Donations

Donationer

är välkomna och avgörande för fortsättningen.

Intensivt jobb med klimatet sista 20 åren har inte gett ett enda öre i intäkter

och alla omstörtande innovationer motarbetas intensivt från alla håll.

 

 

Hela vår framtid ligger i dessa omstörtande innovationer,

precis efter Bill Gate's uppfattning.

 

Det behövs pengar för att ändra på detta så att Sverige kan få en

fungerande klimatpolitik.

 

 

 

 

Picopuls AB Bankgiro 5092-6153

or

Picopuls AB HANDSESS / SE93 6000 0000 0009 7272 5598.

 

 

 

CO2 och metan ur luften är den enda vägen till klimatlösning.

Detta kommer att bli landets största projekt någonsin

Politiker och industri måste samarbeta.

Detta kan också bli det lönsammaste projektet någonsin

eftersom det metan som MÅSTE utvinnas ur luften

har mer energi än världens största oljefält.

 

Vinna eller försvinna, säger Naturlagarna och driften måste vara

i full gång 2025.

 

Projektet diskuterades  på  Chalmers Graphene  April 2015 och

energimyndigheten var närvarande.  Snart 10 år i sovande tillstånd

avseende det enda projekt som kan rädda oss ur krisen.

 

Donera och hjälp till på olika sätt !