Enda Lösningen

Nu klarnar bilden där nedanstående 1,2 är de viktigaste grund-principerna för att avvärja klimatkatastrof :

 

1. Genom termodynamikens andra huvudsats så har allt vetenskapligt arbete blockerats under ett århundrade för att generera  gratis energi. Nu kommer dock äntligen lyckade försök att utnyttna brownska rörelsen. Alla dessa bevisligen fungerande experiment bryter mot andra huvudsatsen.

Därmed är vägen öppen (på sikt) för all den energi som behövs för att  suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan från atmosfären. Detta är till 100% garanterat lösbart med tillräckliga forsknings-insatser. Tekniken måste vara i full drift 2025.

 

På samma sätt kommer man att säga:

2. Den felaktiga klimatkänsligheten=3 från IPCC  har under 40 år blockerat världen från en korrekt syn på klimatet, vilket innebär civilisationens undergång, om det inte korrigeras snabbt. En direkt följd blir den felaktiga NetZero -politiken som inte kan fungera, eftersom globala temperaturen fortsätter uppåt i 100-800 år efter det att alla utsläpp stoppats. IPCC fortsätter att ljuga oss rakt upp i ansiktet på denna punkt. Detta är en skam för vetenskapen -som gömmer sig och sopar hela frågan under mattan.

 

Civilisationen kan överleva och dessutom klara Parisavtalet om vi  

lång tid före 2025  (dvs. NU )

 

1. har modet att gå emot termodynamikens andra huvudsats

2. har modet att gå emot IPCC's felaktiga klimatkänslighet=3... och räkna om hela klimatvetenskapen därefter. (Kommande Vetenskapliga jordbävning)

 

Det är dessa två faktorer som orsakar klimatkatastrof - helt i onödan - om vi inte reagerar.

 

https://ppm.today/index.html?fn-varnar.htm

 

1. Termodynamikens andra huvudsats

Fysikern James Clerk Maxwell utgick från att luftens molekyler rör sig med 1000 km/tim i snitt.

En del är snabbare, andra är långsammare. Maxwell kallade modellen för Maxwells Demon,

Genom att öppna och stänga en lucka tillräckligt fort så kunde luftmolekylerna sorteras

så att de snabba hamnar i ena rummet och de långsamma i det andra. Det var uppenbart år 1867 att detta skall kunna fungera. Då blir det värme och högt tryck i ena

kammare och kyla och lågt tryck i den andra. Här har vi ett perpetuum mobile av

andra ordningen. Det är en maskin som kan leverera obegränsat med ren energi

bara genom att kyla omgivningen. En princip som varit känd sedan 1867

och motarbetad av alla som utgår från 2-a huvudsatsen.

 

Maxwells_demon

 

Det är olyckligt att termodynamikens andra huvudsats förbjuder denna typ av

konstruktioner. Det har födröjt miljövänlig, gratis energi med många årtionden.

 

Nu äntligen börjar sådana innovationer ändå komma fram, nu baserade

på nanoteknik och graphene.

 

Vi kan vara säkra på att gratis energi snart är verklighet.

Det kommer att krävas mycket omfattande forskning och utveckling

men det finns ingen annan väg om civilisationen skall överleva

klimatkrisen. Det behövs mycket stora energimängder för att

suga bort 200 Gton CO2 och 2 Gton Metan per år från atmosfären.

 

Några länkar på detta tema:

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201002091029.htm

https://www.sciencealert.com/physicists-build-a-circuit-from-graphene-that-generates-clean-limitless-power

https://www.resonancescience.org/blog/Graphene-Proves-That-Brownian-Motion-Can-Be-A-Source-of-Energy

https://physicsworld.com/a/rippling-graphene-harvests-thermal-energy/

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2019APS..MARX13007T/abstract

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1045389X20965704

https://jnanoworld.com/articles/v3n1/nwj-040-graeme-bird.html

 


 

200 Gton CO2 måste tas bort ur atmosfären per år.

195 oljeprojekt i USA kommer istället att tillföra 646 Gton

Amerikansk frackingboom kan leda till att världen hamnar på gränsen till en klimatkatastrof.

https://www.theguardian.com/environment/2022/may/11/us-fracking-climate-fossil-fuel-gases

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas

https://online.ucpress.edu/elementa/article/doi/10.1525/elementa.398/112753/Air-quality-impacts-from-oil-and-natural-gas

 

https://www.psr.org/blog/physicians-group-uncovers-evidence-that-forever-chemicals-pfas-have-been-used-in-colorados-oil-and-gas-wells-full-extent-of-use-obscured-by-thousands-of-trade-secret-claims/

 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/11/us-fossil-fuel-dependency-climate-joe-biden-oil-russia

https://www.theguardian.com/world/2022/may/12/first-edition-fossil-fuels-carbon-bombs

 


 

Det tycks bara finnas en enda fungerande plan som ger en kvalitetslösning:

 

1. Energi från brownska rörelsen ersätter olja, kol, kärnkraft....

2. Obegränsad energi för att suga bort

   200  Gton CO2 och 2 Gton metan per år, start senast 2025.

3. Ledarskap på en nivå som världen aldrig sett

 

Om det finns en ännu bättre plan.... bra.   Berätta !!!

Låt diskussionen komma igång !

 


 

Varje ny idé motarbetas med full kraft och får inte komma ut till diskussion.

Bra exempel är detta ämne på DN Partiernas Bottenbetyg som drar till sig

några tragiska kommentarer och sedan raderas av DN moderator.

 

Bra att veta att det kan vara den viktigaste punkten i hela klimatdebatten

att debattera  IPCC's eventuella räknefel som riskerar göra hela vårt klimatpolitik

verkningslös.  Det handlar om att vinna eller försvinna.

 

Om vi systematiskt undviker en fri diskussion om de riktigt viktiga

frågorna så måste frågan ställas huruvida vi har en fri press i Sverige.

 


 

Man kan ge en visuell vision av en fungerande klimatlösning med kvalitet:

 

100 miljoner sådana hus löser HELA klimatkrisen och ger dessutom fri energi och gratis

bränsle till bilen, i form av atmosfärisk metan.

 

 

 

hus_methane_car_102065119_m_00007_soekt-

 

 

 

 

Med denna kalkylator kan man räkna ut hur mycket värdefullt det finns i tomma luften:

https://ppm.today/air/

 

Kalkylatorn är inställd på  en diameter av 10 m och en lufthastighet av 5 m/s.

Det metan som finns i denna luftström kan utveckla 26 kW kontinuerligt.

Det är långt mer än vad hus och bil behöver. Alltså kan huset också sälja elkraft till nätet.

 

Idag motarbetas varje sådan idé. Släpp istället fram hundratals liknande idéer.

En av dessa kommer att rädda oss.

 

Allt måste börja med att IPCC och SMHI ger oss en korrekt bild av klimatkrisen. Den är

mycket värre än de flesta tror. Men med lösning i sikta vågar man kanske till slut säga sanningen.