Daniel Johansson

Hej Bengt,

Tack för ditt e-mail och visat intresse för vår artikel.

Osäkerheterna runt klimat känsligheten är stor och IPCC har ju för första gången 2021 lyckats att ge en lite rikare beskrivning av osäkerhetsintervallet än vid tidigare rapporter. De anger att värdet troligt ligger mellan 2.5 och 4 grader Celsius, och väldigt troligt mellan 2 och 5 grader Celsius, men att den kan både vara lägre än högre än detta intervall. Jag noterar att du utgår från en helt annan skattning av klimatkänsligheten. Du utgår, baserat på paleoklimatologisk data, från ett enkelt samband mellan CO2 koncentration och global medeltemperatur. Det är ju även data som används inom den vetenskapliga litteraturen för att skatta klimatkänsligheten, se t.ex. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019RG000678  och beaktas av IPCC så den är inte förbisedd. Dock är min bild att du analyserar informationen på ett sätt som inte är förenligt med den underliggande fysiken som används som utgångspunkt (t.ex. det som Syukuro Manabe fick Nobelpriset för 2021). Väldigt grovt räknat, skillnad i strålningsdrivning (radiative forcing) mellan "last glacial maximum"(LGM) och holocen är cirka 7-8 W/m2 (varav skillnaden av strålningsdrivningen från CO2 enbart för 180 ppm vs 280 ppm är ca 2-3 W/m2, detta kan du t.ex. analysera här http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/). Enligt data från sidan du länkar till (ppm.today) så var det cirka 7 grader C lägre temperatur vi LGM än under holocen innan industrialiseringen och växthusgasutsläppen från mänsklig aktivitet tog fart. Om vi då räknar grovt får vi att klimatkänsligheten är ca 1 grader C / (W/m2), vilket motsvarar en klimatkänslighet på ca 3,5-4 grader C för en fördubbling av CO2 halten i atmosfären, dvs i linje med det intervall IPCC anger.

Självklart ska man ifrågasätta forskning som har så stor effekt på samhället som klimatforskningen har, men Mistra Carbon Exit är egentligen inte rätt forum för frågor som rör grundläggande klimatfysik.

 

Med vänliga hälsningar

Daniel  

 

********************************

Daniel Johansson

Associate Professor & Unit Head

Division of Physical Resource Theory

Department of Space, Earth and Environment

Chalmers University of Technology

SE-412 96 Göteborg, Sweden

 


 

 

 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: DN Debatt. ”Billigt för konsumenterna att klimatanpassa industrin”

Date:

Mon, 3 Jan 2022 14:47:59 +0100

From:

Bengt Ovelius  

To:

Daniel Johansson  

 

 

Hej Daniel,

 

Stort tack för ditt svar.

Jag hade kontakt med Syukuro Manabe och diskussionen med honom finns här

https://ppm.today/index.html?syukuro-manabe.htm

Alla blir naturligtvis glada, även jag, om mitt resonemang kring klimatkänsligheten är fel.

Dock tycker jag inte att Suki försvarade sina ståndpunkter på ett övertygande sätt.

Världen har fått lära sig utantill under 40 år från IPCC att +2C inträffar efter 2100 vid 450 ppm. Allt detta är en exakt matematisk konsekvens av klimatkänslighet=3. Redan ett grovt ögonmått från NASA verklig global temp. visar att det vi lärt oss utantill kan ligga 60 år fel.  Ändå har detta fel kommit in i proposition och klimatlag. Detta bevisar ju att klimatkänslighet 3 är grovt fel , eller hur ?

clip4939

 

Bästa hälsningar

Bengt Ovelius