Enkel bild

Hej igen Bengt,

Jag förstår att du gärna vill ha en enkel bild av hur systemet fungerar där bara CO2 påverkar klimatet och ingenting annat. Men som jag nu har skrivit i många mail så fungerar jordens klimatsystem inte på det sättet.

Därför blir ”axiomen” felaktiga och inte heller relevanta i ett sammanhang som handlar om den framtida klimatutvecklingen under de närmaste decennierna och seklerna.

Vill man fundera över framtiden så kan man göra modellsimuleringar av olika framtider med scenarier baserat på antaganden om framtiden. Det finns idealiserade experiment liknande det du efterfrågat där man testat vad en snabb CO2-borttagning skulle få för konsekvenser för klimatet. T ex har man i https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/5/2/024011/pdf testat att helt stänga av utsläppen efter 2050 och kört för två scenarier där man i det ena år 2050 tar bort så mycket CO2 att halten omedelbart minskar till 285 ppm och i det andra gör man samma sak med tillägget att fortsätta ta bort CO2 från atmosfären för att hålla kvar halten på den nivån (om man inte gör det ökar den rätt snabbt igen då CO2 tillförs från havet eftersom systemet inte är i balans).

Det finns förstås mer litteratur om CDR och dess påverkan på klimatsystemet – en relativt färsk review hittar du här https://link.springer.com/article/10.1007/s40641-018-0104-3

Hälsningar,

Erik


2020-05-25 17:34:50

Hej Erik

Problemet är ju att man sedan 20 år kör med ett förenklat AXIOM2 : 450 ppm <=> +2C /år 2100 som styr hela vår klimatpolitik. Politiker har länge haft bilden att det inte är panik förrän år 2100. Då är det lagom att backa växthuseffekten senare delen av århundradet, dvs. våra barn tar hand om det !

Om vi vänder på problemet: Vad kan du leverera för information som starkt motiverar att man verkligen går tillbaka till 1700 talet , innan 2045 ?

Det går att åstadkomma detta, t.o.m. på ett lönsamt sätt men nuvarande politiker lever i uppfattningen att det inte är någon panik

eftersom IPCC med allsmäktig auktoritet har tvingat på världen en ren lögn 450 ppm <=> +2C /år 2100.

Exxon Mobil visste sanningen internt redan för 40 år sedan. Nu har Rossby Centre också fått fram sanningen i ssp5-8.5 senaste simuleringen. Denna simulering är tillräcklig för att klimatlagen skall falla och det är också uppenbart att 2045 är alldeles för sent för klimatneutralitet.

Allt detta har sina möjliga lösningar.

Här är min presentation till Win Energy, torsdag

http://dulob.ddns.net/malmoe_5min_002.mp4

Om denna nya teknik senare kombineras med storskalig utvinning av metan direkt från atmosfären så får man enorm lönsamhet

Detta är s.k. disruptive innovation som kan ta växthuseffekten tillbaka till 1970-talet. Det finns många liknande, lovande projekt men allt blockeras av att en enkel och sann klimatbeskrivning fattas.

Detta förslag till klimat-axiom skulle räcka 285 ppm <=> +2C

MVH Bengt


 

Hej Erik

Något jag verkligen saknar är en härledning av AXIOM2 : 450 ppm <=> +2C /år 2100 IPCC har inte velat tala om varifrån dessa felaktiga siffror kommer.

Maj 2008 träffade jag President of IPCC Mr PROF. MOHAN MUNASINGHE och hade sedan email växling med honom om den programmerade temperatur som man kan läsa ut ur Vostok.

I ett email 16/5 2008 skrev jag bl.a

If this scenario is right for coming years, it is not enough to bring CO2 emissions
down to zero. It will be necessary within 20 years (2028) to reverse CO2
with the same speed as it is now emitted. Otherwise earth will rise
more than 3 - 4 centigrades, within a timespan of 50 years from now.
I mainly concentrate on finding solutions, but it would be very nice
to have a comment from you regarding this scenario.

Han svarade;

Your scenario is certainly startling. I will show it to some IPCC colleagues.
Best regards and hope your invention takes off! MM.

Han hade otrologt nog med min innovation i sitt tal på Global Forum för världens politiker som ett exempel på sådana innovationer som brådskar för att hantera klimatproblemet.

En brittisk forskare sa 2017 att det inte framgår klart av IPCC att prognoserna verkligen kräver aktiv reversering av CO2. Politikerna har inte förstått detta alls men reversering är en väl dold förutsättning.

