DN tips

2022 0213

 

 Det behövs brådskande granskande journalistik kring den sannolikt

största skandalen i modern tid.

 

Klimatkänsligheten är en siffra som ligger till grund för allt: För

prognoser, för kvarvarande CO2 budget och siffran bestämmer om

temperturen stannar eller fortsätter när alla utsläpp stoppats.

 

IPCC fastställde siffra 3 för 40 år sedan. Om denna siffra är fel så

blir alla slutsatser fel och hela vår NetZero klimatpolitik faller ihop

som ett korthus. Nu har jag under 20 års tid samlat diskussion med våra

främsta klimatprofessorer. Denna info visar att IPCC har en hållhake på

den samlade expertisen, som leder till civilisationens undergång i

expressfart. Enkla kontrollfrågor avslöjar detta skrämmande

förhållande. Utmaningen för DN är att avslöja dessa missförhållanden

utan att låta klimatexpertisen stoppa granskningen. Den part som skall

granskas får inte användas som sanningsvittne (hörnstenen i

press-etiken) .

 

Ni har den journalistiska kompetensen att förklara sammanhangen för

svenska folket.

 

Pressen måste se till att inte en elit har hela inflytandet från en smal

åsiktskorridor, Situationen är livsfarlig för svenska folket. Här ligger

också ungdomars enorma klimatångest (LANCET)

 

En enkel kontrollfråga är, varför den info som IPCC levererat till

proposition 2016/17:146 placerar +2C hela 60-70 år fel. Detta är en

direkt följd av den felaktiga klimatkänsligheten,  Alla kan se detta -

ingen vågar reagera.

 

En kontrollfråga till klimatexpertisen: Stannar verkligen temperaturen

när utsläppen stoppats. Förklara så att alla kan förstå !

 

(Här väljer klimatexpertisen att sopa frågan under mattan, eftersom ett

politiskt korrekt svar och ett vetenskapligt korrekt svar utgör

varandras motsatser. Varje svar blir fel. )

 

En kontrollfråga: När inträffar +1.5 C   Alla kan se att det rör sig om

5-7 år genom att se vart NASA verkliga mätningar pekar.

 

Klimatexpertis svarar :(citat)

 

1,5-gradersmålet överskrids, med största sannolikhet  inom ett tiotal år.   (DN 2021 1019)

 

Vi kommer att nå +1.5 C inom 20 år    (GP 2021 0925 Prof Deliang Chen),

 

Man tänjer på sanningen så långt det går för att inte stöta sig med IPCC

som i prop.2016/17:146 placerat +1.5 nästan 50 år in i framtiden.