En enda blick

Denna bild försöker ge hela vår klimatsituation i en enda blick

 

 

 

3000 Gton CO2 måste tas

bort från atmosfären.

Se den stora fyrkanten.

40 Gton CO2 är de årliga utsläppen. Det är drygt

1% av det som redan finns.

Se den lilla punkten 

icon_climate

 

NASA senaste larmrapport säger att energin som går ner i

oceanerna har fördubblats på 14 år

Detta kan omsättas till en global temperatur-prognos.

 

Ref Boken En handlingsplan för Sverige

 

De 3000 Gton som redan finns driver jordens temperatur

Därför måste allt klimatarbete handla om att backa växthuseffekten.

Relativt enkla beräkningar visar att det handlar om

200 Gton CO2

2 Gton Metan

som måste sugas bort från atmosfären per år.

För att klara parisavtalet så måste detta starta allra senast 2025

Med denna takt är hela atmosfären återställd inom 20 år.

 

De årliga utsläppen på 40 Gton är bara 1% av drivkraften bakom

temperaturökningarna, NetZero-politiken som syftar till att snabbt

få bort utsläppen kommer inte att ha avsedd verkan. Globala

temperaturen stiger tyvärr ungefär lika snabbt vad vi än gör.

Därför måste det till rejälare tag. När 200 Gton CO2 tas bort per år

i en nära framtid så kan NetZero politiken prioriteras ner.

Detta är den enda vägen till en bekväm klimatomställning.

 

Att enbart lita på NEtZero politiken kommer snabbt att ge ett

bottenlöst elände i hela världen.