Diskussion med expertisen

 

Till Professor Rodrigo Caballero,

Bäste Rodrigo,

 

 

Den efter-diskussion som DN borde haft kring er artikel

"Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet"

tog jag på min hemsida istället. Jag är tacksam för den omfattande och intressanta debatt som uppstod.

 

Den viktigaste och mest konstruktiva delen i hela denna omfattande diskussion är nog ditt inlägg:

 

Du skrev: ...........Om vi till exempel plötsligt stoppar alla utsläpp av växthusgaser i dag kommer uppvärmningen att avstanna och temperaturen kommer att stabiliseras nära sitt nuvarande värde. Den viktigaste fysiken bakom detta beteende består av två huvuddelar:

 

Den ena är att världshaven på ytan redan är nära termisk jämvikt med den nuvarande nivån av växthusgasdrivning.

Om man håller denna drivning fast (genom att stoppa nya utsläpp) kommer djuphaven att fortsätta att värmas,

men ytan kommer att värmas mycket lite.

 

Den andra delen är att om utsläppen upphör kommer koldioxidkoncentrationen i atmosfären att långsamt minska eftersom koldioxid absorberas i havet, vilket motverkar den lilla uppvärmningen av ytan. Resultatet blir att yttemperaturen förblir ungefär konstant i århundraden, för att slutligen sjunka. Allt detta förklaras ganska tydligt i det dokument som bifogas här.

 

Så nej, det är inte för sent för klimatåtgärder. Det är det enkla svaret.

Om du vill ha det fullständiga svaret bör du läsa det bifogade dokumentet, IPCC-rapporten och den litteratur som citeras där.  

Short-lived climate pollution.pdf

 

Rodrigo Caballero

 


Svar och Kommentar på dina två delar av Bengt Ovelius:

1. Det som motsäger ditt resonemang är, att världshaven inte är nära termisk jämvikt. Det är precis tvärt om. Allt baserat på att det finns 3000 Gton för mycket i atmosfär och oceaner. Utsläppen som årligen är 1% an 3000 Gton har ingen praktisk betydelse på kort sikt.

 

TheGuardian:

Energy imbalance doubled from 2005 to 2019. The increase is alarming.

Last year the oceans absorbed heat equivalent to seven Hiroshima atomic bombs detonating each second,

Extreme heat in the world’s oceans passed the “point of no return” in 2014

2. Oceaner och atmosfär bör ses som en enhet, som idag har ca 3000 Gton för mycket CO2. Skadorna på oceanerna är också enorma. Vi kan inte öka belastningen på oceanerna för att korrigera atmosfären.  Det stämmer rätt bra att vi måste suga bort 200 Gton CO2 per år samt 2 Gton Metan/år. Då repareras även oceanerna.  Om man anlyserar den termiska responsen och baserar beräkningen på en någorlunda korrekt klimatkänslighet, så måste detta jobb starta senast år 2025 för att rädda det enormt viktiga parisavtalet. Då har 3000 Gton sugits bort på 15 år. Dock gör uppvärmningen sannolikt att CO2-utsläppen ökar från permafrost, havsbottnar och brinnande regnskogar. Uppskattningen kan vara att det behövs 20 år. Genom den stora trögheten i systemen så kan det ta ytterligare 50-100 år att få ner jorden till 1700-tal i temperatur. Matematiken visar att detta är vår enda utväg. Vår kalkylator kan vara den matematiska basen för den termiska responsen vid valfri klimatkänslighet. Klimatexpertisen uppmanas att utvärdera denna kalkylator eller göra en egen med tillhörande matematiska härledning. Detta är den viktigaste beräkningen i vetenskap och politik kring klimatet. Resultatet avgör allt....

Den bifogade filen som du gav mig,   Short-lived climate pollution.pdf är mycket intressant.   Sammanfattning på en rad:

Such control can ..make up for the current inaction on CO2....

Denna inställning stämmer och kan utgöra huvudsaklig, initial lösning av klimatkrisen. Titta exempelvis på de 2 Gton Metan/år som MÅSTE sugas bort från atmosfären.

Då går metanhalten ner från 1.8 ppm till 1700-talets naturliga nivå på 0.8 ppm.   Metan är 120 ggr aggressivare än CO2 som växthusgas och denna åtgärd är lika effektiv som att sänka CO2 från 420 ppm till 300 ppm. Vi kommer tillbaka till 1920 i växthuseffekt.  Om man istället väger in vikten av att hålla igång samhället:  Sådan atmosfärisk metan kan göra fossilt bränsle klimatneutralt redan vid en inblandning av 8 promille. Därför kan priset på denna metan sättas till 100 kr/kg.   Årliga produktionsvärdet  av 2 Gton metan blir då 2 * 10^9 *1000*100 = 200 000 000 000 000 kr  eller 20 milj kr per invånare och år i Sverige.  