Kan du matematiskt härleda och bevisa att AXIOM2 stämmer ? Om inte så måste forskarvärlden samla sig till en kraftfull dementi.

Mitt förslag till klimat-axiom 1 285 ppm <=> +2C har ett enormt stöd i Vostok, Man ser med blotta ögat att det strämmer. Och det skulle räcka för att ge oss en riktig klimatpolitik.

Som jag ser det, så är det omöjligt att göra en temperaturprognos om man inte vågar ha en uppfattning om i vilken riktning de svarta punkterna går. Min klimatformel är helt neutral på den punkten. De svarta punkterna kan bära sig åt hur som helst inom ramen för ett 2-a grads polynom.
clip4826

Jag kommer att fortsätta hävda att "AXIOM2 : 450 ppm <=> +2C /år 2100" är ett av världens grövsta misstag. Om allt går åt skogen så står denna punkt i centrum för katastrofen.

MVH Bengt


2020-05-27 07:35:03

Hej Erik

Det brinner i huset. Det är NU det händer.

Ta Win Energy konferensen som exempel på Torsdag där jag finns med som talare 8

Talare 1 & 3, med 30 min var lägger själva grunden för innovatörerna. Grunden är klimatneutralt Europa 2050.

I min värld ser jag två teorier, Teori-450 och Teori-285 . Du vet vad jag menar. Med Teori-450 är det OK att vara klimatneutral 2050 eftersom vi inte når +2C förrän 2100.

Med Teori-285 så hade vi +2C redan år 1895, dock 850 års fördröjning. Vi måste vara klimatneutrala NU och backa CO2 med -5 ppm/år med början NU eller senast 2025. Annars spårar PARIS ur väldigt snabbt.

De innovationer vi får beror på vad klimatexperterna säger. Hur kan du motarbeta Teori-285 och hålla fast vid Teori-450 när SMHI's egna simuleringar vid Rossby Centre motsäger Teori-450. ????????? +2C kommer inte år 2100, det kommer år 2040.

Det brinner i huset. Det är NU det händer. Det måste komma ett ställningstagande baserat på sanning , matematik och naturlagar. Politiken får inte diktera vetenskapen . Inte heller prestige. Din insats måste komma NU !

Beskeden från klimatexperterna påverkar direkt våra innovationer och enligt Teori-285 finns inga marginaler för överlevnad. Tiden har redan runnit ut och kräver nu super-innovationer i svindlande takt. Klimatexpertisen måste uttrycka att detta är en konsekvens av Teori-285. Expertisen behöver inte ens ta ställning till om man tror på Teori-285 eller Teori-450, Det bör man överlåta till demokratin att bestämma. (Hur man skall extrapolera scatterplotten)

I Teori-450 kan vi förskjuta alla planer att backa CO2 till nästa generation, efter 2050.

Det är ju normal vetenskap att ställa upp två axiom och utveckla matematiken utan att ta ställning till vilket axiom som är sant.

Teori-285

Teori-450

Jag kan bidra med min klimatformel som det teoretiska fundamentet i Teori-285

Jag föreslår att Du, SMHI och Rossby Centre tar initiativet att driva detta. Det måste gå snabbt och Sverige kan ta en ledande position, lägga fram klimatsituationen med unik klarhet och detta ger sedan som direkt följd Disruptive Innovations, Allt bygger på sanning, vetenskap och matematik steg för steg. Det måste hända saker NU.

MVH Bengt

 


2020-05-27 13:27:21

Hej Bengt,

Jag har redan berättat vid ett flertal tillfällen varför din ”Teori-285” är fel och har inte mer att säga om det nu. Om du inte tror på mig och på vad forskningen säger om detta så föreslår jag att du skriver ihop en rapport och skickar in dina resultat till en vetenskaplig tidskrift för granskning så får du kommentarer om detta från annat håll.

Vad gäller ”Teori-450” så är det ju total vanföreställning att tro att vi kan skjuta på framtiden att jobba för att minska utsläppen och nå CO2-neutralitet om vi vill kunna klara 2-gradersmålet! I dagsläget har vi mycket höga globala utsläpp av. Utrymmet för att möjligen (!) kunna klara att hålla temperaturen under +2C är litet och krymper mycket snabbt (för att inte tala om +1,5C-nivån!). För att ha någon chans till detta så måste utsläppen ner mycket kraftigt och dessutom mycket fort och det i ett globalt perspektiv. Det finns alltså alla anledningar till att jobba med innovationer både för utsläppsminskningar och också tekniker för att ta bort CO2 som redan finns i systemet och jag kan bara önska dig lycka till i det arbetet!

Hälsningar,

Erik