draft-005

Nästa draft-006.

 

 

Har IPCC gjort mänsklighetens farligaste tanke-fel ?

 

 

 

Super-entreprenören Vinod Khosla ger det hoppfulla budskapet:

Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

Utmärkande för dessa inovationer är den höga risknivån: Det är

strålande bra om ett projekt av hundra lyckas. Då kan vi ta avgörande kliv framåt.

 

Bill Gates strategi:

Skapa en politisk kultur som enbart premierar klimatåtgärder som är riktigt svåra,

eller väldigt osäkra. Endast detta ger lnnovationer som världen aldrig sett.

Detta behövs och det är panik.

 

Ett av alla dessa projekt kan vara en tratt, skapad i nanoteknik, som förlustfritt skiljer ut

CO2, metan och vatten ur luften. 100 miljoner sådana hus kan lösa HELA klimatkrisen

om de får vara i drift  30 år. Energin blir i stort sett gratis och levnadsstandarden blir

långt högre än någon kan föreställa sig idag. Detta är fullt möjligt, men det kräver nytt

tänkande och ett politiskt ledarskap, bättre än  någonsin tidigare.

Annars väntar ett bottenlöst elände från det farligaste hotet någonsin: Klimatkrisen.

Aldrig har hotet varit så farligt, aldrig har möjligheterna varit så stora.

 

 

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

 

 

 

För att klara denna spännande utmaning så måste vi veta sanningen om klimatet. Lösningen

skräddar sys därefter.   Ett rätt värde på klimatkänsligheten leder rakt fram till sanna, fungerande lösningar.

 

En av de mest tankeväckande  artiklarna på senare tid är denna:

Johan Rockström SVD 2020-07-18 "Den heliga graal, klimatkänsligheten, skakas i grunden"

 

Han beskriver hur en mycket liten ändring av klimatkänsligheten kan ställa hela klimapolitiken

på huvudet. Han beskriver också att denna ändring är i sikte, baserat på de tyngsta klimatmodellerna, exempelvis:

 

1,Hadley-modellen från MetOffice i Storbritannien,

2.Amerikanska NCARs model CESM2

3.Europeiska samarbetsmodellen EC-Earth3

4..........

 

Själva basen för alla klimatprognoser är klimatkänsligheten.

IPCC har under 40 år hävdat att den är 3, vilket innebär att jordens

temperatur stiger +3C för varje fördubblad CO2 halt.

 

Nobelpristagaren Svante Arrhenius räknade redan för 120 år sedan att jorden styrs av ett

logaritmiskt förhållande mellan halten CO2 och global temperatur enligt denna typ

av formel  t = 1.443*cs*ln(ppmCO2/275) och han lär ha kommit fram till klimatkänslighet=6.

 

Den blå skylten från IPCC  (som de flesta kan utantill) är en exakt matematisk konsekvens av cs=klimatkänslighet=3

vilket är lätt att kontrollera:

ppm=450, cs=3 . t= 1.443*cs*ln(ppm/275) =  2 C

 

Detta är grunden för ländernas klimatpolitik. Regeringens proposition 2016/17:146

har utformats från detta, vilket sedan givit klimatlagen 2017:720.

Detta är i sin tur grunden för NetZero-politiken (NollUtsläpp 2045)

 

 

Det vi alla lärt oss utantill av IPCC är, att relativt ofarliga +2C övertemperaur inträffar

efter år 2100 vid 450 ppm CO2.

 

clip4786

 

Om vi lägger in NASA verkliga mätningar av global tempertur-avvikelse (svart)

så blir vi riktigt oroliga. Det verkar inte osannolikt att jorden når +2C 60 år tidigare

än vad IPCC förutsagt.  Detta i sin tur antyder att klimatkänslighet=3 är grovt fel.

 

För 42 år sedan räknade  Exxon i all hemlighet ut den röda kurvan.

Ref: TheGuardian 2018-09-19: "Shell and Exxon's secret 1980s climate change warnings"

Därefter har andra forskare kommit fram till en liknande röd kurva.

 

Frågan är motiverad: Hur kunde Exxon veta mer för 42 år sedan än vad IPCC vet idag

i sista Sixth Assessment Report  2021 ?

Den röda kurvan kan räknas tillbaka till en klimatkänslighet som är betydligt högre än 3.

IPCC har snarare skruvat ner klimatkänsligheten trots tunga indikationer i senaste klimatmodellerna.