Skulle Ni klimatexperter motsätta er målsättningen att  separera gaser förlustfritt ur atmosfären ? Det finns flera möjliga vägar och alla borde kartläggas i snabb takt. En väg behandlades på en konferens på Chalmers/Graphene  27 April 2015 på mitt initiativ. Det handlade då om att skräddarsy hål i ett graphene-nät med 1 molekyls tjocklek. Forskare var positiva, men projektet ansågs inte viktigt eftersom vi enl. IPCC bara når "ofarliga"  +2C om ca 100 år. Det får våra barn-barn syssla med.

IPCC's felräkningar har nog stoppat detta projekt som kunde ha blivit landets största och viktigaste miljöprojekt. Hur många andra omstörtande innovationer har IPCC stoppat genom att ge världen en grovt felaktig bild av klimathotet ?  Kan man säga att IPCC blivit en huvudsaklig broms i världen för klimatarbetet, när man driver den uttryckliga lögnen att globala temperaturen stannar när utsläppen är stoppade ?  Det är Ni klimatexperter som bromsar eller gasar.  När skall ni våga gå emot IPCC och bli representanter för den högst sannolika sanningen: Temperaturen fortsätter - NetZero är verklingslös fusk-politik? Argumentationen som bekräftar eller dementerar detta uttalande måste  ligga på strikt matematisk nivå och världen behöver denna diskussion. Viktigaste punkten i hela klimatdramat.

Min kalkylator gav en mycket exakt prognos 2008-2022. Om man korrigerar en aning framöver för den oväntade ökningen i oceanernas temperaturbalans, så ser prognosen ut så här. Jag kan ge en fullständig matematisk analys av detta.

Kan ni hjälpa mig att dels fortsätta denna diskussion genom att svara på detta email för att förbättra korrektheten, dels hjälpa till att lyfta ut diskussionen på DN debatt?

Det brådskar eftersom tiden sannolikt har runnit ut, även om alla som räknar med IPCC's felaktiga  klimatkänslighet fortsätter att vara djupt  omedvetna.  

MVH Bengt Ovelius   https://ppm.today/

clip4917


 

 

Inget svar - nedanstående plats har väntat i månader

Har expertisen givit upp och kastat in handduken ?

.....

 

 


 

 

 

 

 

NASA bekräftar här att olika mätmetoder ger samma svar:

https://thehill.com/changing-america/sustainability/climate-change/559709-nasa-study-finds-dangerous-energy-imbalance-on/

 

“The two very independent ways of looking at changes in Earth’s energy imbalance are in really, really good agreement,

and they’re both showing this very large trend, which gives us a lot of confidence that what we’re seeing is a real phenomenon

and not just an instrumental artifact,” said Norman Loeb, lead author for the study and principal investigator for CERES

at NASA’s Langley Research Center in Hampton, Virginia. “The trends we found were quite alarming in a sense.”

 

 

Det går självfallet att räkna ut den momentana klimatkänsligheten just nu, med NASA's resultat

som utgångspunkt.

 

Man bör komma ihåg att IPCC hållt fast vid klimatkänslighet=3 i ca 40 år samtidigt som

många indikatorer pekar på att verkliga värdet är högre. Tusentals forskare i IPCC har med

gemensamma krafter inte lyckats rubba detta värde. Varför ??

 

Kan svaret ligga i det vetenskapliga begreppet Grupptänk som bevisligen förstör

både politik och vetenskap.?

 

Klimatexpertisen ombeds hjälpa till med att analysera denna frågeställning.

 

Jag har gjort ett försök till beräkning

https://www.ppm.today/index.html?oceaner.htm

och beräkningen kommer fram till att momentana klimatkänsligheten kan vara 175 just nu.

Eftersom jordens verkliga temperaturtillskott är integralen av "ugnstemperaturen"

så märks inte så hög klimatkänslighet direkt.

 

Är allt detta en del av den otroliga felräkning som IPCC misstänks ha gjort ?

 

https://www.ppm.today/index.html?klimatkaenslighet-och-ipcc.htm

 

Om ja, så sätter vi hela civilisationen i omedelbar fara. Därför borde expertisen

ta del av denna beräkning och komma med eventuella korrigeringar.