Etikbyråkratin kväver forskningen

Etikbyråkratin kväver den fria och obekväma forskningen

 

 

https://www.dn.se/kultur/kulturdebatt-etikbyrakratin-kvaver-den-fria-och-obekvama-forskningen/

 

 

 

 

Detta är en extremt bra och viktig artikel och skadeverkningarna går mycket längre än vad artikeln beskriver.  

 

Vi överlever inte klimatkrisen om vi inte följer rådet från Bill Gates:  Skapa en politisk kultur som enbart premierar innovationer som är riktigt svåra, eller väldigt osäkra.

 

Det beror på att lösningarna bara finns i omstörtande innovationer.  

 

Artikeln säger: Vi lever i ett försiktighetens och riskminimerandets samhälle och en akademi som är alltmer tuktad och konformistisk. Gör och säg inget kontroversiellt!

 

(Rakt emot Bill Gates !)

 

Jag har också egen erfarenhet:

Vi öppnade ett helt nytt vetenskapligt område: Stackfri termakustik där t.o.m. USA ambassadör klassade projektet som det intressantaste i Sverige. Vi kunde generera kubikmeter -20C luft i sekunden och vi hade med oss en professor som förstod tekniken och kontrollerade alla mätningar.  Sedan dök det upp ett helt dussin akademiker som lyckades avsätta professorn och förstöra hela projektet.

 

Vi hade kanske kunnat skapa en värmepump med COP=10 om vi fått fortsätta.

(Betala en del i elektricitet och erhåll 10 delar värme. Halvering av värmekostnaderna.)

 

Det är därför Vinod Khosla säger: Vi kan uppfinna den framtid vi vill ha, bara inte experterna stoppar oss.

 

Innovatörer som vill ha stöd i den akademiska världen för en omstörtande innovation löper ungefär  90% risk att få hela projektet förstört.

 

Det är viktigt att öppet diskutera detta globala, akademiska problem.  Om vår enda utväg i

klimatkrisen är omstörtande innovationer så kommer den akademiska världen att bli en

huvudsaklig broms för mänsklighetens överlevnad.  Det brådskar med reformer !

 

Högskolelag. SFS nr: 1992:1434 1 kap §2

I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande

samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och

kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.

 

IPCC måste ses som en utomstående organisation.

Det ser ut som om många klimatforskare har övergivit sin  akademiska

frihet under tyngden av IPCC, som verkar ge likriktning och grupptryck.

Hur kan man annars förklara hur IPCC under 40 års tid fastnat i en

felaktig klimatkänslighet som i sin tur gör att nästan alla andra beräkningar blir fel

utan att någon vågar reagera ?

 

Den akademiska friheten utmanas när forskare samverkar med

myndigheter, företag och idéburna organisationer. Tidigare studier

visar att forskare vid samverkan kan uppleva konflikter mellan

akademin och den externa samverkanspartnern i frågor som rör öppenhet,

medbestämmande och kollegial förankring.

 

Akademisk frihet

Den akademiska friheten som är inskriven i högskolelagen

tryggar forskarens rätt att fritt välja forskningsproblem och

forskningsmetod samt rätten att fritt publicera sitt

forskningsresultat.

 

Forskare som ger upp sin tankefrihet kan innebära civilisationens undergång.

 

 

Redan Rudolf Diesel var motarbetad av en professor från högskolan i Köln till den grad

att dieselmotorn var i fara. Ovanpå detta så såg samma professor till i maskopi

med den stora motortillverkare Deutz, att Diesel inte tjände någonting på den motor som

med sin höga verkningsgrad kom att förändra världen.

Det hänger fortfarande en skugga över Deutz efter 120 år.  Även idag misshandlas innovatörerna

av storbolagen, som därmed aktivt förhindrar en lösning av klimatkrisen och dessa storbolag

förhindrar också sina egna framtida intäkter eftersom omstörtande innovationer motarbetas.

Det ligger ett kort perspektiv av girighet i att bara hantera 100% säkra projekt samtidigt som

deras egna ungdomar förlorar sin framtid.

 

Akademiska världen måste förändras radikalt när klimatkrisen skall lösas,

alternativt förlora sin position.

 

Strömningarna är klara:

Framtidens anställningar kräver ingen examen enligt Elon Musk

Flera inflytelserika människor hävdar att vi nått vägs ände vad gäller en traditionell universitetsexamen.

En examen har länge varit en biljett till ett arbete med högre lön och

status. I vissa yrkeskategorier har det varit, och är fortfarande,

nästan omöjligt att få ett jobb utan detta kunskapsbevis. Men

förändringens vindar blåser och flera av nutidens mest inflytelserika

entreprenörer hävdar att du inte behöver en examen.

I en intervju under en konferens år 2020 frågade han retoriskt: "Did

Shakespeare go to college?"  och lade till: "Probably not."

Elon Musk har upprepade gånger sagt att en examen är överskattad och

hänvisat till miljardärer så som Bill Gates och Larry Page. Musk menar

att universitetsupplevelsen mer handlar om att ha roligt och att det i

stället skulle gå att lära sig det som behövs gratis online.

 

Även andra tech-jättar så som Apple's Tim Cook delar åsikten om att en

examen är överskattad och pekar på det faktum att hälften av alla

anställda på Apple i USA inte har en universitetsexamen.

 

Tim Cook har i uttalandet både hävdat att det finns en stor klyfta

mellan vad företag söker för kompetens och vad universitet lär ut.

 

 

 

 

 

 

 


 

Svar från DN diskussionen

 

Patrik Tronde - 4 timmar sedan

På vilket sätt fick du in IPCC i din ospecificerade snyfthistoria? Det torpederar din trovärdighet.

 


 

Bengt Ovelius - nyss

Det är viktigt att ta IPCC's varningar på största allvar. Dessutom kan IPCC vara en unik, samlande kraft för världen, under FN. Samtidigt är det en paradox, att samma organisation kan misstänkas ha ljugit för världen i 40 år om det viktiga begreppet klimatkänslighet, som i sin tur gör att nästan alla kritiska slutsatser blir fel. Därmed går hela världens klimatarbete sannolikt i fel riktning. De flesta pengar hamnar där de gör minst nytta. Vi ser ett enormt mod i kampen för sanning i Ukraina. Samtidigt ser vi en feghet som saknar motstycke i den akademiska världen och i pressen, eftersom man inte lyfter ett finger för att ens diskutera IPCC-paradoxen, som snabbt leder till civilisationens undergång. En lärare i fysik på gymnasiet vet för det mesta att jordens temperatur inte stannar, när alla utsläpp stoppats. Men det finns inga klimat-professorer som vågar säga detta. Hela världens NetZero politik bygger på att temperaturen stannar (NollUtsläpp 2045). Detta kommer att visa sig vara verkningslös politik. Allt detta är ett akademiskt problem. Paradoxen är att att akademiska världen från två olika håll aktivt hindrar oss från att lösa klimatkrisen. Detta är tragiskt. Visst kan man gråta över detta. En riktig snyfthistoria. Om akademiska världen följde Högskolelagen så skulle problemet lösas - Det handlar om forskares plikt och rätt att tänka självständigt . Nu vandrar alltför många i lämmeltåg med katastrofala konsekvenser.