 

Med nobelpriset 2021 har vi också gratulerat en forskare som skruvat ner klimatkänsligheten

ända ner till 2.3  Med detta som grund kan fossila bränslen användas riskfritt långt förbi år 2100.

 

Iskärnorna avslöjar att jorden under sista 700,000 åren har haft klimatkänslighet=36.

Det är lätt att bara räkna rutor och konstatera att jorden stigit ungefär +36 C för

fördubbling av CO2 halten.   På denna grund kunde vi år 2008 göra en prognos som

stämde exakt fram till 2022.  Under samma period misslyckades IPCC helt eftersom

prognosen baserades på klimatkänslighet=3

 

 

clip4949

 

 

 

Två graders övertemperatur hör hemma kring 285 ppm CO2 och iskärnorna visar att detta har

inträffat fyra gånger under sista 700,000 åren.

Annan forskning visar (prof James Hansen) att dessa två grader var farliga. Oceanerna var 10m högre

och superstormar kunde flytta 1000 ton tunga klippblock.

 

IPCC har under 40 år valt att knyta ihop +2C med 450 ppm och ligger därmed utanför verkligheten

i ovanstående diagram. Dessutom har naturen inte kunnat visa upp ett enda exempel på

att detta inträffat under sista  år-miljonerna.

 

Är klimatkänslighet=3 ett farligt tankefel med globala konsekvenser?

Kanske inte så konstigt om man betänker att historien är full av liknande tankefel.

Härifrån kan vi också dra avgörande slutsatser, som behövs för att lösa klimatkrisen:

 

 

Dr Ignaz Semmelweis (1818-1865) blev mobbad, undviken, ignorerad och avvisad .

av 1800-talets medicinska etablissemang  för att han uppmanade läkare att tvätta händerna.

Läkarna såg ett hot mot sin respekt och sina sociala allianser på grund av dessa nya idéer.

Diskussionen var helt förbjuden.

 

År 1633 anklagades Galileo Galilei för att han ansåg att jorden inte var universums centrum.

Hela eliten i världen vände sig emot Galilei. Diskussionen var förbjuden.

Det skulle ta 300 år innan katolska kyrkan erkände att Galilei hade rätt.

Galilei menade å sin sida att Gud försett människan med känsla, logik och intellekt och att dessa gåvor

måste  användas.

Vi måste också använda dessa gåvor för att förstå  klimatkrisen och lösa den.

 

President JF Kennedy använde sig av Prof. Irving Janis, som gjort omfattande forskning

vid Yale University om GruppTänk.

Forskningen visar att GruppTänk förstör både vetenskap och demokrati.

GruppTänkarna föredrar harmoni i gruppen genom att undvika nya tankar, innovationer, argument.

GruppTänkarna är en grupp JA-sägare. Besluten får ofta mycket låg kvalitet.

Alla som har avvikande mening blir systematiskt uteslutna från den elit som står för GruppTänket.

På det viset utesluts nästan alla kraftfulla lösningar.

President JF Kennedy hade stor framgång med detta och ökade kvaliteten i de politiska besluten.

På samm sätt behöver vi öka kvaliteten i besluten och eftersträva det bästa politiska ledarskapet

någonsin, eftersom klimathotet också kan vara det farligaste hotet någonsin mot mänskligheten.

 

Philip Tetlock, professor i socialpsykologi uppvisar intressanta forskningsresultat.

Ref  SVD 2022 0102 Jenny Nordberg:

"Experter, som akademiker som har studerat länge, är ofta

jättebra på sina respektive ämnen.   De tillfrågas därför ofta om vad

som kommer hända härnäst. Men att förutspå framtiden, ens inom sitt

eget område, är de helt urusla på. De har nästan alltid helt fel, visar

det sig.

 

Att ändra sig, kanske till och med medge att man hade fel, är dock

döden för en expert. Det framstår som svagt och osäkert. Opålitligt.

 

De som var betydligt bättre på att förstå både nutid och förutspå

framtid var människor som hade ett mycket bredare och mer elastiskt

synsätt, och kunde väga fler saker samtidigt. Utan att vara experter på

någonting alls."

 

Därför måste hela denna diskussion ut till de som har ett bredare synsätt och som

är mäktigast i landet:  Folket  (All makt utgår från folket - Grundlagen ! ).

Det ser ut som om Greta får rätt: Expertisen ser inte ut att klara detta.

Hoppet står till folket, Detta år 2022 är det val.

 

 

 

Nästa draft-006.