Elbilarnas Återvändsgränd

Avgasbilens död

 

Det räcker med en enda procent atmosfäriskt metan för att göra fossilt

bränsle klimatneutralt.  Detta är en av många idéer som kan göra den

svåra övergången till klimaneutralt mycket lättare och bekvämare.

 

Detta ger också oljeindustrin en chans att hitta världens största oljefält,

metan ur atmosfären. Det är en "olja" som kommer att backa växthuseffekten

med enorm effektivitet.

 

Här är pusselbitarna för en mjuk och bekväm övergång till en värld som

backar växthuseffekten redan efter år 2025.

 

En rad  omvälvande idéer räcker för att nå klimatneutralitet 2025.

 

Av detta misstänker man den dyra och farliga återvändsgränd som elbilarna befinner sig i:

 

Världens troligen främsta och mest ansedda forum för

innovativ motorteknik är  välkända Engine Technology (UK).

 

En av föredragen 3 februari var

 

Zero Emissions; Not as EV as you Think

Southwest research institute,  Dr Graham Conway

Principal Engineer,  Spark Ignition Research & Development

 

See also:

The Contradictions of attery Operated Vehicles, Graham Conway

TEDxSanAntonio

 

This presentation discusses some of the challenges of battery electric vehicles today and

why they should not be called 'zero emissions' . The talk also discusses how scaling

batteries for larger applications such as trucks, ships and planes has many challenges.

There will also be discussion of the flaws in industry measurements of C02, and why

lifecycle analysis is critical. Finally, the presentation will examine the role that

electrification can have in unlocking further potential in the ICE. The summary is that the

ICE will be around for a lona time - it will adapt, evolve and survive.

 

 

Resultatet av deras forskning visar att elbilar blir hängande strax under 100 g/km

om man räknar med allt.

 

Aggressiv utveckling av förbränningsmotorn i kombination med hybrid kan ställa siktet

på 40 g/km.  Om man kombinerar deras forskningsresultat med vår föredragning på engine Technology så ser man att  det går att komma ner till noll genom att tillsätta bara 1% atmosfärisk metan.

 

Växthuseffekten måste sedan backa  kraftigt redan efter 2025. Detta når man genom att tillsätta

en allt högre halt atmosfärisk metan till det fossila bränslet.

 

Samtidigt gör kombinationen Aggresiv Motorutveckling + Hybrid att den totala energiåtgången minskar.

På denna väg  kan man nå långt bättre miljöresultat är vad renodlade elbilar kan nå.

 

En annan viktig faktor är att folk skall ha råd med bil.

 

Det uppstår en paradox:  De länder som varit snabbast med att förbjuda förbränningsmotorn

kommer att prestera mycket sämre. Föredragshållaren har kommit fram till 180 miljarder kg CO2

mer till atmosfären om man överger förbränningsmotorn och satsar allt på elbilar.

 

 

De länder som ger höga bonus till elbilar (exempelvis Sverige) kommer  att prestera mycket sämre än länder

som kombinerar aggresiv utveckling av förbränningsmotorn i kombination med hybrid.

 

De länder som dessutom prioriterar atmosfärisk metan  till ovanstående mix

är de enda länderna som är på rätt spår att verkligen lösa klimatkrisen, eftersom man för första

gången kan få fram fordon som kraftigt backar växthuseffekten.  

 

Om man kör på 100% atmosfärisk metan så är den backande effekten så enorm

att 100 liknande bilar kan köra enbart på fossilt bränsle. Dessa 101 bilar blir

sammantaget klimatneutrala.

 

När man räknar med en sann klimatkänslighet kring 36 så är klimatneutrala bilar inget

mål alls. Att bli klimatneutrala 2045 för hela världen är bara en enda stor felkalkyl

med försumbar verkan.

 

Inte ens klimatneutralitet för hela världen år 2025 räcker. Det måste kombineras med

backa mycket kraftigt direkt efter 2025.

 

Att hela klimatpolitiken med elbilar osv... är på fel väg beror på att man räknar med klimatkänslighet=3

trots att man måste ha vetat i årtionden att sanna klimatkänsligheten är 36.   Därför blir alla slutsatser fel.

 

Det krävs långt bättre teknik än elbilar.

 

Det slutar sannolikt  med att Vinod Khosla får rätt när han kring 2014 förutspådde att elbilar

inte kommer att sätta några nämnvärda spår i historieböckerna. En dyr återvändsgränd.

 

Helt säker kan man inte vara på någonting.  Det enda säkra är att en fri diskussion är  viktig

och att var och en försöker kliva ur grupptänk-kulturen och börjar tänka självständigt.

Då blir allting lösbart och demokratin stärks.

 

 

26943386_l_tesla

 

 

Avgasbilens död