Detaljerade fantasivärldar

Citat:  I stället för att bearbeta våra tvivel bestämde vi forskare att

konstruera allt mer detaljerade fantasivärldar där vi skulle vara säkra.

Priset att betala för vår feghet: att hålla munnen......

 

 

 

Bakgrund

 

En linje med klimatkänslighet=cs=36 är i harmoni med mätningarna på iskärnor

och den är i harmoni med NASA's beräkning att jorden blir som Venus

med  +420C vid 100% CO2.

Denna ekvation  ger den optimala linjen:      t=1.422*cs*ln(ppm/275)    cs=36.

Denna linje är en tumregel som är tillräckligt bra för ge den globala övertemperaturen

för varje tänkbar koncentration CO2 och att med detta utforma en fungerande klimatpolitik.  

 

 

IPCC  som hävdat cs=3  i 40 år får en linje som inte är i harmoni med någonting.

Denna ekvation  ger IPCC-linjen:      t=1.422*cs*ln(ppm/275)    cs=3

Exempelvis ser vi  att  t=2C vid 450 ppm. Dessa siffror är bekanta för alla politiker

eftersom proposition och klimatlag är byggda på detta.  

Det är heller inget stort fel att tro på NetZero 2045 eftersom hela linjen stiger så långsamt

att man med lite fantasi kan hävda att den stannar när utsläppen upphör.

Detta är den farliga fantasivärld som utspelas när man tror på den felaktiga cs=3

Vid 100% CO2 blir jorden    cs=3   ppm=10^6   t=1.422*cs*ln(ppm/275) = + 34 C

Rätt resultat +420 C .  cs=3 är som sagt inte i harmoni med någonting.    

 

 

 

 

scatter_275_550_ppm_gif2

 

Exempel på fantasivärldar - se upp !

 

Exempel 1

 

Summary for policymakers ger budskapet klimatkänslighet=3 och IPCC har

haft detta budskap i 40 år.

Proposition och klimatlag baseras på denna fantasivärld och den är helt ur fas

med den verkliga världen som följer röd kurva

 

clip4786

 

 


Exempel 2

 

SMHI Rossby Centre har skapat en detaljerad fantasibild (grön )

som påstår att jordens temperatur upphör att stiga när vi når NetZero 2045.

 

 

 

clip4739b

 

Vi anser att vår klimatkalkylator beräknar den korrekta ssp1-1.9 i form av nedanstående gröna  kurva.

Använd gärna kalkylatorn och prova alla olika klimatkänslighet och tidsfördröjningar mellan

CO2 och global temperatur. Vi utmanar SMHI till en offentlig diskussion om detta

eftersom korrektheten betyder vinna eller försvinna för vår civilisation. Detta är allvarligt.

 

 

 

clip4847


Exempel 3

 

IPCC Summary for policymakers   har skapat en detaljerad fantasibild

som uppvisar negativa trendlinjer.

 

Dessa kan inte finnas förrän CO2 halten går under 285 ppm (som motsvarar +2C).  

 

Seriösa forskare kan knappast ha gjort denna graf.

Derivatan uppåt i temperatur  vid 420 ppm är exakt det vi ser från NASA verkliga mätningar

och den ligger just nu kring 0.035 C /år

Den förändras inte om alla utsläpp upphör men derivatan ökar om utsläppen fortsätter.

 

 

 

 

IPCC_neg_trendline


Exempel 4

 

Det rapporteras att superdatorer och senaste tidens allt finare analysmetoder

lutar åt att klimatkänsligheten inte är så låg som 3 utan snarare 5 eller 6.  

(Ref Prof Johan Rockström, SVD)

 

 

clip4755

 

När vostok-mätningarna kom för 40 år  sedan  kunde man se att

klimatkänsligheten varit kring 36 sedan  en halv miljon år bakåt.

Det är bara att räkna rutor i motsvarande scatter-plot.  

 

Att korrigera till 6 är kanske ett första stapplande steg mot det sanna värdet 36.

 

Ytterligare ett exempel  där över-tron på superdatorerna ersätter djupt kritiskt tänkande,

överblick och rimlighetsbedömningar.

 

Citat forskare:  Kring 1997 kom de första datormodellerna

De verkade som ett mirakel:

Tyvärr tog de också bort behovet av djupt kritiskt tänkande.

 

 

 


Exempel 6

 

Titta en stund på denna animering.

En detektiv får snart ut all den information som behövs för en fungerande klimatpolitik.

Molnet av punkter är alla Vostok mätpunkter

Den raka linjen vid cs=3 är alla NASA mätpunkter under sista 100 åren.

Dessa inordnar sig under kommande 600-800 år och skapar en harmonisk bild.

Forskare som lever om 1 miljon år kommer att kunna fastställa att vår civilisation

gick under därför att man aldrig förstod att sann klimatkänslighet=36

Dagens forskare bygger sin fantasivärld kring klimatkänslighet=3 med katastrofala resultat.

climatesensitivity2

 


 

Exempel 7

 

SMHI Rossby skriver 24 oktober 2019

 

Uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar visat.

SMHI har nu gjort de första beräkningarna med den nya versionen

av den globala klimatmodellen EC-Earth.

Se violett ssp5-8.5

 

clip4848

Ssp5-8.5 är korrekt uträknad. Problemet är bara att alla som är medvetna om klimatkänslighet=36

har kunnat räkna ut   Ssp5-8.5  korrekt  under sista 40 åren.

 

Forskarna med superdatorer tycka sakna denna överblick.

 

Hur skall man annars förklara att

klimatförnekaren Exxon gjorde en korrekt  Ssp5-8.5 i all hemlighet redan för 40 år sedan ?

 

Se TheGuardian för exakta underlag.

 

 


 

Det kan ju finnas förklaringar och giltiga ursäkter. Låt oss höra !

 

En öppen debatt behövs i dessa livs-avgörande frågor. Det brådskar.