Discussion

Ärade klimatexperter,

Bara en enda, enkel fråga: Stannar temperaturen ?

 

Bästa hälsningar Bengt Ovelius


 

 

Wed, 16 Mar 2022 07:55:08 +0100

 

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Re: Avslutande duell: ”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”

Date:

Wed, 16 Mar 2022 07:55:08 +0100

From:

Lennart Bengtsson <lennart.bengtsson@mpimet.mpg.de>

To:

Bengt Ovelius <bengt@ovelius.com>, Rodrigo Caballero <rodrigo@misu.su.se>

CC:

john@hassler.se <john@hassler.se>, Thorsten Mauritsen <thorsten.mauritsen@misu.su.se>, Michael Tjernström <michaelt@misu.su.se>, John Åke Arne Hassler <John.Hassler@iies.su.se>, Frida Bender <frida.bender@misu.su.se>, deliang@gvc.gu.se <deliang@gvc.gu.se>, Per Krusell <Per.Krusell@iies.su.se>, Jonas Nycander <jonas@misu.su.se>, Rummukainen Markku <markku.rummukainen@smhi.se>, Lennart Bengtsson <lennart.bengtsson@mpimet.mpg.de>

 

 

 

Det är knappast troligt. På lång sikt 50-100 år får man sannolikt räkna med en ytterligare global uppvärmning  på 1-2 °C. Min bedömning är att detta är något som mänskligheten kan anpassa sig till. Värre problem än så kan drabba mänskligheten på en dylik tidsskala.

Det pågående kriget i Ukraina är ett exempel på ett sådant problem.  Ingen vet vad konsekvenserna kan bli på sikt. Det flesta som händer är oförutsägbart. När det händer får man ta itu med det.

Lennart Bengtsson