De 10 punkterna

 

Klimatkrisens lösning kräver absoluta topp-prestationer av alla parter.

Det har aldrig i mänsklighetens historia krävts detta mått av kunskap,

kreativitet och effektivitet  tidigare - om vi skall lyckas.

 

Därför bör man uppmärksamma vad den vetenskapliga forskningen lyfter fram

av egenskaper som kännetecknar GruppTänkare.

 

I denna atmosfär blir all utveckling ingjuten i cement.

Högmodet frodas och kompenensen når botten-nivåer

 

 

 

GruppTänkarna:


 

1.  kräver att kontroversiella frågor och alternativa lösningar undviks.

2.  saknar individuell kreativitet och fritt tänkande.

3.  De illa fungerande GruppTänkarna skapar en illusion av att ha rätt och att vara osårbara.

4.  En uppblåst övertygelse av att ha rätt och att alltid fatta rätt beslut.

5.  Man överskattar sin förmåga till bra beslut

6.  och underskattar alla utomstående.

7.  GruppTänkarna kan uppföra sig omänskligt gentemot utomstående.

8.  Medlemmar av grupptänkarna känner press att tycka likadant för att inte få båten i gugning.

9.  GruppTänkarna föredrar harmoni i gruppen genom att undvika nya tankar, innovationer, argument.

10. GruppTänkarna är en grupp JA-sägare. Besluten får ofta mycket låg kvalitet.  

Alla som har avvikande mening blir systematiskt uteslutna från den elit som står för GruppTänket.

På det viset utesluts många sanna lösningar.

 

 

 

 

clip4693