna bakom GruppTänk som förstör vetenskap och politik

https://ppm.today/index.html?psykologi---klimat.htm

I all ödmjukhet vill jag påstå att allt detta måste diskuteras om vi skall överleva klimatkrisen.

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

070 7225005

PS Här är momentana  klimatkänsligheten som funktion av ppm CO2

UPp+a2t+v1dnztdEBLks7MUJakKRmFctisDUHcr28L5c0Nf5KkszOUJWlKhvANQLlZS5wI5ZJht3lY73eaDWVJulcMZUmakiGUS2C5WRuF8pJRKCfoQvnE3GtJ0pkZypIkSdIWhrIkSZK0haEsSZIkbWEoS5IkSVsYypIkSdIWhrIkSZK0haEsSZIkbfE33XH7nnzuemgAAAAASUVORK5CYII=

Vi ser att klimatkänsligheten var 15 under djupaste istid

och den var 36 kring 320 ppm CO2

Nu närmar den sig 150

 

Ovanstående baseras på NASA senaste observationer om fördubbling av energiflödet.

Då faller alla möjligheter att försvara klimatkänslighet=3 med planetbanor mm

Ovanstående är baserat på fakta som utspelas just nu och mäts av NASA

Eftersom tidskonstanten är 800 år så märker vi ännu ganska lite av detta grymma förlopp,

men det är klimatexpertisens jobb att förstå förloppet och att ta del i en fri, öppen, ärlig diskussion.

 


 

 

 

Till Riksdagen,

Lars, Richard

Det blir ju allt klarare hur verkligheten ser ut med klimatet:

1. Samtliga partier får bottenbetyg https://www.dn.se/vetenskap/wwf-ger-bottenbetyg-at-de-stora-partiernas-valloften/

 

2. 2022-06-02  Det två dagar långa FN-toppmötet i Stockholm: ”Pinsamt” och ”slarvigt förberett”. enl. SVT  Att vara värd för en egen FN-konferens innebär en unik chans.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatkrisen-kraver-tuffa-beslut-inte-annu-en-talkshow

 

3.  Gå gärna tillbaka till mitt reportage från riksdagens klimatkonferens

https://ppm.today/index.html?riksdagens-klimatkonferens_2.htm

I mina kommentarer  finnas kanske skisser på alla de komponenter som skulle gett partierna topp-betyg och dessutom en klar vision som skulle givit FN toppmötet ett omvälvande innehåll . Sverige  kunde nu fått den ledande ställning i världen  (som man önskade på klimatkonferensen).

Konferensen genomfördes mot bakgrund av den bristfälliga klimatpolitiken . i hopp om nya tankar och nya utvägar.  Inga nya tankar släpptes fram.

Nu långt senare.................

Det finns en hoppfull sammanfattning i dagens DN (idag 2022 06 05): Sverige Strömlöst

https://ppm.today/index.html?sverige-stroemloest.htm

Detta kan ni omvandla till kraftfull politik. En kiosk-vältare inför valet. Nu äntligen vågar kanske politiker berätta sanningen om klimatet eftersom lösningarna finns !

Dessutom: Utmana våra experter . Ett helt års debatt från min sida utmynnar i dessa slutrepliker där expertisen kastar in handduken:

https://ppm.today/index.html?diskussion-med-expertisen.htm

Expertsien kan inte försvara den "IPCC summary for policymakers" som man själva medverkat till att skriva. Det borde vara en plikt för riksdagen att gå till botten med detta eftersom hela svenska folket blivit  förda bakom ljuset, samt de folkvalda politikerna.  Ni kan inte sopa detta under mattan.  Det vi pratar om här är riktigt farligt !!!  Detta är den viktigaste punkten i hela klimat-krisen.

 

MVH Bengt Ovelius

070 7225005

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

On 2022-06-06 10:14, Bengt Ovelius wrote:

Hej

Ni som utgör Klimatexpertisen måste börja hjälpa till

så att både politiker och folk förstår att 200 Gton CO2 och 2 Gton metan måste sugas bort från atmosfären, start senast år 2025.

Så att alla förstår att detta är vår enda utväg. Det är relativt enkel matematik bakom detta.

Alternativet är att Klimatexpertisen kommer med en bättre beräkning på momentan klimatkänslighet än den jag presenterar här

https://ppm.today/index.html?climate-sensitivity---2022-060.htm

Jag har sänt nedanstående till riksdagens två mest aktiva klimat-aktörer.

Klimatkänsligheten är den viktigaste siffran i hela klimatpolitiken och allting annat härleds därifrån.  (Bl.a. NetZero politiken)

Om klimatexpertisen inte har någon uppfattning alls om den viktigaste frågan någonsin så bör samma klimatexpertis överväga att avgå.

Vi, svenska medborgare, betalar era löner och vi vill veta sanningen.

Vi får inte heller glömma vad som ligger i vågskålen: Våra ungdomars  och hela civilisationens framtid.

Jag påstår, baserat på ovanstående matematiska härledning, att momentan klimatkänslighet är 150 just nu.

Bekräfta - dementera - peka på felen - kom med egen härledning !

NASA senaste mätningar visar att min tidigare beräkningsgrund cs=36 är för låg.

Klimatkrisen är alltså 150/3 = 50 ggr mer brutal än vad IPCC ger bild av i sista rapporten.

Därför smälter permafrosten 70 år tidigare än forskarna trodde. Därför kunde en hel liten stad brinna upp på 2 dagar i Kanada.

Var och en av er bör göra sin egen beräkning som struntar i vad IPCC säger.

