Deliang Chen

 

Subject:

Det skulle glädja mig att höra din feedback på detta

Date:

Sun, 26 Sep 2021 19:39:10 +0200

From:

Bengt Ovelius  

To:

deliang@gvc.gu.se

 

Till Professor Deliang Chen

 

Bäste  Deliang,

Jag läste med intresse artikeln i GP två dagar.

Dock uppstod också frågor under min genomläsning som jag fångat upp på min hemsida.

 

Här https://ppm.today/index.html?deliang-chen.htm

 

Det skulle glädja mig att höra din feedback på detta

 

Tack och bästa hälsningar

Bengt Ovelius

 


 

Subject:

Re: Det skulle glädja mig att höra din feedback på detta

Date:

Sun, 10 Oct 2021 15:16:13 +0200

From:

Bengt Ovelius  

To:

deliang@gvc.gu.se

 

 

Till Professor Deliang Chen

 

Det skulle glädja mig att höra din feedback , som jag i så fall publicerar här

 

https://ppm.today/index.html?deliang-chen.htm

 

Tack och bästa hälsningar

 

Bengt Ovelius

 

 

 

 

 


GP Två dagar  Från Maos Kina till Mölndal  2021 0925

Kommentarer till artikeln i Göteborgsposten

 

Svart text: Prof Deliang Chen

Röd text  Bengt Ovelius

 

Vi kommer att nå +1.5 C inom 20 år

 

Med ögonmått från NASA verkliga mätningar så når vi +1.5 kring 2030

 

clip4786

 

Om vi väger in NASA's senaste mätningar som ger fördubblat energiflöde till oceanerna på 14 år

så når vi +1.5 C år 2027. Matematiska beviset finns i min senaste bok.

Därför är det korrekt men missvisande att säga "inom 20 år"

Vi bör  snarare säga "inom 6-10 år"

 


 

De nationella klimatplaner som världens regeringar tagit fram är otillräckliga.

 

 

 

Värdens regeringar har alltså otillräckliga planer som dessutom löper efter felaktig kompasskurs.

Fundamentet som är IPCC's rapport har två stora fel.

 

§ 1. Att klimatkänsligheten är 3 när sanningen ligger kring 36

§ 2. Att global temperatur stannar när utsläppen stannar när sanningen är motsatsen

 

Världens regeringar kan inte utforma en fungerande klimatpolitik förrän IPCC ger världen en korrekt

bild av klimathotet.  IPCC har två huvudsakliga fel §1 och §2 beskrivna längre ner.

 

 


Deliang Chens tre viktigaste klimatinsikter:

1.Mänsklig påverkan har orsakat uppvärmningen OK

2.Mildare vintrar OK

3. Global uppvärmning beror på accumulerad CO2 från mänskliga aktiviteter   OK

 

Sedan 1850 har vi släppt ut en stor mängd CO2 som orsakat +1.1 C

För att begränsa till +1.5C eller +2C kräver mycket snabba utsläppsminskningar

f.o.m. nu så att NettoNoll uppnås 2050

 

Detta är fel. Fyra gånger under sista halvmiljonen år så har jorden nått farliga +2C

vid 285 ppm.   Alltså kan man på god grund koppla ihop +2C med 285 ppm.

... clip4746

 

Då ser vi att jorden uppnådde en kritisk CO2 halt år 1895 vid 285 ppm. Hade alla utsläpp

stoppats 1895 så hade jorden kommit in i kris med +2C ca 700 år senare.

Detta visar att en NetZero politik hade fungerat om den startats långt tidigare

än 1895, förslagsvis 1850. År 1895 tog också all budget för utsläppsrätter slut.

 

 


 

Om inte stora och snabba minskningar av utsläpp sker omedelbart så

kommer begränsning till +1.5 C vara utom räckhåll

 

Detta är fel.

Även om alla utsläpp stoppar nu så fortsätter temperaturen uppåt  

med 0.035 C/år.  Detta drivs av de historiska utsläppen på 3000 Gton "för mycket".

Vostok Scatterplot visar att vi programmerat atmosfären

för +25 C och tiden dit är grovt räknat  25 / 0.035 = 700 år

 

clip4872

Detta är alltså den temperatur som jorden är programmerad för vid olika CO2 nivåer.

 

Om man dock tar hänsyn till NASA senaste mätningar om fördubblat energiflöde

till oceanerna på 14 år, så stiger den programmerade temperaturen brantare.

 

Tiden mellan programmerad temperatur och verklig är ca 700 år.

Genom de fel  §1 och §2  som IPCC byggt in i sin senaste rapport

så kommer politiker snart att stå helt rådlösa.

 

clip4873

 

 


 

Allt ovanstående av frågor kan egentligen sammanfattas i det som en

Fristående forskare och jag lämnade in till IPCC högsta ledning år 2008.

 

Den övergripande bilden synes vara:

 

IPCC har under 40 år gett oss fel klimatkänslighet=3

 

Den matematiska konsekvensen är felaktig huvudprognos (+2C år 2100 450 ppm)

 

Med en högre klimatkänslighet  (>4) följer:

All återstående utsläppsbudget existerar ej mer  (Se Rockström)

Temperaturen stannar inte när utsläppen är stoppade

Hela NetZero (NollUtsläpp 2045) faller ihop som ett korthus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://rcg.gvc.gu.se/

 


 

Inget svar har synts till från Prof Deliang Chen.

Senaste händelserna kan ge anledning till nedanstående kommentar . Ser fram emot kommentarer

greta_clip4930

CITAT GRETA:   (SVD 2021-10-16)

 

- Gapet mellan det vi gör och det vi bör göra är så otroligt stort, så

det kommer att krävas ärlighet.

 

Prof. Deliang Chen kan nu göra sin genom tiderna största insats för naturen och klimatet genom att

vara ärlig och säga sanningen:

 

1.Deklarera att NollUtsläpp 2045 är en politik som inte fungerar.

2.Deklarera att jordens temperatur forsätter med samma fart när utsläppen stoppas...

 

Då kommer Glasgow att ändra riktning med chans till att sann klimatpolitik skapas.

 

 

Ser fram emot kommentarer

MVH Bengt Ovelius