Enda lösningen ?

 

Denna diskussion är viktig och avgörande för klimatpolitiken:

 

clip4963

(Obs att svarta skalan är Gton CO2  och inte årtal )

 

År 1700 hade jorden 275 ppm CO2 och 2060 Gton CO2 i atmosfären. (1 ppm motsvarar 7.5 Gton)

År 1895 hade jorden 285 ppm CO2 och 2100 Gton CO2

Från iskärnorna vet man att 285 ppm upprepade gånger inträffat samtidigt med farliga  +2C

Alltså är skillnaden mellan  perfekt CO2 halt och farlig halt  2100-2060=  ca 40 Gton

 

clip4746

 

 

 

Om ett mirakel skulle ske så att jordens atmosfär på ett ögonblick är reparerad och återställd

till 275 ppm CO2  så skulle det bara behövas 40 Gton för att nå en långsiktigt farlig nivå igen.

Årliga utsläppen är 40 Gton. Alltså skulle en perfekt jord förstöras på 12 månader med nuvarande utsläpp.

 

Jordens CO2 budget är alltså långt under 40 Gton och den tog slut  år 1895.

Att det skulle finnas någon  budget kvar nu vid 420 Gton är ren lögn.  

 

Det visar hur viktigt det är att nå 275 ppm och att nettoutsläppen är noll.

Detta måste prägla en ansvarsfull klimatpolitik.  Allt annat är fusk.

 

Det finns alltså två viktiga mål:

 

1.Tvinga ner utsläppen till noll (NetZero 2050)

2.Tvinga ner 420 ppm till 275 ppm

 

Enkel matematik visar att 1% av klimatkrisen kan lösas  med punkt 1, NetZero

och resterande 99% kan lösas med punkt 2.

 

Utsläppen är årligen bara 1% av det som redan finns och dess fulla verkan ligger 700 år framåt.

Vad vi än gör med utsläppen under kommande 30 år, så blir det knappt mätbart år 2050.

 

De 3000 Gton "för mycket" som redan finns driver temperaturen och kan ge kris redan vid +1.5C

som inträffar år 2027.   Denna faktor står för 99% av hotet och måste angripas först.

 

Därför måste 99% av klimatpolitiken handla om att med gasseparation ta bort ca 200 Gton/år,

start senast 2025.  Realistiskt eller ej ? Naturlagarna kräver detta. Ej förhandlingsbart.

 

Därför måste 99% av Glasgow  handla om att hela världen ställer upp på att uppfinna denna  gasseparation

som tar bort ca 200 Gton/år. Denna teknik måste vara i full drift senast 2025 om parisavtalet skall räddas.  

Enkel matematik bevisar allt detta.

 

Antag att fossila bränslen gissningvis har givit varje land 100 BNP i form av rikedom,

byggnader, broar osv......

allt sedan 1700.  Nu återstår kanske 1 BNP som en kvarvarande räkning för att röja upp efter festen.

 

För sveriges del handlar det om att 5000 miljarder kr måste satsas från stat och industri för att lösa

problemet inom loppet av ca 2 år i internationellt samarbete.

Om problemet kunde lösas för 1 BNP så måste det betraktas som billigt.

Hur skall man värdera civilisationens undergång ? Kanske tusentals BNP, även

om frågan i princip synes omöjlig.

 

 

Klimatminister Bolund  understryker att klimatlösningen stavas "Innovation och Samarbete"  

Detta är exakt rätt.

 

Räkna på detta. Sannolikt är detta den enda möjliga lösningen.

När denna nya teknik nått  bara 5% av sin slutliga kapacitet så utklassar den troligen

alla aktiviteter kring NetZero2050 - som då kan läggas ner. Då kan man också med lätthet

acceptera cementfabriker och annat som av naturen ger CO2.

 

Då kan omställningen till en ny värld genomföras med maximal bekvämlighet och ökande löner.

 

Då kommer också att visa sig att övriga skatter som kan hämtas direkt ur tomma luften,

med den nanoteknik som ännu inte är uppfunnen,  gör att hela gas separeringen går med strålande vinst.

 

På denna väg bör man kunna utforma en kvalitetslösning som återställer atmosfären i balans

redan inom 20 år.

 

Bränsle i form av metan kan lösa länders energiproblem.

Vatten direkt ur luften, separerad med nanoteknik - som världen aldrig sett -

kan bevattna öknar och binda mängder av CO2.

 

Det tillgängliga resurserna i luften kan provköras här.  

 

clip4956

 

 

 

Härifrån kan man göra mer detaljerade planer. Det behövs 100 milj hus efter denna specifikation

för att lösa HELA klimakrisen.  

 

 

När det nu kan bevisas att NollUtsläpp 2045 är en verkningslös politik

så tyder allt på att gasseparation i gigantisk skala är enda framkomliga lösningen.

Om inte politikerna börjar fundera på den väg som löser 99% av klimatkrisen

så står man fullständigt rådlösa när verkligheten om NetZero blir uppenbar.

 

 

 

 

Här finns bara två val: Vinna eller försvinna.

Räkna och fundera !  Detta är nog enda tänkbara lösningen.

 

Eller kan klimatexpertisen berätta hur deras lösning ser ut ?

Så här långt har vi bara hört om NollUtsläpp 2045 som är en verkningslös politik.