Det genialt grymma felet

IPCC har i 40 år räknat med fel klimatkänslighet=3.

 

Detta påverkar alla andra klimat-beräkningar. Sedan undrar man varför olika förlopp

är felräknade med 60 år eller mer. Man undrar varför permafrosten tinar 70 år för tidigt.... osv....

 

Genom IPCC's starka ställning och genom nobelpriset har man lyckats trycka ner all diskussion

åtminstone sista 20 åren.

 

Pressen har i 20 år brutit mot sina egna pressetiska regler genom att använda IPCC

som sanningsittne när IPCC skall granskas. Därför har inte ens en öppen diskussion

fått förekomma, där alla kommer till tals.

 

 

 

 

 

Det paradoxala är att varje svensk med lätthet kan förstå detta fel medan ännu inte

en enda klimat-professor verkar ha nått klarhet. Det beror på helt andra saker än kunskap.

I vågskålen ligger nästa generations överlevnad. Klimat-professorerna har frivilligt tagit

uppdraget att beskriva klimatet men man gör kanske inte sitt jobb.

Extremt skarpa frågeställningar är motiverade. En öppen diskussion är en överlevnadsfaktor.

En felaktig klimatbeskrivning som orsakas av en felaktig klimatkänslighet kan vara det största

brottet någonsin mot mänskligheten. Hela vår civilisation står på spel.

 

 

Nednastående är den enkla förklaringen som leder till en fungerande klimatpolitik:

 

Vi samlar all känd information i dessa 5 punkter.

 

1. Sambandet mellan CO2 och global temperatur kan räknas fram ur iskärnor.

Det blir ett moln av punkter med stort brus.

xxxclip4933

 

2. Alla  är överens om att år 1700 hade en bra CO2 halt på 275 ppm CO2  samt noll övertempertur och noll uppvärmning.

Detta är den stabila jord som kan ge en hållbar civilisation.

 

3. Fyra gånger under en halv miljon år så har 285 ppm och farliga +2C uppträtt samtidigt.

Vi kan på god grund förknippa 285 ppm med +2C

 

clip4746

 

 

4. Genom att studera Venus så har NASA och andra kunnat fastställa att jorden når 400 - 500 C  

när CO2 halten närmar sig 100%.

 

5. Redan för 130 år sedan stod det klart att det är ett logaritmiskt förhållande mellan ppm CO2 och

global temperatur.

 

Detta är den enda logaritmiska formel som uppfyller alla ovanstående 5 punkter

 

t=1.443*cs*ln(ppm/275)=21C     cs=36  ppm=413    Den i sin tur kräver  klimatkänsliget=cs=36

 

Vidare finns den klimatkänslighet=cs=3 som IPCC använt i 40 år. (se linje i diagrammet)

Det är bara att sätta in cs=3 i formeln. Alla kan lätt kontrollräkna.

Här känner vi igen oss med allt vi lärt utantill:

Den förlägger +2C till 450 ppm som anses inträffa år 2100.

Detta är IPCC's egen skylt med detta löfte:

 

clip4712

 

Men något är fel: Den passar inte alls till molnet av punkter från iskärnorna.

Idag kan alla lätt se att både +2C och 450 ppm ligger 60 år fel, helt enkelt därför att cs=3 är fel.

Ändå är detta fel själva grunden för proposition och klimatlag. Ingen vågar

diskutera detta uppenbara fel som varje barn kan se.

 

Varför skall vi välja denna ekvation efter recept IPCC

t=1.443*3*ln(ppm/275) som strider mot nästan alla ovanstående kontrollpunkter och som bara

ger +36C vid 100% CO2.  cs=3 har  möjliggjort 100-200 år längre oljeutvinning eftersom

temperaturen knappt stiger vid ökande CO2.     Hur skall vi se på det faktum att

årets nobelpris är en hyllning till en ännu lägre klimatkänslighet=cs=2.3   ?

Då blir både jorden och Venus behagliga platser vid 100% CO2.

Önsketänkandets tid borde vara förbi, om vi skall klara klimat-knipan.

 

 

 

clip4793

 

 

Modell: Jorden finns i en ugn.

Ugnen håller alltså +21 C

En skål med vatten, +1.1 C motsvarar oceanerna på jorden.

 

Vad räddar oss ur denna situation?   Svaret finns i kapitel 5 av sista IPCC rapporten:

 

Vad som IPCC påstår, om man kokar ner frågan och förenklar något,  

är att ytvattnet i skålen håller sig på +1.1C

i hundratals år - trots att ugnen hela tiden håller +21C.

earth_oven_bowl_skal2

 

Ugnen håller alltså +21 C  medan IPCC med stöd av cs=3 menar att ugnen har +1.1C

och är nära termisk jämvikt med oceanernas ytvatten.

 

NASA allra senaste besked är att oceanerna fördubblar sitt upptag av energi på 14 år.

Nu rusar verkligen klimatet när ugnen på 14 år går från +21 till 2 x 21 =  +42 C .

 

 

 

Här är IPCC rapport

 

IPCC_AR6_WGI_Full_Report See chapter 5

 

Detta är i första hand en fråga som varje medborgare måste sätta sig in i eftersom

ovanstående resonemang antyder att expertisen inte lyckas ge oss svenskar en

korrekt klimatbild.

 

Tacksam ändå om en enad klimatexpertis kan bekräfta

 

1. att temperaturen fortsätter uppåt när utsläppen är stoppade, så att klimatpolitiken kan rättas till.

 

2. alternativt förklarar så att alla kan förstå varför en skål med kallt vatten

kan hålla sig kall  i 100 tals år i en varm ugn. (Mänsklighetens räddning enl. recept från IPCC).

 

Detta är den viktigaste frågan i hela klimatarbetet. Hela klimatpolitiken står och faller med svaret.

En diskussion måste komma igång i landets viktigaste frågeställning.

 

Ända sedan 2008 när jag tillsammans med en forskare presenterade detta för IPCC

högsta ledning  så har jag sagt: Alla blir glada om jag har fel, även jag själv.

 

Det som återstår är att med ödmjukhet betrakta naturlagarna och börja förstå

att naturlagarna förhandlar inte med oss, Vi måste underordna oss.

NollUtsläpp 2045 kan inte fungera. I nästa fas kommer alla att stå rådlösa.

Men den finns en utväg, en enda utväg: 200 Gton CO2  och 2 Gton Metan måste

bort från atmosfären varje år, start senast 2025. Det är ganska enkel matematik

bakom detta.  Naturlagarna bryr sig inte om hur realistiskt detta är.  

Detta är absolut enda sättet att rädda parisavtalet.

Med denna takt är hela klimatkrisen löst på 20 år.

Naturlagarna säger bara: Välj om ni vill vinna eller försvinna.

 

 

sinking_boat5

 

Jorden är som en båt med ett  läckage. Nu har det gått så långt att det närmar sig panik.

Skall man ägna all möda åt att täta det lilla hålet eller skall man sätta igång och ösa?

 

 

 

 

Det mer detaljerade resonemanget finns här.

 

MVH Bengt Ovelius