DN

 

Se Video som beskriver helt nya utvägar ur klimatkrisen EU climate action                                                                 English

Se video Lösningsförslag, gjord på uppmaning av EU , climate pact ambassadors EU_scatterplot

 

Tack DN, ni  har en aktiv klimatbevakning vilket imponerar i jämförelse med andra tidningar

 

 

Bilden av att det är för sent (3)

Debatt (2)

Sverige  fossilfritt tidigare än 2045  (2)

Luddiga planer (2)

Slutdatum fossila bilar (2)

Vatten...Klimatmålen (2)

Utbilda klimatskeptiker (2)

Löfven på COP26 (2)

Förtroendet för Paris på spel (2)

Striden mellan giganterna   (2)

Lägre klimatkänslighet (2)

Missnöje bränslepriser (2)

Klimatet just Nu (2)

Är  2C inom räckhåll?  (2)

Vem ska betala? (2)

DN granskar (2)

Glasgow –  100 000 krävde handling (2)

Unga präglar klimatmötet (2)

Rockström-Gretas blabla-kör (2)

Bättre paketering (2)

Islandska fläktarna (2)

Norges hyckleri (2)

COP 26 är slut (2)

Vktiga punkter (2)

Syna chockdoktrin (2)

Slöseri med el (2)

Mer förnybart.. (2)

Billigt för konsumenterna (2)

Kärnkraften, grön? (2)

Ny kärnkraft i hela landet (2)

Centern skatt drivmedel (2)

Bränslechocken (2)

Straffavgift (2)

Lyssna mindre på FHM (2)

Problem och skiss på en helt annorlunda klimatpolitik  beskrivs i den nya boken "En handlingsplan för Sverige"