Duellens lösning

En forskare på antarktis sa i BBC: Detta är deprimerande, men när vi vet sanningen

så kan vi också lösa problemet.........

 

Klimatkänsligheten spelar en central roll för att förstå sanningen.

 

 

IPCC har i 40 år använt klimatkänslighet=3 (cs) i sina rapporter.

Detta värde utgör grunden för alla prognoser och för hela vår syn på klimatkrisen.

Från detta värde har proposition och klimatlag utformats. NetZero-politiken

står och faller med klimatkänsligheten, likaså återstående utsläppsutrymmet.

 

2020-07-18 skriver Johan Rockström  "Den heliga graal, klimatkänsligheten, skakas i grunden"

Under 40 års tid, i fem IPCC-rapporter har cs bedömts till 3 grader....

Cs är helt avgörande för att  kunna bedöma hur stor uppvärmning våra utsläpp av

växthusgaser kommer  att orsaka.......

Vi lever i ett nytt risklandskap. En cs på 3 grader är redan en oerhörd utmaning.

Vid cs 4-5 grader försvinner i ett svep hela det  återstående utsläppsutrymmet.

Vi kan i så fall inte stoppa den globala  uppvärmningen vid 1.5 grader.

 

 

 

 

 

clip8711

 

Frågan gäller vilken klimatkänslighet som driver den röda kurvan.

 

Vi approximerar den röda kurvan med en rak linje från 420ppm, 1.1C     till 472ppm, 2C

Vi antager att detta är stabiliserade värden, dvs tidskonstanten är nästan noll.

 

1000*(2-1.1)/(472-420)= 17.3 mC/ppm

 

1.1= 1.442695041*cs1*ln(420/275)    cs1=1.8

2= 1.442695041*cs2*ln(472/275)    cs2=2.5

2= 1.442695041*cs3*ln(450/275)    cs3=2.81

t=1.442695041*36*ln(420/275)   21.99 C

t=1.442695041*36*ln(472/275)   28.05 C

 

Många vägar att lösa detta.

https://www.theguardian.com/science/2021/jun/17/earth-trapping-heat-study-nasa-noaa

doubled from 2005 to 2019

energy imbalance

 

den netto-effekt som  strålar in antas vara p

Denna effekt är noll år 1700 med 275 ppm

Effekten kan antas öka med stigande ppm CO2 efter denna formel    p=  k*cs*ln(ppm/275)

Vidare är effekten 2019 dubbelt så stor som 2008

 

ppm_2005=379.3

ppm_2019=408.9

p_2005=  k*ln(ppm_2005/275)

p_2019=  k*ln(ppm_2019/275)

p_2019= 2* p_2005

 

p_2005=  k*ln(379.3/275)

p_2019=  k*ln(408.9/275)

p_2019= 2* p_2005

k*ln(408.9/275)  =  2  * k*ln(379.3/275)

sss := {p_2005 = k*ln(ppm_2005/275), p_2019 = k*ln(ppm_2019/275), p_2019 = 2*p_2005, ppm_2005 = 379.3, ppm_2019 = 408.9}

fsolve(sss, {cs});