Email till riksdagsledamöterna

Den 30 sept 2019 skrev jag ett email till sveriges riksdagsledamöter  och jag fick ett enda, men uppskattat  svar.

Klimatlagen 2017:720 är felräknad med ett halvt århundrade.

clip4787

Ärade riksdagsledamot;

Mitt namn är Bengt Ovelius. Jag är ingenjör.

FN's klimatpanel IPCC skapar många viktiga och bra rapporter om klimatet
men IPCC har tyvärr också gjort ett stort misstag.

IPCC har under mer än ett årtionde lovat (high confidence) att jorden inte kommer över +2C år 2100 (max 450 ppm CO2)
Alla känner nog till detta och det präglar hela vår klimatpolitik. (Blå skylt ).

Detta löfte motsvarar den blå linjen i diagrammet. Regeringens proposition 2016/17.146 har en direkt hänvisning till denna linje och ur denna felaktiga linje har klimatlagen 2017:720 uppstått.

Verkligheten har rört sig efter den röda linjen istället fram till 2019. Sannolikheten är därför stor att fortsättningen stämmer.

Det ger kritiska +1.5C redan 2030 istället för 2070
och det ger katastrofala +2C kring 2040 istället för 2100.

NASA's svarta linje är verklig global temperatur.

Man ser nu med blotta ögat hur fel IPCC Summary for policymakers är !

De flesta är dessutom överens om att vi når 450 ppm kring år 2035, inte

år 2100. Här är felet 65 år. Vi kan inte lösa klimatkrisen om vi inte förstår vad som händer med klimatet.

Vi kan inte fortsätta med att sopa sanningen under mattan.

Sveriges klimatpolitik och nödvändiga åtgärder ligger mer än ett halvt århundrade för sent p.g.a. felaktig blå kurva!

clip4786

Undertecknad varnade IPCC's högsta ledning redan 2008 om detta och fick svaret av IPCC's President som email 2008-0601:

Your scenario is certainly startling. I will show it to some IPCC colleagues.

Ditt scenario är verkligen oroande / häpnadsväckande / shockande. Jag kommer att visa det för några IPCC-kollegor.

Sedan hördes ingenting.

Den blå linjen stämmer inte med NASA's sanna mätningar (svart)
Om inte detta uppmärksammas NU så är vi på väg med rasande fart mot en global katastrof som inträffar ett halvt århundrade tidigare än tänkt.

Vi måste dra i nödbromsen och utforma en fungerande klimatpolitik NU.

Enda chansen är att Riksdagen ser helheten och agerar. Alla andra utvägar verkar stängda.

Den röda kurvan visar att tiden redan runnit ut. Nu krävs exeptionella insatser.

Naturlagarna förhandlar inte. Vi måste ödmjukt underordna oss fakta och plocka fram extrem kreativitet för att klara utmaningen. Diskussionen måste komma igång NU.

Världen måste vara klimatneutral 2025 för att klara +1.5 målet. Detta kan vi klara med kreativitet på topp-nivå och fullständigt oväntade angrepps-sätt. Då kan omställningen också bli bekväm utan allt för stora ändringar av vårt sätt att leva.

Vi måste tydligen vända på hela vår världsbild. Samtalen om detta måste komma igång NU. Helhetssyn och ledarskap brådskar.

Ett viktigt uppslag är super-entreprenören Vinod Khosla och hans teori om diskontinuerlig innovation.

Vi kan faktiskt skapa den framtid vi vill ha om samhället skapar förutsättningarna.

Här är de omvälvande recepten: https://www.youtube.com/watch?v=FRwYVgFRmUg

Jag och andra sitter med spännande lösningar av klimatproblematiken som kanske kan göra Sverige världsledande.

Den möda och det mod som krävs från riksdagen NU är en sommarvind i jämförelse med de plågor vi utsätter våra ungdomar för kring 2040 om vi inte agerar.

Någon borde ge en fördragning och ge klara svar på följande frågor:

1. Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att hela världen måste vara klimatneutral senast 2025 för att klara +1.5 C målet ?

2.Vilka teknologiska uppslag finns för att verkligen klara detta "omöjliga" mål.

3.Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att hela världen måste vara tillbaka till 1700-tal senast 2045 för att klara +1.5 C målet ?

4.Vilka teknologiska uppslag finns för att verkligen klara detta "omöjliga" mål.

5.Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att vi hade +2C övertemperatur redan år 1885, dock med 400 års fördröjning

6.Hur mäter man att fördröjningen är 400 år mellan CO2 och verklig temperatur?

7. Hur bevisar man, så att alla kan förstå, att vi har +25C övertemperatur nu 2019, dock med 400 års fördröjning

När bilden klarnar kring dessa frågor så kan man skapa en extremt verksam och kreativ svensk klimatpolitik.

Mer info hur den röda kurvan är beräknad: En detaljerad bevisföring så att var och en kan kontroll-räkna klimatutvecklingen. Fast egentligen

behöver man inte räkna. Det räcker att titta på blå och röd kurva så blir situationen kristall-klar.

Med vänlig hälsning

Bengt Ovelius

image011