Allt  över cs=4 motiverar den vetenskapliga jordbävning som Johan Rockström pratar om. Denna jordbävning (som ger oss sanningen)  måste komma NU om vi skall klara klimathotet.

https://www.svd.se/den-heliga-graal-klimatkansligheten-skakas-i-grunden

Prof. James Hansen har länge hävdat minst cs=6 och de sista stora simuleringarna stödjer denna uppfattning,  vilket IPCC ignorerar.

Agera eller avgå !  Tiden har runnit ut !   Lyft upp detta till omfattande diskussion.

Annars bör den samlade expertisen ställas till svars i Konstitutionsutskottet. Var finns den sanna , öppna diskussionen om den viktigaste frågan , någonsin ??

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius

070 7225005

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Till Riksdagen,

Lars, Richard

Det blir ju allt klarare hur verkligheten ser ut med klimatet:

1. Samtliga partier får bottenbetyg https://www.dn.se/vetenskap/wwf-ger-bottenbetyg-at-de-stora-partiernas-valloften/

 

2. 2022-06-02  Det två dagar långa FN-toppmötet i Stockholm: ”Pinsamt” och ”slarvigt förberett”. enl. SVT  Att vara värd för en egen FN-konferens innebär en unik chans.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatkrisen-kraver-tuffa-beslut-inte-annu-en-talkshow

 

3.  Gå gärna tillbaka till mitt reportage från riksdagens klimatkonferens

https://ppm.today/index.html?riksdagens-klimatkonferens_2.htm

I mina kommentarer  finnas kanske skisser på alla de komponenter som skulle gett partierna topp-betyg och dessutom en klar vision som skulle givit FN toppmötet ett omvälvande innehåll . Sverige  kunde nu fått den ledande ställning i världen  (som man önskade på klimatkonferensen).

Konferensen genomfördes mot bakgrund av den bristfälliga klimatpolitiken . i hopp om nya tankar och nya utvägar.  Inga nya tankar släpptes fram.

Nu långt senare.................

Det finns en hoppfull sammanfattning i dagens DN (idag 2022 06 05): Sverige Strömlöst

https://ppm.today/index.html?sverige-stroemloest.htm

Detta kan ni omvandla till kraftfull politik. En kiosk-vältare inför valet. Nu äntligen vågar kanske politiker berätta sanningen om klimatet eftersom lösningarna finns !

Dessutom: Utmana våra experter . Ett helt års debatt från min sida utmynnar i dessa slutrepliker där expertisen kastar in handduken:

https://ppm.today/index.html?diskussion-med-expertisen.htm

Expertsien kan inte försvara den "IPCC summary for policymakers" som man själva medverkat till att skriva. Det borde vara en plikt för riksdagen att gå till botten med detta eftersom hela svenska folket blivit  förda bakom ljuset, samt de folkvalda politikerna.  Ni kan inte sopa detta under mattan.  Det vi pratar om här är riktigt farligt !!!  Detta är den viktigaste punkten i hela klimat-krisen.

 

MVH Bengt Ovelius

070 7225005

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

On 6/6/2022 11:54 AM, Lennart Bengtsson wrote:

 

Hi,

I am unable to help you in any major degree.  I can only  manage  to save a few extra kilos  of CO2 a day by cutting all possible waste and avoid taking exercises. I suggest you urgently contact and warn president Biden and   Secretary General Xi Jinping. They are probably able to do a little more.

Good Luck

Regards

L

 


 

Hej Lennart

 

Jag är tacksam för att Du i alla fall svarar, men jag är djupt bekymrad och skakad över att du givit upp.

Du är inte beredd att lyfta ett finger för att våra ungdomar skall överleva denna kris.

 

President Biden och Secretary General Xi Jinping  är inga klimatexperter och båda litar troligen på vad IPCC säger.

 

Jag lägger fram en bevisföring för klimatkänsligheten som ogiltigförklarar  senaste rapporten från IPCC och klimatkänsligheten

påverkar atta andra slutsatser,

 

Ännu tyngre är sannolikt att Prof. James Hansen och sista tunga simuleringarna pekar på att IPCC har fel med klimatkänslighet=3

 

Det är ju hos er som är klimatexperter som den vetenskapliga jordbävning måste starta som Prof. Johan Rockström efterlyser.

 

En enda av er kan troligen ändra hela sverigs klimatpolitik genom att följa högskolelagen och hävda rätten till en egen uppfattning.  

 

Var och en av er kan göra denna härledning långt bättre än vad jag kan :

 

https://ppm.today/index.html?climate-sensitivity---2022-060.htm

 

Det enda jag begär som innovatör är, att få en korrekt bild av klimatet.  Jag har hört ett antal förklaringar

från nedanstående artikelförfattare till att klimatkänsligheten är 3 och att NollUtsläpp 2045 är en fungerande politik.

Men alla dessa förklaringar faller platt till marken när NASA meddelar att värme-effekten till oceanerna har

fördubblats mellan 379 och 409 ppm. Ur dessa enkla fakta kan var och en av er räkna ut momentana

klimatkänsligheten.  Om Ni klarar detta och kan bevisa att resultatet är 3 så har ni vunnit över mig

och jag lyfter på hatten och gratulerar Er alla.

 

 

DN Debatt. ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

Frida Bender, docent, universitetslektor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Rodrigo Caballero, professor i klimatmodellering, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

John Hassler, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Per Krusell, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Thorsten Mauritsen, universitetslektor i klimatvetenskap, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Jonas Nycander, professor i fysisk oceanografi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet

Michael Tjernström, professor i meteorologi, Meterologiska institutionen, Stockholms universitet