DN granskar

https://dngranskar.dn.se/

Insänt 2021 1107 kl 11.03

 

Text

 

Det brådskar verkligen att få upp detta till diskussion. Annars går hela Glasgow snett.

Detta kan bli den viktigaste artikeln som DN gör

 

Cop26-löften kan begränsa uppvärmningen till 1,8 °C, säger chefen för energiorganet IEA Fatih Birol.

Andra löften handlar om +1.5 eller +2C

 

Var finns bevisen ?

 

Följande enkla beräkning, som alla kan förstå,  visar en helt annan verklighet.
Dessa grova tumregler borde dessutom alla känna till. Då kan vi ställa skarpa frågor till expertisen och undvika

att folk och politiker blir förda bakom ljuset. Klimatkrisen kan bara lösas om vi utgår från sanning och välkomnar

en öppen debatt där alla kommer till tals.

 

Matematisk Bevisföring som alla kan förstå:

Man kan utgå från det logaritmiska sambandet mellan ppm CO2 och global temperatur som redan Svante Arrhenius använde för 120 år sedan.

t= 1.443*cs*ln(ppm/275) . Det verkar gälla för alla planeter av jordens storlek. Arrhenius hade inte tillgång till data från iskärnor och visste därför inte värdet på klimatkänsligheten=cs. Från iskärnorna kan vi se att ett genomsnittligt värde på cs ligger kring 36 under sista halvmiljonen år. En anna hållpunkt är att NASA fastställt jordens temperatur till +420C, ungefär som Venus,  när CO2=100%. Det är bara att sätta in detta i formeln och se att även här blir cs=36.

 

 

 

Denna märkliga formel ger en grov tumregel för globala temperaturen hos jorden vid alla tänkbara

CO2 halter från 275 ppm till 100%

 

t=1.443*36*ln(ppm/275)

 

Denna logaritmiska princip är också grunden för klimatkänslighetsbegreppet som i sin tur är grunden för de

flesta beräkningar och prognoser från klimatexpertisen, inklusive IPCC.

 

Genom att sätta in dagens ppm=413 ppm så ser vi att jorden just nu vill nå en övertemperatur av

1.443*36*ln(413/275)= 21 C  .    Vi kan se jorden placerad i en ugn med +21C och oceanerna håller emot

med enorm kraft. Jorden har bara värmts +1.1C så här långt och det mesta är kvar.

Efter denna linje når vi  korrigerad med NASA's senaste mätningar,  +1.5C år 2027 och +2C år 2034.

 

NASA mäter dessutom just nu att jorden stiger 0.035 C/år.  Tiden till +21C  är då 21/0.035=600 år

Nu har vi allt vi behöver för att utforma en fungerande klimatpolitik:

 

Det är 3000 Gton CO2 för mycket och det orsakar +0,035 C/år. Oavsett vilka minskningar som görs finns

3 000 Gton kvar. Den absoluta minimitemperaturen år 2100 om utsläppen upphör i dag är

(0,035 * (2100-2021))+1,1 = 3,9 C

Därför kan inte  NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045.

Alla scenarier som reducerar utsläppen olika snabbt påverkar inte de 3000 Gton CO2 som redan finns.

 

Det blir minst +3.9C år 2100, troligen mycket mer,   vad vi än gör inom ramen för NetZero politiken.

Att begränsa till +1.5C, +1.8C  eller 2C med utsläppsminskningar är en fysikalisk omöjlighet.

Klimatpolitiken måste se helt annorlunda ut och denna diskussion borde redan ha startat i Glasgow

 

Därför kan inte heller NetZero 2050 fungera eller NollUtsläpp2045

Jag har själv sett att  fysiklärare på gymnasiet ser detta som självklart och utom all diskussion men ännu har inte en enda klimat-professor ställt sig upp och talat sanning till makten.  

 

Folk och politiker är förda bakom ljuset på ett sätt som saknar motstycke i landets historia. Pressen har inte haft mod nog att ställa den enkla frågan "Stannar temperaturen när utsläppen stoppas".

Om alla känner till ovanstående tumregler så behöver man inte bli lurade av felaktiga uttalanden.

Möjligen kommer pressen att ångra sig bittert över att man vägrade släppa fram detta som kan bli den

viktigaste faktorn i hela klimatdebatten och själva nyckeln för folk att överleva krisen.

 

Nu senast i TheGuardian:    

De klimatlöften som man hittills kommit överens om vid Cop26-konferensen kan enligt Internationella energiorganet IEA hålla världens stigande temperaturer på högst 1,8 °C jämfört med förindustriella nivåer - men bara om åtagandena genomförs fullt ut, enligt Fatih Birol, IEA:s verkställande direktör.

Ovanstående enkla beräkning leder i bevis att han har fel.  Vi måste bygga klimatpolitiken på sanning och det finns kanske ännu tid att påverka Glasgow om pressen reagerar snabbt.

Det kan väl inte vara så farligt att ställa den enkla frågan

"Stannar temperaturen när utsläppen upphör?"

Svaret är NEJ.

Låt klimat-professorerna ge sin syn !

Journalister kommer att finna att frågan är känslig: Antingen bryter man mot naturlagarna eller så bryter man mot den smala åsiktskorridoren i IPCC. Det är bara att lyssna och bli fascinerad. Detta är sann journalistik som gör enorm klimatnytta.