Debatt

 

Ordet debatt kommer från franskans de- 'av, från' och battre 'kämpa', och betyder slå sönder (motståndarens argument).

 

Debatt =  En diskussion där människor med olika åsikter deltar.

 

En debatt bör därför vara en sorts dialog, med minst två inblandade.

 

Motsatsen kan vara

 

monolog [-lo:ʹg] (franska monologue, troligen en sen bildning till mono- och dialog), ensamtal, en persons samtal med och för sig själv

 

En debattartikel som inte ger tillfälle till bemötande kanske kan betecknas som en monolog.